Læretid i utlandet

Hvis du skal gjennomføre læretid i utlandet, er det flere ting du må tenke på. Her finner du informasjon om hva du praktisk får hjelp til før, under og etter oppholdet. Du får også informasjon om økonomiske muligheter og dokumentasjon.

På grunn av koronapandemien har fylkeskommunen avlyst all utveklsling til utlandet gjennom Erasmus+. Dette gjelder foreløpig ut skoleåret 2020-2021. Lærebedrifter og opplæringskontor har blitt oppfordret til å ikke planlegge eller sette i gang utenlandsopphold for lærlinger og instruktører inntil videre, foreløpig ut våren 2021.

Vi vurderer situasjonen på nytt i juni 2021 og kommer med mer informasjon da. 

Samtidig oppfordrer vi lærlinger til å ha dialog med sin lærebedrift og /eller opplæringskontor hvis de ønsker seg utplassering i Europa etter pandemien. 

 • Læretid i en lærebedrift i et annet europeisk land
 • Utplasseringsperioden inngår som en del av læretida. Normalt tilbys opphold på ca 3 måneder, men kortere eller lengre opphold er også mulig.
 • Hjelp til å skaffe bolig og vertsbedrift
 • Hjelp til utforming av opplæringsavtale for utplasseringsoppholdet. Lærlingen skal jobbe med konkrete kompetansemål i sitt lærefag.
 • Online språktest er obligatorisk
 • Språk/kulturkurs kan gjennomføres i starten av utenlandsoppholdet i tillegg.
 • Oppfølging av kontaktpersoner i Trøndelag og i utlandet
 • Dokumentasjon på gjennomført opplæring i utlandet
 • Erasmus stipendet er et tilskudd til reise, bokostnader, lokal transport, forsikringer og noen ekstrautgifter i tilknytning til utenlandsoppholdet.
 • Lærlingen mottar ikke lønn fra vertsbedriften i utlandet
 • Lærebedriften i Trøndelag er ikke forpliktet til å betale lønn under oppholdet. Lærlingen må selv avklare og avtale dette med sin lærebedrift.
 • Lærlinger kan søke Lånekassen om støtte til utenlandsoppholdet
 • Alle lærlinger og lærekandidater i Trøndelag som har en godkjent lærekontrakt eller opplæringskontrakt kan søke om deltakelse
 • Lærlingen må ha tillatelse fra sin lærebedrift for å søke om utenlandsopphold
 • Lærlingen må være fylt 18 år
 • Noen kriterier som vektlegges ved utvelgelse: motivasjon, selvstendighet, ansvarsbevissthet, god oppførsel, faglig måloppnåelse og gode referanser
 • Få innblikk i og yrkeserfaring fra et annet europeisk land
 • Styrke fagkompetansen og lære nye måter å tenke på
 • Bli kjent med et nytt land og en ny kultur
 • Styrke kompetansen i fremmedspråk
 • Få verdifull erfaring i livsmestring
 • Få et internasjonalt nettverk faglig og privat
 • Bli en attraktiv jobbsøker som fagarbeider med internasjonal kompetanse

Her finner du en informasjonsfilm der du møter flere lærlinger fra ulike yrkesfaglige programområdet, og alle har gjennomført deler av læretiden sin i en bedrift i utlandet. Du får også høre mer om hvordan du får hjelp til å tilpasse deg det nye miljøet og hva du må tenke på hvis du velger dette. Filmen varer ca 10 minutter.

Informasjonsfilm lang 

Informasjonsfilm kort

Ta kontakt med ditt opplæringskontor eller lærebedrift for mer informasjon.
Fyll ut søknadsskjema på Engelsk og send det på e-mail til ditt opplæringskontor eller lærebedrift. De må være positive til din mobilitet til utlandet og være villige til å bli din utsender organisasjon. Mal for søknadsskjema finner du her: Application form for trainees

Sist oppdatert 18.02.2021