Studietilbud i utlandet for Vg2-elever

Vg2-studietilbud i England skoleåret 2022/2023

Trøndelag fylkeskommune lyser ut Vg2-studietilbud i England, ved York College, for skoleåret 2022/2023. 

Slik søker du:

For å søke om studieplass må du:

 1. Skrive en begrunnelse/essay på engelsk om hvorfor du ønsker et slikt utenlandsopphold og en kort presentasjon av deg selv.
 2. Få en signert foreldreerklæring, hvor dine foreldre bekrefter at de er innforstått med at du søker til Vg2 i utlandet og er klare over at dette har en økonomisk forpliktelse. 
  Mal for foreldreerklæring
 3. Legge ved en uttalelse fra skolen (f.eks. referansebrev fra kontaktlærer), som skal inneholde en kort beskrivelse av elevenes faglige nivå og en vurdering av elevens egnethet for et utenlandsopphold av denne typen. Denne skrives på norsk.
  Mal for referansebrev
  Essay, foreldreerklæring og uttalelsen fra skolen leveres til elevens hjemmeskole, til skolens postmottak eller skoleadministrasjon som skal legge inn dokumentene i elevmappe i fylkets saksbehandlingssystem 360, saknummer: 202133776 innen frist 1. februar 2022.

 4. Opprett din søknad på Vigo.no

  Les mer i brosjyren her

 

Digitalt informasjonsmøte for rådgivere, karriereveiledere og lærere i ungdomsskole og videregående skole vil bli arrangert 19. oktober 2021 kl. 14.00 - 14.30. 

Meld deg på her.

Digitalt informasjonsmøte for Vg1-elever med foresatte vil bli arrangert 2. november 2021 kl. 18.00 - 18.30. 

Meld deg på her

Søknadsfrist for studietilbudet i York er 1. februar 2022

 

Sist oppdatert 01.11.2021