Eksamensvaktens oppgaver ved privatisteksamen

Vakter gjør ulike oppgaver ved skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Oppdrag som eksamensvakt er betalt arbeid.

Oppgavene kan bestå av:

 • dele ut og samle inn eksamensoppgaver og utstyr
 • følge kandidater til toalett og luftepauser
 • følge kandidater fra forberedelsesrom til eksamenslokale
 • holde ro i eksamenslokale og forberedelsesrom
 • bistå ved kontroller og rutiner

Ved skriftlig eksamen skal vakter i tillegg:

 • hjelpe kandidater ved pålogging i elektronisk eksamenssystem
 • dele ut og gi info om pålogging, brukernavn og passord osv.
 • bistå ved skanning av besvarelser
 • kontrollere at kandidater har levert besvarelser på riktig måte
 • sjekke og forhindre juks
 • følge opp kandidater som gjør henvendelser i eksamenslokalet

Hvem ønsker vi som eksamensvakter?

Både unge over 18 år og eldre personer kan ta oppdrag som eksamensvakt. Du må like å være sammen med mennesker og være villig til å sette deg inn i skolens bestemmelser for eksamensvakter. Vakter kommuniserer med ulike grupper mennesker og forholder seg til skolens ansatte, kandidater og sensorer.

Det er en fordel med noe digital kompetanse, særlig ved gjennomføring av skriftlig eksamen.

Smittevernveilederen sier følgende om risikogrupper:

«Basert på informasjon om utbruddet så langt fra Kina, Italia, Storbritannia, USA og Norge, er det særlig eldre personer (over 65 år) som har høyere risiko for alvorlig sykdom med det nye koronaviruset, spesielt dersom de i tillegg har underliggende kronisk sykdom. I tillegg kan voksne personer, særlig de over 50 år, med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom (inkludert høyt blodtrykk) og diabetes ha noe høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19. Ansatte, sensorer eller vakter som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør ikke ha ansvar for privatisteksamen.»

Vi ber deg vurdere nøye om du tilhører en risikogruppe og av den grunn ikke bør melde deg som vakt. Dersom du er i tvil, bør du rådføre deg med din lege.

Dersom du tilhører en risikogruppe, og likevel ønsker å stille som vakt, så er det på eget ansvar.

Vakter må:

 • kunne bevege seg raskt og stille i eksamenslokalet
 • ha normal god hørsel og syn 
 • beherske norsk godt 
 • være tålmodig og imøtekommende, men samtidig bestemt

Vakter må være utenfor alle risikogrupper med hensyn til korona

Eksamensvakter som ikke skal engasjeres/møte på jobb:

 • personer med påvist smitte av Covid19
 • personer som har symptomer som ligner symptomer på Covid19, også milde symptomer
 • personer som er i risikogrupper for alvorlig forløp av Covid19
 • personer som er i karantene/isolasjon
 • personer over 65 år

Eksamensvakter som kan engasjeres/møte på jobb

 • personer med typiske symptomer på kjent pollenallergi (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne)
 • personer som har vært syke, men har vært symptomfrie i ett døgn

Arbeidstid for eksamensvakter

 • Eksamensperioden er i november og desember.
 • Arbeidstiden for vakter varierer ut fra skolens behov. Dette avtaler skolen og vaktene for hvert oppdrag.
 • Ved skriftlig eksamen vil arbeidstiden stort sett være mellom kl. 08.00 og 15.00
 • For muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen vil noen skoler gjennomføre eksamen på ettermiddag og kveld, i tillegg til dagtid og enkelte lørdager.
 • Et vaktoppdrag kan vare fra 2 til ca. 7 timer
 • Det vil variere etter skolens behov hvor mange oppdrag en vakt får tilbud om.
 • Eksamensskolen vil gi informasjon om arbeidstid og fremmøte, og vil gi innføring i arbeidsoppgavene.

Ta kontakt med skolen 

Er du interessert i vaktoppdrag henvender du deg direkte til skolen du ønsker å være vakt ved.
Byåsen, Strinda, Verdal  og Thora Storm vgs har nok vakter, men flere av de andre videregående skolene i Trøndelag  har fortsatt behov for flere vakter.

Sist oppdatert 07.01.2021