Hospitering på videregående

Elever i vindeltrapp på Heimdal videregående
Fra Heimdal videregående. Foto Ronny Danielsen.png

Hospitering er en fin mulighet for ungdomsskoleelever til å prøve ut og utforske utdanningsprogram i videregående opplæring. Det kan gi både inspirasjon og motivasjon videre til eget utdanningsvalg.

Hospitering for 10. trinn i Trøndelag skjer i hovedsak i uke 45, 46 og 47.

 

Påmelding

I Trøndelag benyttes YOU-portalen for påmelding til hospitering. Elevene får nødvendig informasjon om og hjelp til påmelding av ungdomsskolen. Elevene logger seg inn i YOU-portalen med FEIDE-bruker for å sette opp ønsker http//:You-portalen.no/login 

 

Oppmøtetidspunkt 

Elevene vil få vite hvilket utdanningsprogram de får hospitere på, oppmøtetidspunkt og oppmøtested av ungdomsskolen. I tillegg vil den enkelte videregående skole legge ut informasjon om hospiteringen på sine hjemmesider. 

Sist oppdatert 28.08.2023