Intensive kurs

Har du stryk i fag? Bli med på Intensive eksamenskurs.

Er du elev, voksen, privatist, lærling eller OT-ungdom med 1 eller IV i ett eller flere fag etter endt skoleår, så tilbyr vi intensive kurs og ny eksamen.

Kurstilbudet er gratis og gjennomføres etter ordinær arbeidstid før høsteksamen i 2021. Privatister må betale eksamensavgift. Mer informasjon om hvordan dette gjøres, vil bli gitt etter den 1. september. 

Opplysninger om når og hvor kurstilbudet blir, vil bli gitt etter den 15. september.

Kursene krever fysisk oppmøte, og det vil ikke bli gitt noe digitalt tilbud på disse kursene.

Fagene det tilbys kurs i:

Kroppsøving
(KRO1005, KRO1006)
Matematikk
(MAT1001, MAT1111, MAT1113, MAT1115, MAT1117, MAT1119, MAT1121, MAT1123, MAT1125, MAT1127, MAT1129 - 1P-Y, MAT1005 - 2 P-Y, MAT1011, MAT1019 - 1P, MAT1015 - 2P)
Naturfag
(NAT1001, NAT1002, NAT1003, NAT1007, NAT1008, NAT1009, NAT1010, NAT1011, NAT1012, NAT1013, NAT1014, NAT1015, NAT1016, NAT1017)
Samfunnsfag
(SAF1001, SAK1001)
Engelsk
(ENG1002, ENG1003, ENG1102, ENG1103, ENG1007, ENG1008, ENG1009, ENG1010)
Norsk
(NOR1206, NOR1211, NOR1212, NOR1213, NOR1219, NOR1231, NOR1232, NOR1233)

Med forbehold om nok påmeldte tilbys kursene på følgende skoler: 

  • Ole Vig videregående skole (Stjørdal)
  • Steinkjer videregående skole
  • Olav Duun videregående skole (Namsos)
  • Gauldal videregående skole (Støren)
  • Orkdal videregående skole (Orkanger)
  • Thora Storm videregående skole/Trondheim Katedralskole (disse skolene deler på tilbudet i Trondheim)

Meld deg på intensive kurs her

Frist for påmelding: 1. august 2021

Spørsmål kan rettes til Monika Luktvasslimo på tlf: 957 43 585.

Sist oppdatert 26.08.2021