Særskilt tilrettelegging av eksamen

Frister for å søke om særskilt tilrettelegging er:

  • 15. februar for våreksamen
  • 25. september for høsteksamen

Å søke om særskilt tilrettelegging

Dersom du har spesielle behov/ulike vansker/nedsatt funksjonsevne kan du søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen, må du søke om det på lenken nederst på siden. Manglende ferdigheter i norsk gir ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen. Jf. Individuell vurdering Udir-2-2020

Under eksamener hvor du har lov til å bruke datamaskin, kan du bruke lese- og skrivestøttende programmer. Du behøver ikke søke om dette, men må ha alle programmer lokalt lagret på din datamaskin, og de må kunne brukes offline. Skrivestøttende programmer må være tastaturbasert. Du må ta med deg hodetelefoner. Se nærmere informasjon: Bruk av hodetelefoner under skriftlig eksamen

For å søke om særskilt tilrettelegging trenger du dokumentasjon på hvilke utfordringer du har, fra en sakkyndig instans. Dokumentasjonen må være tydelig på hva slags tilrettelegging du har behov for. Ingen søknader blir behandlet uten gyldig dokumentasjon.
Eksempler på gyldig dokumentasjon kan være:

  • Legeerklæring med beskrivelse av funksjonsnedsettelse, sykdom, skade, allergi og lignende
  • Erklæring fra psykolog/psykiater/helsesøster/sosialrådgiver ved psykisk sykdom eller psykososiale utfordringer
  • Erklæring fra spesialpedagog/logoped (f.eks. PPT) ved dysleksi, dyskalkuli, lese- og skrivevansker og lignende

Dersom du har fått særskilt tilrettelegging som elev, må du likevel søke på nytt som privatist.
Du må søke om særskilt tilrettelegging og legge ved dokumentasjon for hver eksamensperiode.
 
Ingen søknad blir behandlet uten gyldig dokumentasjon. 

Slik søker du:

  • Trykk på lenka under og logg inn ved bruk av elektronisk ID.
  • Søknadsskjema for særskilt tilrettelegging
  • Legg ved gyldig dokumentasjon fra sakkyndig instans. Du kan scanne eller ta bilde med mobil. Det er viktig at hele dokumentasjonen blir med på bildet.

Du mottar en kvittering for innsendt søknad på mail. Denne må du ta vare på som bekreftelse på at du har søkt.
Svar på søknad vil bli sendt til din digitale postkasse.

Skriftlig vedtak om tilrettelegging ved privatisteksamen må tas med på eksamensdagen.

Sist oppdatert 31.08.2021