Opplæringstilbud

Våre skoler

Oversikt over alle våre 32 videregående skoler.

Nettskolen

Et nettbasert fagtilbud som skal tilby et fleksibelt undervisningsopplegg for ungdom og voksne.

Sommerskolen

Har du ikke bestått eksamen i naturfag, matematikk eller kroppsøving kan du ta kurs i løpet av sommeren.

Intensive kurs

Er du elev, privatist, lærling eller OT-ungdom med 1 eller IV i ett eller flere fag etter endt skoleår, så tilbyr vi intensive kurs og ny eksamen. Tilbudet er gratis.