Studietilbud i utlandet for Vg2-elever

Vg2-studietilbud i England skoleåret 2023/2024

Trøndelag fylkeskommune lyser ut Vg2-studietilbud i England, ved York College, for skoleåret 2023/2024. 

Ordningen gjelder følgende utdanningsprogram:

Studiespesialisering, Realfag, utland

Studiespesialisering, Språk, samfunnsfag og økonomi, utland

Studieforberedende utland med:

  • Kunst, Design og Arkitektur, utland
  • Medier og kommunikasjon, utland
  • Idrettsfag, utland

Elevene som blir tatt inn på denne ordningen kan gjennomføre den videregående utdanningen sin på tre år samtidig som programmet gir dem verdifull internasjonal erfaring. Det er imidlertid et utfordrende opplegg som stiller krav til elevenes kompetanse i bl.a. realfag og engelsk, evne til omstilling og selvstendig, målrettet arbeid. Et skoleår i utlandet uten tap av tid og med relevante fag har en stor egenverdi.

Krav til karakterer og Pearson språktest.

I forbindelse med at Storbritannia gikk ut av EU har det blitt innført krav om visum for alle norske elever som ønsker å studere i England på vg2. York College er en lisensiert visumsponsor og er grunnet dette pålagt visumregler satt av myndighetene. Alle elever må ta avsluttende eksamener ved slutten av oppholdet. I tillegg til dette må det avlegges en engelsk språktest før avreise til England. York College ønsker å kvalitetssikre at alle elever ligger på et høyt nok nivå akademisk, og har innført følgende karakterkrav:

- Elevene må ha minst fem fag med karakteren 4 eller høyere i 1.termin på Vg1. Det er karakterene elevene får til jul (1. termin) som vil være avgjørende mtp godkjenning av York College.

- Dersom du vil fortsette med et fag fra Vg1 i Vg2, må du ha minst karakteren 4.

- I følgende fag må du ha karakteren 5 eller høyere: English Literature, AS English, AS German, AS French, AS Spanish, AS Maths (R-matte), Science, Chemistry, Biology, Physics. NB: kravet om 5 gjelder ikke for 2. fremmedsspråk (fellesfag). Det er kun dersom man velger AS språk som et programfag.

KDA: 

Elevene må sende inn en portefølje med seks tegninger/malerier som de har produsert tidligere. Dette gjøres etter inntak og skjer i direkte kontakt med York College.

Pearson Test og Resultat: 

Alle elever må oppnå B1 nivå. Det vil si minst 43 poeng i alle individuelle kategorier (lese, lytte, skrive, prate). Dersom man ikke oppnår denne poengsummen må eleven ta testen på nytt. Pearson har per. 2022 kun testsenter i Oslo.

Søknadsfrist for studietilbudet i York er 1. februar 2023

Slik søker du:

1. Skrive en begrunnelse/essay på engelsk om hvorfor du ønsker et slikt utenlandsopphold og en kort presentasjon av deg selv.

2. Få en signert foreldreerklæringhvor dine foreldre bekrefter at de er innforstått med at du søker til Vg2 utlandet og er klare over at dette har en økonomisk forpliktelse. Se etter et mal her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/internasjonalisering/vg2-tilbud-i-utlandet/

3. Essay, foreldreerklæring og uttalelse fra skolen leveres til elevens hjemmeskole, til skolens postmottak eller skoleadministrasjon som skal legge inn dokumentene i elevmappe i fylkets saksbehandlingssystem 360, saksnummer: 202234952 innen fristen 1. februar 2023.

Her kan du laste ned mal for referansebrev fra faglærer/kontaktlærer

4. Opprett din søknad på Vigo.no. Ved opprettelse av søknaden på www.vigo.no må du velge først kode-utdanningsprogram, blant disse:

Velg et av de utdanningsprogrammene:
Vg2 studieforberedende utland:
IDIDR2UT – Idrettsfag, utland
KDKDA2UT – Kunst, design og arkitektur, utland
MEMOK2UT - Medier og kommunikasjon, utland

Vg2 studiespesialiserende utland:
STREA2UT – Realfag, utland
STSSA2UT – Språk/samfunnsfag/økonomi, utland

Deretter velger du skole: «Uspesifisert videregående skole».

Mer detaljert informasjon om innhold og økonomi finner du i denne brosjyren:

Trøndelag Fylkeskommune Studietilbud i York 2023-2024 web versjon november 22.pdf

 

Artikkel om studietilbud i utlandet les her: https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/utenlandsopphold-gir-okte-jobbmuligheter/

Sist oppdatert 16.01.2023