Hvem er vi og hva gjør vi?

Vår oppgave er å hjelpe deg mellom 15 -21 år med ungdomsrett, og som ikke er i videregående opplæring. Vi er tilstede ved alle videregående skoler i Trøndelag.

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg for veiledning og oppfølging hvis du:

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom. Vi har et tett samarbeid med NAV som har faste kontaktpersoner for ungdom.

Eksempel på andre samarbeidspartnere er: Opplæringskontor, PPT, ulike kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Vi skal gi skriftlig informasjon til den enkelte om hvilke rettigheter de har. I tillegg skal foresatte til ungdommer som ikke er myndige ha samme informasjon (med mindre denne er underlagt taushetsplikt).

Forskrift om oppfølgingstjenesten i videregående opplæring

Statistikk om ungdom utenfor opplæring og arbeid

Sist oppdatert 03.11.2023