User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Opplæringstilbud

Våre skoler

Oversikt over alle våre 32 videregående skoler.

Nettskolen

Et nettbasert fagtilbud som skal tilby et fleksibelt undervisningsopplegg for ungdom og voksne.

Sommerskolen

Har du ikke bestått eksamen i naturfag, matematikk eller kroppsøving kan du ta kurs i løpet av sommeren.