User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Eksamen

Eleveksamen

Overordnet reglement som gjelder for alle elever i Trøndelag.

Privatisteksamen

Informasjon om oppmelding, hvordan finne riktig fag samt datoer, tid og sted for eksamen finner du her.

Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.