User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Eksamen

Eleveksamen

OBS! Felles reglement for eleveksamen er ikke gjeldende før skoleåret 18/19! Eksamen for elever i videregående opplæring.

Privatisteksamen

Neste oppmeldingsperiode til privatisteksamen i Trøndelag fylke er 1. september til og med 15. september 2018.

Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.