Særskilt tilrettelegging av eksamen

Frister for å søke om særskilt tilrettelegging er:

  • 1. februar for våreksamen
  • 15. september for høsteksamen

Du kan søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen hvis du har spesielle behov/ulike vansker/nedsatt funksjonsevne.

Viktig: 

  • Dersom du har fått særskilt tilrettelegging som elev, må du likevel sende inn søknad for privatisteksamen.  
  • Dersom du har fått særskilt tilrettelegging ved privatisteksamen tidligere, må du likevel sende inn ny søknad og dokumentasjon for hver eksamensperiode. 
  • Ingen søknad blir behandlet uten gyldig dokumentasjon.
  • Vedtaket om hvilken tilrettelegging du får vil bli sendt til din digitale postkasse.  

Å søke om særskilt tilrettelegging

Du søker via Privatistportalen når du har meldt deg opp til privatisteksamen. 
Privatistportalen

Du finner mer informasjon om særskilt tilrettelagt eksamen på
Udir.no

Eksamen etter LK20 er digital, og det er ikke lenger mulig å besvare eksamen på papir. Du kan derfor ikke søke om særskilt tilrettelegging for å skrive besvarelsen på papir i stedet for datamaskin.

Manglende ferdigheter i norsk gir ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen. 
Jf. Individuell vurdering Udir-2-2020

Under eksamener hvor du har lov til å bruke datamaskin, kan du bruke lese- og skrivestøttende programmer. Du behøver ikke søke om dette, men må ha alle programmer lokalt lagret på din datamaskin, og de må kunne brukes offline. Skrivestøttende programmer må være tastaturbasert. Du må ta med deg hodetelefoner. Det er ikke tillatt å bruke hodetelefoner/øreplugger på Del 1 i todelte eksamener.

For å søke om særskilt tilrettelegging trenger du dokumentasjon på hvilke utfordringer du har, fra en sakkyndig instans. Dokumentasjonen må være tydelig på hva slags tilrettelegging du har behov for. Ingen søknader blir behandlet uten gyldig dokumentasjon.
Eksempler på gyldig dokumentasjon kan være:

  • Legeerklæring med beskrivelse av funksjonsnedsettelse, sykdom, skade, allergi og lignende
  • Erklæring fra psykolog/psykiater/helsesøster/sosialrådgiver ved psykisk sykdom eller psykososiale utfordringer
  • Erklæring fra spesialpedagog/logoped (f.eks. PPT) ved dysleksi, dyskalkuli, lese- og skrivevansker og lignende
Sist oppdatert 08.02.2024