User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Eksamen

Eleveksamen

Reglement som gjelder for alle elever i Trøndelag.

Privatisteksamen

Oppmelding til våreksamen gjøres i PrivatistWeb i perioden 15. januar til og med 1. februar.