Privatisteksamen

Alle eksamener skal gjennomføres etter oppsatt plan. Angående smittesituasjonen i Trondheim oppfordrer Trondheim kommune til forsterket fokus på de grunnleggende smittevernreglene. Hold deg hjemme når du er syk eller har symptomer. Husk å vaske/sprite hender og ha god hostehygiene. Det er anbefalt munnbind på offentlige steder der man ikke holde 1 meter. Det gjøres oppmerksom på at tiltak kan iverksettes på kort varsel dersom smittesituasjonen krever det lokalt, se også Utdanningsdirektoratet sin oppdaterte informasjon:
Korona – tilbake til normalen i skoler og barnehager (udir.no)

Hva vil du ta eksamen i?

Her finner du informasjon om fag og fagkoder.

Oppmelding

Våreksamen: 15. januar-1. februar. Høsteksamen: 1.-15. september.

Dato, tid og sted for eksamen

Her finner du informasjon om dato, tid og sted for eksamen som publiseres på PrivatistWeb etter 20. mars for våreksamen og 20. oktober for høsteksamen.

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Her kan du søke om særskilt tilrettelegging av eksamen. Frist for søknad er 15. februar for våreksamen og 25. september for høstseksamen.

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Her kan du søke om fritak fra vurdering i sidemål.

Eksamensforberedelser

Her finner du informasjon om læreplaner, læremidler, vurdering og annet som er viktig å lese før eksamen.

Avmelding og fravær på eksamen

Her finner du informasjon om hvordan du melder deg av og hva du må gjøre om du ikke kan møte til eksamen.

Skriftlig eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen.

Muntlig-praktisk eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen.

Praktisk eksamen

Her finner du informasjon om gjennomføring av praktisk eksamen.

Dokumentasjon

Her finner du informasjon om dokumentasjon.

Klage

Her kan du sende inn klage på privatisteksamen.

Sensor

Informasjon til deg som er eller vil bli sensor ved privatisteksamen.

Eksamensvakt

Informasjon til deg som er eller vil bli eksamensvakt ved privatisteksamen.