User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Studietilbud i utlandet for Vg2-elever

Fylkeskommunen tilbyr elever i Trøndelag mulighet for å ta Vg2 i Storbritannia og Belgia. Tilbudene stiller store krav til elevenes evne til omstilling, selvstendig og målrettet arbeid.

Se brosjyren "Studietilbud i utlandet 2020-21"

 Obligatoriske vedlegg til søknaden er essay på engelsk om deg selv og formålet med å studere i utlandet, referansebrev fra kontaktlærer og foreldreerklæring. Vedleggene leverer du til skolens administrasjon for registrering før søknadsfristen 1.februar 2020.

Uttalelse fra skolen/ kontaktlærer

Foreldreerklæring

Slik søker du

 1. Skrive en begrunnelse/essay på engelsk om hvorfor du ønsker et slikt utenlandsopphold og en kort presentasjon av deg selv.
 2. Signert foreldreerklæring, hvor dine foreldre bekrefter at de er innforstått med at du søker til Vg2 utlandet og er klare over at dette har en økonomisk forpliktelse. 
 3. Legg ved en uttalelse fra skolen (f.eks. kontaktlærer) som skal inneholde en kort beskrivelse av elevenes faglige nivå samt en vurdering av elevens egnethet for et utenlandsopphold av denne typen. Denne skrives på norsk. 
  Essay, foreldreerklæring og uttalelsen fra skolen leveres til elevens hjemmeskole, til skolens postmottak eller skoleadministrasjon som skal legge inn dokumentene i elevmappe i fylkets saksbehandlingssystem 360, saknummer: 201954037 innen fristen 1. februar 2020
 4. Opprett din søknad på Vigo.no. Før opprettelse av søknaden på www.vigo.no les beskrivelse i punkt «Slik søker du» i brosjyren for:
  Vg2 studietilbudet i Belgia
  Vg2 studietilbudet i Norfolk
  Vg2 studietilbudet i York

Vg2 studiespesialisering. 

Les mer i brosjyre om Vg2 ved SSB i Belgia.

Vg2 for følgende utdanningsprogram:

 • Studiespesialisering
 • Kunst, design og arkitektur, studieforberedende
 • Musikk, dans og drama, studieforberedende
 • Medier og kommunikasjon, studieforberedende
 • Idrettsfag, studieforberedende

Les mer i brosjyre om vg2 i York College.

Det finnes flere studiemuligheter i utlandet tilsvarende norsk videregående nivå, som ikke administreres av Trøndelag fylkeskommunen, men som er godkjent av Kunnskapsdepartementet og Lånekassen. Disse tilbud er åpne for søkere fra hele landet.

VG3 studiespesialisering ved Norsk-Russisk skole i Murmansk, Russland

http://www.kongsbakken.vgs.no/#/sider/norsk-russisk-skole/

 Studietilbudene i Frankrike.

- Lycée, treårig fransk videregående skole, studiespesialisering, for deg som går siste året på ungdomskolen eller første året på videregående:https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/3-aarig-videregaaende-i-frankrike

- Lycée, VG1 studiespesialisering  i Frankrike, for deg som har hatt Fransk og som går siste året på ungdomsskole:https://www.france.no/no/if/norge-oslo/vgs-utdanning-i-frankrike/1-arig-program/

- Lycee, treåring videregående skole i Frankrike for deg som har VG1 på Restaurant- og matfag:https://www.france.no/no/if/norge-oslo/vgs-utdanning-i-frankrike/3-arig-kokkelinje/

- Bac pro, treårig videregående skole i Frankrike for deg som går vg1 i Akvakultur:https://www.france.no/no/if/norge-oslo/vgs-utdanning-i-frankrike/3-arig-akvakultur/

 - United World Colleges (UWC) for deg som går Vg1, på studieforberedende program, enten studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama. Studieforberedende program med formgivning er også i orden:https://uwc.no/

Sist oppdatert 17.01.2020