Norsk med kort botid i Norge

Fagfornyelse

Fagfornyelse betyr endring av både fagkoder og læreplaner fra Kunnskapsløftet 2006 (LK06) til Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

Gamle fagkoder, LK06:
NOR1408 Utgått
NOR1409 Utgått

NOR1405
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig (siste eksamen høsten 2023)
NOR1406 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig (siste eksamen høsten 2023)

NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig (siste eksamen høsten 2023)
NOR1411 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig (siste eksamen høsten 2023)

Nye fagkoder, LK20:
NOR1418 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, skriftlig
NOR1419 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, muntlig

NOR1420 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig (første eksamen våren 2023)
NOR1421 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig (første eksamen våren 2023)

NOR1422 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig (første eksamen våren 2023)
NOR1423 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig (første eksamen våren 2023)

Privatister som kan ta eksamen etter disse læreplanene: 

  • Du har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk
  • Du kan dokumentere at du har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet du tar eksamen første gang
  • Du har ikke tidligere har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk

Dokumentasjon på botid får du hos:  

  • Politiet (Registreringsbevis for EØS-borgere)
  • Skatteetaten (Bostedsattest)
  • UDI (Vedtak- innvilgelse av søknad om beskyttelse og reisebevis)

Hvis du oppfyller vilkårene og kan dokumentere det:

  • Kan du melde deg opp og betale for eksamen i disse fagkodene i PrivatistWeb.
  • Deretter må du sende inn en søknad om å avlegge eksamen etter læreplanen i norsk med kort botid i Norge.

Søk og last opp dokumentasjon i dette skjema    

 

Frist for innsending av dokumentasjon

  • 20. september for høsteksamen
  • 6. februar for våreksamen

Fyll ut skjema og last opp dokumentasjon for hver periode du melder deg til eksamen i disse fagkodene. Kandidater som ikke leverer dokumentasjon innen oppgitt frist, blir automatisk oppmeldt til eksamen i de ordinære fagkodene i norsk.

 

Sist oppdatert 05.01.2023