User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Intensive kurs

Har du stryk i fag? Bli med på Intensive kurs.

Har du 1 eller IV i ett eller flere fag etter endt skoleår, så tilbyr vi intensive kurs og ny eksamen.

Tilbudet er gratis og gjennomføres på ettermiddagstid før jul i 2019.

Fagene det tilbys kurs i:

- Kroppsøving (KRO1005, KRO1006)
- Matematikk (MAT1001 - 1P-Y, MAT1005 - 2 P-Y, MAT1011 - 1P, MAT1015 - 2P)
- Naturfag (NAT1001, NAT1002, NAT1003)
- Samfunnsfag (SAF 1001)
- Engelsk (ENG1003, ENG1002, ENG1102, ENG1103)
- Norsk (NOR1206, NOR1211, NOR1212, NOR1213, NOR1219, NOR1231, NOR1232, NOR1233)

Med forbehold om nok påmeldte tilbys kursene på følgende steder: 

- Stjørdal: Ole Vig videregående skole
- Steinkjer: Steinkjer videregående skole
- Namsos: Olav Duun videregående skole

Meld deg på intensive kurs her

Frist for påmelding: 10. september

Spørsmål kan rettes til Monika Luktvasslimo på tlf: 957 43 585.

Sist oppdatert 15.08.2019