Oppfølgingstjensten (OT)

Hvem er vi og hva gjør vi?

Oppfølgingstjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal følge opp ungdommer med ungdomsrett i aldersgruppa 15 – 21 år, og som ikke er i videregående opplæring

Hvordan ta kontakt med OT?

Her finner du kontaktinformasjon for OT i Trøndelag