Studietilbud i utlandet for Vg2-elever

Vg2-studietilbud i England skoleåret 2023/2024

Trøndelag fylkeskommune lyser ut Vg2-studietilbud i England, ved York College, for skoleåret 2023/2024. 

Ordningen gjelder følgende utdanningsprogram:

Studiespesialisering, Realfag, utland

Studiespesialisering, Språk, samfunnsfag og økonomi, utland

Studieforberedende utland med:

  • Kunst, Design og Arkitektur, utland
  • Medier og kommunikasjon, utland
  • Idrettsfag, utland

Elevene som blir tatt inn på denne ordningen kan gjennomføre den videregående utdanningen sin på tre år samtidig som programmet gir dem verdifull internasjonal erfaring. Det er imidlertid et utfordrende opplegg som stiller krav til elevenes kompetanse i bl.a. realfag og engelsk, evne til omstilling og selvstendig, målrettet arbeid. Et skoleår i utlandet uten tap av tid og med relevante fag har en stor egenverdi.

Krav til karakterer/Pearson resultat I forbindelse med at Storbritannia gikk ut av EU har det blitt innført krav om visum for alle norske elever som ønsker å studere i England på vg2. York College er en lisensiert visumsponsor og dette medfører et visst ansvar. Alle elever må ta avsluttende eksamener ved slutten av oppholdet i henhold til visumreglene. York College ønsker derfor å kvalitetssikre at norske søkere ligger på et høyt nok nivå akademisk.

Generelle krav:

– Elevene må ha minst fem fag med karakteren 4 eller høyere i 1. termin vg1. Det er karakterene elevene får til jul (1.termin) som vil være avgjørende mtp godkjenning av York College.

– Dersom du vil fortsette med et fag fra vg1 i vg2, må du ha minst karakteren 4.

Spesielle krav :

– I følgende fag må du ha karakteren 5 eller høyere: English Literature, English, German, French, Spanish, As Maths (R-matte), Science, Chemistry, Biology, Physics.

Søknadsfrist for studietilbudet i York er 1. februar 2023

Mer detaljert informasjon om innhold og økonomi finner du i denne brosjyren.

Her er oppsatte tidspunkter for digitale informasjonsmøter som alle interesserte kan melde seg på:

Digitalt infomøte for rådgivere og lærere om Vg2 studietilbud i York, skoleår 2023-2024

Dato: den 22.september, 2022, kl.14.00-14.30 (Påmeldingsfrist: tirsdag, 20.september, kl.16.00).

Link til påmelding og mere informasjon her: Digitalt infomøte for rådgivere og lærere om Vg2 studietilbud i York, skoleår 2023-2024 (pameldingssystem.no)

Digitalt infomøte for Vg1 elever med foresatte om Vg2 studietilbud i York, skoleår 2023-2024.

Dato: 4.oktober, 2022, kl. 18.00-18.30. (Påmeldingsfrist: mandag, 3.oktober. 2022, kl.12.00).

Link til påmelding og mere informasjon her: Digitalt infomøte for Vg1 elever med foresatte om Vg2 studietilbud i York, skoleår 2023-2024 (pameldingssystem.no)

Her er to Drop-in møter for spørsmål og svar. Ingen påmelding. Møter ledes av Akademiet Utveksling.

Mandag 17.10.2022, kl.14:00: https://akademiet.zoom.us/j/91797991196

Mandag 20.10.2022, kl.14:00: https://akademiet.zoom.us/j/93994243071


Artikkel om studietilbud i utlandet les her: https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/utenlandsopphold-gir-okte-jobbmuligheter/

Sist oppdatert 22.09.2022