International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)

International Baccalaureate Diploma Programme er et toårig internasjonalt program som tilbys ved Trondheim Katedralskole. Programmet undervises i mer enn 150 land fordelt på alle verdensdeler. IB Diplomet er godkjent for opptak til høyere utdanning i Norge og for opptak til universiteter over hele verden.

IB Diploma Programme kjennetegnes ved stor faglig fordypning og universitetsforberedende arbeidsmåter. Elevene velger seks ulike fag som de følger over to år, i tillegg til tre obligatoriske fag/aktiviteter. Det er egne læreplaner og felles avsluttende eksamener for IB-elever over hele verden og undervisningen foregår på engelsk.

IB Diploma Programme bygger på vg1 studiespesialisering eller tilsvarende utenlandsk utdanning. Elever fra hele fylket kan søke på dette tilbudet.

Mer informasjon om IB Diploma Programme ved Trondheim Katedralskole finner du her:

International Baccalaureate Diploma Programme

Kontaktperson:

Elin Øksnes

74 17 89 15

Sist oppdatert 10.03.2021