Intensive kurs

Intensive kurs. Foto: Inga Frøseth Rossing
Intensive kurs. Foto: Inga Frøseth Rossing

Er du elev, voksen, privatist, lærling eller OT-ungdom med 1 eller IV i ett eller flere fag etter endt skoleår, så tilbyr vi intensive kurs og ny eksamen.

Kurstilbudet er gratis og gjennomføres etter ordinær arbeidstid før høsteksamen i 2024. Privatister må betale eksamensavgift. Mer informasjon om hvordan dette gjøres, vil bli gitt av den enkelte kursskole i starten av september. 

Kursene vil bIi tilbudt ved din nærskole. Du vil i utgangspunktet bli tildelt kursplass ved den skolen du var elev på/er elev på i dag. Kursskolen vil informere om når og hvor kurstilbudet blir.

Kursene krever fysisk oppmøte (unntak her er Trøndelag nettskole, og gjelder kun de som har hatt digital undervisning tidligere).

Fagene det tilbys kurs i:

Kroppsøving
(KRO1018, KRO1019)
Matematikk
(MAT1111, MAT1113, MAT1115, MAT1117, MAT1119, MAT1121, MAT1123, MAT1125, MAT1127, MAT1129 - 1P-Y, MAT1151 - 2P-Y, MAT1019 - 1P, MAT1023 - 2P)
Naturfag
(NAT1007, NAT1008, NAT1009, NAT1010, NAT1011, NAT1012, NAT1013, NAT1014, NAT1015, NAT1016, NAT1017, NAT1018)
Samfunnsfag
(SAK1001)
Engelsk
(ENG1007, ENG1008, ENG1009, ENG1010)
Norsk
(NOR1262, NOR1263, NOR1267, NOR1268, NOR1269, NOR1270, NOR1271, NOR1272)

Meld deg på intensive kurs her

Frist for påmelding: 10. august 2024

Spørsmål kan rettes til Monika Luktvasslimo på tlf: 957 43 585 eller e-post: monlu@trondelagfylke.no)

Sist oppdatert 14.05.2024