Hospitering på videregående

Elever i vindeltrapp på Heimdal videregående
Fra Heimdal videregående. Foto Ronny Danielsen.png

Hospitering er en fin mulighet for ungdomsskoleelever til å prøve ut og utforske utdanningsprogram i videregående opplæring. Det kan gi både inspirasjon og motivasjon videre til eget utdanningsvalg.

Påmelding
I Trøndelag benyttes YOU-portalen for påmelding til hospitering. Elevene får nødvendig informasjon om påmelding av ungdomsskolen. Elevene logger seg inn i YOU-portalen med FEIDE-bruker for å sette opp ønsker http//:You-portalen.no/login 
 
Hospitering for 10. trinn i Trøndelag skjer i hovedsak i uke 45, 46 og 47.

 

Sist oppdatert 01.11.2022