Hospitering for faglærere og instruktører

Som fagperson, instruktør og lærer i fagopplæringen har du mulighet til å utvikle fagkompetanse via hospitering i en europeisk bedrift, samarbeid om utplassering av lærlinger i utlandet, følge opp lærlinger under utplassering i utlandet eller delta på faglige kurs i utlandet.

Logo for VET CharterLogo for ecvet team 

 

 

 • hospitering kombinert med språkutvikling i bedrifter
 • tematiske faglige hospiteringer
 • besøk til skoler og opplæringssenter i utlandet
 • bygge/opprettholde nettverk i utlandet
 • faglige kurs

I utgangspunktet kan instruktører fra opplæringskontor, lærebedrifter og fagpersoner delta på slike hospiteringer og kurs i andre europeiske land, men antall stipend per år er begrenset. Ansattmobilitet gjør det mulig å arbeide med strategiske mål og utviklingsplaner innen undervisning og opplæring på et internasjonalt nivå, utvikle sammen bransjekompetanse og øke fagkompetanse i Trøndelag.  Instruktører får mulighet til å heve sin kompetanse, utveksle erfaringer med kollegaer i andre land samt styrke sine ferdigheter og kvalifikasjoner. Faglærere kan delta i Erasmus+ hovedsakelig i regi av sin egen skole.  

 • få innblikk i arbeidslivet i et annet land
 • få faglig påfyll og utvikle egen kompetanse
 • utvide nettverket og utveksle erfaringer med andre bedrifter i utlandet
 • sette i gang nytt samarbeid
 • forbedre språkkunnskap
 • bli kjent med nye kulturer
 • utvikle bransjekompetanse på tvers av Europa.
 • utvikle opplæring etter dagens behov
 • forsterke samarbeid skole-bedrift

For mer informasjon, ta kontakt med ditt opplæringskontor eller Avdeling for utdanning ved Trøndelag fylkeskommune.

Sist oppdatert 10.03.2021