Hospitering for instruktrører

Som fagperson og instruktør i en lærebedrift er du også en av prioriterte grupper for Erasmus + mobilitet. 

Instruktører/fagpersoner kan heve sin kompetanse og utveksle erfaringer med kollegaer i andre land. Mobilitet gir muligheter til opparbeiding av et nytt fagfelt, nye undervisningsmetoder eller opplæring knyttet til nye og relevant teknologi. 

Logo for VET CharterLogo for ecvet team 

 

 

  

Erasmus+ programmet gir fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner mulighet til å arbeide med strategiske mål og utviklingsplaner på et internasjonalt nivå – en anledning til å lære av de beste på sine felt.

Ansatte kan heve sin kompetanse og utveksle erfaringer med kollegaer i andre land. Mobilitet kan for eksempel brukes i forbindelse med opparbeiding av et nytt fagfelt, nye undervisningsmetoder eller opplæring knyttet til ny og relevant teknologi.

 

I utgangspunktet kan instruktører/ fagpersoner reise på Erasmus+ mobilitet til alle EU-land og i tillegg til mange andre land i verden. Men alt er avhengig av hvor vi har våre samarbeidspartnere og kontaktnettverk. Trønderske bedrifter vet som regel selv hvor det finnes best kompetanse innen samme fag/bransje i utlandet. Dette er en fantastisk mulighet for å starte et godt faglig samarbeid der. Vi utvikler stadig vårt nettverk med samarbeidsbedrifter i Europa. 

Per i dag og i forskjellige fag, har vi kontakter i følgende utplasseringsland.

 • Danmark
 • Frankrike
 • Irland
 • Nord-Irland
 • Italia
 • Spnia
 • Portugal
 • Tyskland
 • Sveits
 • Tsjekkia
 • Finland
 • Polen
 • Slovenia
 • Island
 • Grønland
 • Hellas
 • Belgia
 • Nederland

Som instruktør/fagperson har du mulighet til:

 • Forberedende besøk for å legge opp et nytt faglig internasjonalt samarbeid
 • samarbeid om utplassering av lærlinger i utlandet
 • følge opp lærlinger under utplassering i utlandet
 • tematiske faglige hospiteringer i en europesik bedrift eller et opplæringssenter
 • faglige kurs i utlandet

Mobilitet er ikke bare et tilbud for lærlinger, men også for instruktører/fagpersoner og veiledere fra bedrifter og opplæringskontor.

Ansattmobilitet gjør det mulig å arbeide med strategiske mål og utviklingsplaner innen undervisning og opplæring på et internasjonalt nivå, utvikle bransjekompetanse sammen og øke fagkompetanse i Trøndelag. Instruktører får mulighet til å heve sin kompetanse, utveklse erfaringer med kolleger i andre land og styrke sine ferdigeter og kvalifikasjoner.

I utgangspunktet kan instruktører fra opplæringskontor, lærebedrifter og fagpersoner delta på hospiteringer og kurs i andre europeiske land, men antall stipende per år er begrenset.

Dersom du er veileder, faglig leder eller leder med personalansvar for en lærling, kan du søke om å besøke og følge opp din lærling.

Fagpersoner kan delta i mobilitet for å hospitere og hente inn ny spisskompetanse. 

Å besøke en lærling på utplassering og få oppleve kulturforskjellene selv er meningsfullt for lærebedrifter:

 • de vil få bedre forstålese for internasjonalisering
 • det vil være lettere å veilede lærlinger etter oppholdet

I tillegg kan du gjennom hospitering: 

 • få innblikk i arbeidslivet i et annet land
 • få faglig påfyll og utvikle egen kompetanse
 • utvide nettverket og utveksle erfaringer med andre bedrifter i utlandet
 • sette i gang nytt faglig samarbeid
 • forbedre språkkunnskap på fagfeltet
 • bli kjent med nye kulturer
 • utvikle bransjekompetanse på tvers av Europa
 • utvikle opplæring etter dagens behov
 • forsterke samarbeid skole-bedrift
Sist oppdatert 16.06.2023