Særskilt tilrettelegging av eksamen

Fristen for å søke om særskilt var 1. februar

Dersom du kan dokumentere at behovet for tilrettelegging har oppstått etter fristen, og at dette ikke var noe du kunne vite på forhånd, kan du søke etter fristen. Da må du sende mail til Eksamenskontoret på e-post: eksamen@trondelagfylke.no. Søkes det fort tett opp mot eksamensperioden, kan det være at vi ikke rekker å behandle søknaden din i tide.

Frister for å søke om særskilt tilrettelegging er:

  • 1. februar for våreksamen
  • 15. september for høsteksamen

Å søke om særskilt tilrettelegging

Du kan søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen hvis du har spesielle behov/ulike vansker/nedsatt funksjonsevne. Send søknad via lenke lengre ned på siden. Manglende ferdigheter i norsk gir ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen. Jf. Individuell vurdering Udir-2-2020

Du finner mer informasjon om særskilt tilrettelagt eksamen på Udir.no

Eksamen etter LK20 er digital, og det er ikke lenger mulig å besvare eksamen på papir. Du kan derfor ikke søke om særskilt tilrettelegging for å skrive besvarelsen på papir i stedet for datamaskin.

 Under eksamener hvor du har lov til å bruke datamaskin, kan du bruke lese- og skrivestøttende programmer. Du behøver ikke søke om dette, men må ha alle programmer lokalt lagret på din datamaskin, og de må kunne brukes offline. Skrivestøttende programmer må være tastaturbasert. Du må ta med deg hodetelefoner. Det er ikke tillatt å bruke hodetelefoner/øreplugger på Del 1 i todelte eksamener.

For å søke om særskilt tilrettelegging trenger du dokumentasjon på hvilke utfordringer du har, fra en sakkyndig instans. Dokumentasjonen må være tydelig på hva slags tilrettelegging du har behov for. Ingen søknader blir behandlet uten gyldig dokumentasjon.
Eksempler på gyldig dokumentasjon kan være:

  • Legeerklæring med beskrivelse av funksjonsnedsettelse, sykdom, skade, allergi og lignende
  • Erklæring fra psykolog/psykiater/helsesøster/sosialrådgiver ved psykisk sykdom eller psykososiale utfordringer
  • Erklæring fra spesialpedagog/logoped (f.eks. PPT) ved dysleksi, dyskalkuli, lese- og skrivevansker og lignende

Dersom du har fått særskilt tilrettelegging som elev, må du likevel sende inn søknad for privatisteksamen.  
Dersom du har fått særskilt tilrettelegging ved privatisteksamen tidligere, må du likevel sende inn ny søknad og dokumentasjon for hver eksamensperiode. 
Ingen søknad blir behandlet uten gyldig dokumentasjon.   

Slik søker du:

  • Trykk på lenka under og logg inn ved bruk av ID-porten.

  • Legg ved gyldig dokumentasjon fra sakkyndig instans. Du kan scanne eller ta bilde med mobil. Det er viktig at hele dokumentasjonen blir med på bildet.

  • Søknadsskjema for særskilt tilrettelegging

Du mottar en kvittering for innsendt søknad på e-post. Denne må du ta vare på som bekreftelse på at du har søkt.
Svar på søknad (vedtak) vil bli sendt til din digitale postkasse.

VIKTIG: Det er kun søknader som kommer inn via lenken til søknadsskjema over som blir behandlet. Du skal ikke sende inn dokumentasjon eller søknad om tilrettelegging via mail eller post.

Du bør ta med vedtak om tilrettelegging på eksamensdagen. 

Sist oppdatert 02.02.2023