Studietilbud i utlandet for Vg2-elever

Vg2-studietilbud i England skoleåret 2022/2023

Trøndelag fylkeskommune lyser ut Vg2-studietilbud i England, ved York College, for skoleåret 2022/2023. 

Slik søker du:

For å søke om studieplass må du:

 1. Skrive en begrunnelse/essay på engelsk om hvorfor du ønsker et slikt utenlandsopphold og en kort presentasjon av deg selv.
 2. Få en signert foreldreerklæring, hvor dine foreldre bekrefter at de er innforstått med at du søker til Vg2 i utlandet og er klare over at dette har en økonomisk forpliktelse. 
  Mal for foreldreerklæring
 3. Legge ved en uttalelse fra skolen (f.eks. referansebrev fra kontaktlærer), som skal inneholde en kort beskrivelse av elevenes faglige nivå og en vurdering av elevens egnethet for et utenlandsopphold av denne typen. Denne skrives på norsk.
  Mal for referansebrev
  Essay, foreldreerklæring og uttalelsen fra skolen leveres til elevens hjemmeskole, til skolens postmottak eller skoleadministrasjon som skal legge inn dokumentene i elevmappe i fylkets saksbehandlingssystem 360, saknummer: 202133776 innen frist 1. februar 2022.

 4. Opprett din søknad på Vigo.no

 5. I forbindelse med at Storbritannia gikk ut av EU har det blitt innført krav om visum for alle norske elever som ønsker å studere i England på vg2. York College er en lisensiert visumsponsor og dette medfører et visst ansvar.  Det stilles også visse karakterkrav til søkere. Alle elever må ta avsluttende eksamener ved slutten av oppholdet i henhold til visumreglene. York College ønsker derfor å kvalitetssikre at norske søkere ligger på et høyt nok nivå akademisk. 
  Les mer i brosjyren her

Søknadsfrist for studietilbudet i York er 1. februar 2022

 

Sist oppdatert 01.02.2022