Praktisk eksamen

Tverrfaglig praktisk eksamen Vg1, Vg2 og Vg3 Yrkesfag

Gjennomføring av tverrfaglig praktisk eksamen.

Praktisk eksamen Vg3 Yrkesfag

Gjennomføring av praktisk eksamen i Landbruk og Naturbruk.

Praktisk eksamen Studieforberedende

Gjennomføring av praktisk eksamen i Kunst, design og arkitektur og Medier og kommunikasjon.