Privatisteksamen

12.04.2021: Pressemelding privatisteksamen

Fylkeskommunen må dessverre utsette alle privatisteksamener ved Steinkjer videregående skole i perioden 12. april – 16. april. Årsaken er koronautbruddet i Steinkjer kommune og kommunens vedtak om å stenge alle skoler. Vi jobber nå med å finne nye tidspunkt, slik at alle privatistene skal få gjennomført sine eksamener i vår. Alle berørte sensorer er varslet om utsettelsen. Alle privatister blir varslet i løpet av formiddagen. Privatister som lurer på noe, kan ta kontakt med eksamen@trondelagfylke.no 13.04.2021: Nye eksamensdatoer er publisert i PrivatistWeb

Smittevern ved privatisteksamen

Her finner du smittevernsregler ved privatisteksamen våren 2021.

Hva vil du ta eksamen i?

Her finner du informasjon om fag og fagkoder.

Oppmelding

Våreksamen: 15. januar-1. februar. Høsteksamen: 1.-15. september.

Dato, tid og sted for eksamen

Her finner du informasjon om dato, tid og sted for eksamen som publiseres på PrivatistWeb etter 20. mars for våreksamen og 20. oktober for høsteksamen.

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Her kan du søke om særskilt tilrettelegging av eksamen. Frist for søknad er 15. februar for våreksamen og 25. september for høstseksamen.

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Her kan du søke om fritak fra vurdering i sidemål.

Eksamensforberedelser

Her finner du informasjon om læreplaner, læremidler, vurdering og annet som er viktig å lese før eksamen.

Avmelding og fravær på eksamen

Her finner du informasjon om hvordan du melder deg av og hva du må gjøre om du ikke kan møte til eksamen.

Skriftlig eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen.

Muntlig-praktisk eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen.

Praktisk eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av praktisk eksamen.

Klage

Her kan du sende inn klage på privatisteksamen.

Dokumentasjon

Her finner du informasjon om kompetansebevis og vitnemål.

Sensor

Informasjon til deg som er eller vil bli sensor ved privatisteksamen.

Eksamensvakt

Informasjon til deg som er eller vil bli eksamensvakt ved privatisteksamen.