Velkommen som eksamensvakt

Høsteksamen

For høsteksamen blir alle eksamener (skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk) lagt til de videregående skolene i Trøndelag. Du må ta direkte kontakt med skolene for å jobbe som eksamensvakt på høsten. Kontakt til alle skolene ligger her: Våre skoler - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Våreksamen

Eksamenskontoret søker eksamensvakter til skriftlig privatisteksamen i Trondheim Spektrum for våreksamen 2021 til 2026. Alle punkter under, gjelder våreksamen og Trondheim Spektrum.
Ønsker du å være vakt ved en skole, må du ta direkte kontakt med skolen det gjelder.

Oppgavene kan bestå av:

 • legge ut informasjon på pultene
 • vise kandidatene bort til den plassen de skal sitte
 • registrere oppmøte
 • sjekke legitimasjon
 • sjekke at kandidaten har signet på bordlappen
 • dele ut eksamensoppgaver 
 • hjelpe kandidater ved pålogging i elektronisk eksamenssystem
 • følge opp kandidater som gjør henvendelser i eksamenslokalet
 • sjekke og forhindre juks
 • holde ro i eksamenslokale 
 • følge kandidater til toalett og luftepauser
 • kontrollere at kandidater har levert besvarelser på riktig måte
 • bistå ved kontroller og rutiner
 • rydde opp på pultene etter eksamenslutt

Vakter bør:

 • kunne bevege seg raskt og stille i eksamenslokalet
 • ha normal god hørsel og syn 
 • beherske norsk godt 
 • være tålmodig og imøtekommende, men samtidig bestemt

Hvem ønsker vi som eksamensvakter?

Både unge over 18 år og eldre personer kan ta oppdrag som eksamensvakt. Du må like å være sammen med mennesker og være villig til å sette deg inn i Eksamenskontorets bestemmelser for eksamensvakter. Det er en fordel med noe digital kompetanse.

Arbeidstid 

 • hovedsakelig fra klokken 07:30 til 14:30 for vakter
 • hovedsakelig fra klokken 07:30 til 15:30 for hovedvakter
 • hverdager i perioden medio mai til og med begynnelsen juni 2021 til 2026

Honorar

 • etter gjeldende satser som er kr 245,- per time fra 01.01.2024

Arbeidssted

 • Trondheim Spektrum

Parkering/reiser

 • gratis parkering på parkeringsplassen til venstre for Trondheim Spektrum alle dager
 • øvrig parkeringsavgift og reisekostnader dekkes ikke

Tildeling av datoer

 • du er forpliktet til å stille som eksamensvakt på tildelte datoer, derfor må du kontrollere datoene du har fått tildelt
 • hvis datoene ikke stemmer eller du ikke kan stille som eksamensvakt, må du ta kontakt med eksamenskontoret i Trøndelagfylkeskommune på e-post eller telefon så snart som mulig.

Ta kontakt for å jobbe som eksamensvakt i Trondheim Spektrum

 • eksamen@trondelagfylke.no
 • legg gjerne med en CV

Skriv litt om deg selv og hvilken alder du har.

Sist oppdatert 05.01.2024