Norsk med kort botid i Norge

Fagkoder for norsk med kort botid i Norge:

NOR1418 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, skriftlig
NOR1419 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, muntlig

NOR1420 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 
NOR1421 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig 

NOR1422 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig 
NOR1423 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig 

 

Du kan søke om å ta privatisteksamen etter disse læreplanene hvis du oppfyller alle disse vilkårene:

  1. Du har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk
  2. Du kan dokumentere kortere botid enn 6 år i Norge når du tar eksamen første gang
  3. Du har ikke fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk som er fra 2020/2021 eller senere 

For å søke om å avlegge eksamen etter læreplanen i norsk med kort botid, må du kunne dokumentere din botid i Norge. Dokumentasjon på botid får du hos:  

  • Politiet (Registreringsbevis for EØS-borgere)
  • Skatteetaten (Bostedsattest)
  • UDI (Vedtak- innvilgelse av søknad om beskyttelse og reisebevis)

Slik søker du om å avlegge eksamen i norsk med kort botid i Norge:

  1. Du melder deg opp til privatisteksamen i de aktuelle fagkodene i Privatistportalen og betaler innen fristen.
  2. Sender en søknad om å avlegge eksamen etter læreplanen i norsk med kortbotid ved å bruke skjemaet under. Dokumentasjon på kort botid må legges ved.

 

Søk og last opp dokumentasjon i dette skjema    

 

Frist for innsending av dokumentasjon

  • 20. september for høsteksamen
  • 6. februar for våreksamen

Fyll ut skjema og last opp dokumentasjon for hver periode du melder deg opp til eksamen i Norsk med kort botid i Norge. Kandidater som ikke leverer dokumentasjon innen oppgitt frist, blir automatisk oppmeldt til eksamen i de ordinære fagkodene i norsk.

 

Sist oppdatert 07.02.2024