Læretid i utlandet

Hvis du skal gjennomføre læretid i utlandet, er det flere ting du må tenke på. Her finner du informasjon om hva du praktisk får hjelp til før, under og etter oppholdet. Du får også informasjon om økonomiske muligheter og dokumentasjon.

Trøndelag fylkeskommune og partnere i mobilitetskonsortiet (opplæringskontor og lærebedrifter) samarbeider om utplassering av lærlinger og utsendelse av instruktører på hospitering til utlandet.

Vi oppfordrer lærlinger til å ha dialog med sin lærebedrift og /eller opplæringskontor hvis de ønsker seg utplassering i Europa. 

Her finner du søknadsskjema. Dette fylles ut og sendes på mail til din lærebedrift eller ditt opplæringskontor for videre vurdering av muligheter for din mobilitet.

 • Læretid i en lærebedrift i et annet europeisk land
 • Utplasseringsperioden inngår som en del av læretida. Normalt tilbys lange opphold fra 3 måneder opptil 12 måneder.
 • Hjelp til å skaffe bolig og vertsbedrift
 • Hjelp til utforming av opplæringsavtale for utplasseringsoppholdet. Lærlingen skal jobbe med konkrete kompetansemål i sitt lærefag.
 • Språk/kulturkurs tilbys i starten av utenlandsoppholdet i tillegg.
 • Oppfølging av kontaktpersoner i Trøndelag og i utlandet
 • Dokumentasjon på gjennomført opplæring i utlandet
 • Erasmus stipendet er et tilskudd til reise, bokostnader, lokal transport, forsikringer og noen ekstrautgifter i tilknytning til utenlandsoppholdet.
 • Lærlingen mottar ikke lønn fra vertsbedriften i utlandet
 • Lærebedriften i Trøndelag er ikke forpliktet til å betale lønn under oppholdet. Lærlingen må selv avklare og avtale dette med sin lærebedrift.
 • Lærlinger kan søke Lånekassen om støtte til utenlandsoppholdet
 • Få innblikk i og yrkeserfaring fra et annet europeisk land
 • Styrke fagkompetansen og lære nye måter å jobbe på
 • Bli kjent med et nytt land og en ny kultur
 • Styrke kompetansen i fremmedspråk
 • Få verdifull erfaring i livsmestring
 • Få et internasjonalt nettverk faglig og privat
 • Bli en attraktiv jobbsøker som fagarbeider med internasjonal kompetanse
 • Være med på å utvikle bransjekompetanse i Trøndelag
 • Alle lærlinger i Trøndelag som har en godkjent lærekontrakt eller opplæringskontrakt kan søke om deltakelse
 • Lærlingen må være fylt 18 år
 • Nyhet!: Nyutdannede fagarbeidere kan delta i mobilitet i løpet av sitt første arbeidsår som fagarbeider.
 • Noen kriterier som vektlegges ved utvelgelse: motivasjon, selvstendighet, ansvarsbevissthet, god oppførsel, faglig måloppnåelse og gode referanser

I utgangspunktet kan en reise på Erasmus+ mobilitet til alle EU-land og i tillegg til mange andre land i verden. Men alt er avhengig av hvor vi har våre samarbeidspartnere og kontaktnettverk.

Når du søker om mobilitet til Europa, får du muligheten til å ønske deg en destinasjon og arbeidsspråk. Vi kan imidlertid ikke garantere at du vil få en utplassering der du ønsker det.

Vi utvikler stadig vårt nettverk med samarbeidsbedrifter i Europa.

Per i dag og i forskjellige fag, har vi kontakter i følgende utplasseringsland:

 • Danmark
 • Frankrike
 • Irland
 • Nord-Irland
 • Italia
 • Spania
 • Portugal
 • Tyskland
 • Sveits
 • Tsjekkia
 • Finland
 • Polen
 • Slovenia
 • Island
 • Grønland
 • Hellas
 • Belgia
 • Nederland

 

Alle deltakere i Erasmus+ mobilitet får et stipend fra Erasmus+ programmet. Stipend er et tilskudd til reise, opphold, forsikring og administrasjon.

Utgifter til bolig i utlandet, reise, språkkurs og forsikring blir dekket. Resten av stipendet går til oppholdet, for å dekke mat, lokal transport og noen kulturelle opplevelser. Stipendbeløpet varierer fra land til land.

Den norske bedriften er ikke forpliktet til å betale lønn under oppholdet. Du må selv avklare og avtale det med din lærebedrift i Norge. Vær oppmerksom på at de fleste lærlingene ikke får lønn under oppholdet. Du får heller ikke lønn fra bedriften i vertslandet.

Når du ikke mottar lønn fra din norske lærebedrift, kan du også søke om borteboer-stipend fra Lånekassen.

 

Det er ditt opplæringskontor eller din lærebedrift som kan være din utsender. Ta gjerne kontakt med de før du fyller ut et søknadskjema.

Det er din utsender: opplæringskontor eller lærebedrift, som skal følge deg opp fra du starter med søkeprosessen, i forberedelser og planlegging av ditt opphold, under oppholdet og etter oppholdets slutt og rapportering.

I utlandet skal en mentor fra din utplasseringsbedrift følge deg opp fra starten på oppholdet og til slutt.

 • Det er ingen søknadsfrist, men det anbefales at søknaden sendes minst et halvt år før ønsket utplasseringsperiode. 
 • Utfylt på Engelsk søknadsskjema sendes pr. e-post til ditt opplæringskontor eller lærebedrift. 
 • Mal for søknadsskjema finner du her:
  Application form for trainees

Her finner du en informasjonsfilm der du møter flere lærlinger fra ulike yrkesfaglige programområder. De har alle gjennomført deler av læretiden sin i en bedrift i utlandet. I filmen får du også høre mer om hvordan du får hjelp til å tilpasse deg det nye miljøet og hva du må tenke på hvis du velger dette. 

Informasjonsfilm lang 

Informasjonsfilm kort

Ta kontakt med ditt opplæringskontor eller lærebedrift for mer informasjon.
Fyll ut søknadsskjema på engelsk og send det på e-post til ditt opplæringskontor eller lærebedrift. De må være positive til din mobilitet til utlandet og være villige til å bli din utsenderorganisasjon. Mal for søknadsskjema finner du her:Application form for trainees

 

MOU, Lærling og Instruktør.docx Application Form for apprentices.docx Grant Agreement, Apprentice.docx Learning Agreements, Apprentice.docx Learning Agreement Complement, Apprentice and Instructor.docx Regnskapsrapport.xlsx Referat fra evalueringsmøte.doc EQF Levels in Norway.docx Kontroll skjema (2).docx
Sist oppdatert 04.05.2023