Muntlig-praktisk eksamen

Dette må du ta med til eksamen

 • Gyldig legitimasjon som Pass, norsk ID-kort, norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998, norsk digitalt førerkort, norsk bankkort med bilde og fødselsnummer, forsvarets ID-kort, PocketID, ID-kort fra EØS- og EFTA-stater, førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island, norsk reisebevis for flyktninger eller norsk utlendingspass, NB: dette er ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise.
 • Egen datamaskin eller nettbrett dersom du skal bruke det i forberedelsesdelen.
 • Skrivesaker.
 • Hjelpemidler. 

Fag med krav til fordypning

I noen fag er det krav til fordypning. Det er ditt ansvar å sette deg inn i læreplanens eventuelle krav til fordypning. Til muntlig-praktisk eksamen anbefaler Eksamenskontoret at du lager en en oversikt som viser hva du har fordypet deg i, og hvilke læremidler/kilder du har brukt. Oversikten leveres til sensorene ved oppmøte på eksamensdagen. 

Oppmøte

Oppmøte er senest kl.16:00 ved den skolen som er oppgitt på din side på Privatistportalen. Det er felles oppmøtetid for alle kandidatene på gruppa (inntil 6 stykker). Sluttid for eksamen kommer an på hvor mange kandidater som møter til eksamen, du må være forberedt på at eksamen kan vare til kl. 22:30. Eksamenskontoret anbefaler at du tar med mat og drikke.
Oppslag med romopplysninger henges opp ved eksamensskolens inngangsparti. Hvis du møter for sent må du ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i Privatistportalen, får du ikke avlegge eksamen. 

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er 45 minutter. Tiden regnes fra du setter deg på plassen du får tildelt. Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i et tema som du enten trekker eller får tildelt. Du velger selv en avgrensning av temaet. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Sensorene kan eksaminere i hele fagets læreplan. Du får utdelt ett stemplet A4-ark som du kan notere på under forberedelsestiden og ta med inn til eksaminering. Du kan notere på begge sider av arket.
Forberedelsen er individuell og samarbeid og kommunikasjon med andre er ikke tillatt. 
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon og smartklokke.

Bruk av datamaskin eller nettbrett

Du kan bruke datamaskin eller nettbrett som hjelpemiddel i forberedelsesdelen. Du må ta med din private bærbare datamaskin eller nettbrett. Du er selv ansvarlig for å kunne bruke den datamaskinen eller nettbrettet du har med deg og at den virker som den skal. Du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen eller nettbrettet før forberedelsen starter. Husk å skru av lyden. Hvis du får problemer med din datamaskin eller nettbrett må du gjennomføre forberedelsen uten. Du har tilgang til et trådløsnett under forberedelsen. Det er ikke tilgang til åpent Internett. Du vil kun ha tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler. Dersom du vil bruke kursmateriell eller lignende som krever tilgang til sider som ikke er åpne under forberedelsen, må du ha lastet ned og lagret dette lokalt på din datamaskin eller nettbrett før du møter på eksamensskolen.

Du får følgende informasjon på eksamensdagen:

 • Hvilket trådløst nett du skal velge under forberedelsesdelen
 • Nettverkspassord.

Når du har valgt riktig trådløst nett, åpner du nettleseren og skriver inn følgende nettadresse: http://eksamen.trondelagfylke.no. Der finner du lenker til alle lovlige nettbaserte hjelpemidler. Dersom du går til denne adressen utenom det godkjente nettet vil du få en nettside med rød bakgrunn som sier at du er på feil nett.

Eksaminering

Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du kan disponere inntil 10 minutter til framlegg av temaet fra forberedelsesdelen. Fremlegget etterfølges av en samtale mellom deg og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i ditt fremlegg. Sensorene kan prøve deg i alle deler av læreplanen. Det skal gjennomføres et praktisk innslag under eksamen. 

Du kan bruke det stemplede A4-arket som du noterte på under forberedelsen som hjelpemiddel under hele eksamen.

Oversikt over mulige praktiske innslag til eksamen finner du her.

Sensur

Sensorene oppgir karakter og begrunnelse etter hver kandidat. Du har krav på begrunnelse for din karakter. Karakterer publiseres på Privatistportalen fortløpende etter eksamen er gjennomført.

Dette må du ta med til eksamen

 • Gyldig legitimasjon som pass, norsk ID-kort, norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998, norsk digitalt førerkort, norsk bankkort med bilde og fødselsnummer, forsvarets ID-kort, PocketID, ID-kort fra EØS- og EFTA-stater, førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island, norsk reisebevis for flyktninger eller norsk utlendingspass, NB: dette er ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise.
 • Egen datamaskin eller nettbrett dersom du skal bruke det i forberedelsesdelen.
 • Hjelpemidler: skrivesaker, lærebok, notater
 • Det er ikke tillatt å ha med/bruke personlig utstyr, utover tillatte hjelpemidler.

Bruk av datamaskin eller nettbrett

Hvis du velger å bruke datamaskinen eller nettbrett under forberedelsen er du selv ansvarlig for at den virker som den skal, og du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen eller nettbrettet før forberedelsen starter. Hvis du får problemer med din datamaskin eller nettbrett må du gjennomføre forberedelsen uten.

Du har tilgang til et trådløsnett under forberedelsen. Du vil kun ha tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler.

Dersom du vil bruke kursmateriell eller lignende som krever tilgang til sider som ikke er åpne under forberedelsen, må du ha lastet ned og lagret dette lokalt på din datamaskin eller nettbrett før du møter på eksamensskolen.

Oppmøte 

Se informasjon om oppmøtetid og -sted på Privatistportalen. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i Privatistportalen, får du ikke avlegge eksamen. Du skal møte i treningstøy og sko. Det er vanligvis tilgang til garderobe og dusj. 

Forberedelsesdelen

Forberedelsestiden er 45 minutter. Du trekker/får utdelt eksamensoppgave. Oppgaven skal gi deg mulighet til å vise kompetansen din i så stor del av faget som mulig. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Sensorene kan prøve deg i alle deler av læreplanen under eksamineringen. I oppgavesettet vil det være ett stemplet A4-ark til egne notater i forberedelsestiden. Du kan notere på begge sider av arket. Noen oppgavesett har vedlegg, i de tilfellene kan du også notere på vedlegg til oppgavesettet.
Forberedelsen er individuell og samarbeid og kommunikasjon med andre er ikke tillatt.  
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon og smartklokke.
Det er ikke tillatt å låne hjelpemidler eller skrivesaker av andre kandidater på eksamensdagen. 

Du får følgende informasjon på eksamensdagen:

 • Hvilket trådløst nett du skal velge.
 • Nettverkspassord.

Når du har valgt riktig trådløst nett, åpner du nettleseren og skriver inn følgende nettadresse: http://eksamen.trondelagfylke.no. Der finner du lenker til alle lovlige nettbaserte hjelpemidler. Dersom du går til denne adressen utenom det godkjente nettet vil du få en nettside med rød bakgrunn som sier at du er på feil nett.

Eksamensgjennomføring

Det settes av tid til individuell oppvarming mellom forberedelse og eksamensgjennomføring. Oppvarmingsaktiviteten skal ikke vurderes.
Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du må regne med at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen). All aktivitet gjennomføres i flerbrukshall med standard tilgjengelig utstyr.

I tillegg til nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre eksamen, er oppgavesettet med vedlegg og det stemplede A4-arket tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen. 

Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del.

Praktisk del: Denne delen av eksamen gjennomføres fortrinnsvis i gruppe.  Aktiviteten tilpasses lokale forhold. Du skal vise ferdigheter i henhold til læreplanen i sin helhet.

Mens du venter på muntlig individuell del skal du ikke ha tilgang på hjelpemidler eller kunne kommunisere med andre.

Muntlig individuell del: Utgangspunkt for den individuelle delen er oppgaven/tema fra forberedelsesdelen. Du kan bli bedt om å gjennomføre praktiske øvelser. 

Sensur

Det er privatistens kompetanse som skal vurderes. Vedlegg som er en del av besvarelsen av eksamensoppgaven, skal leveres inn og vurderes. Notater fra forberedelsedelen (det stemplede A4 arket) skal ikke vurderes. Sensorene oppgir karakter og begrunnelse etter hver kandidat. Du har krav på begrunnelse for din karakter. Karakterer publiseres på Privatistportalen fortløpende etter at eksamen er gjennomført.

Eksamenssted: Thora Storm videregående skole. 
Kontaktperson: Ivar Johannes Johnsen 
E- post: 
Telefon: +4774178395 / +4795281659 

Eksamenssted: Steinkjer videregående skole. 
Kontaktperson: Leif Arne Furunes
E-post: 
Telefon: +4774177617/ +4791326073

Privatisteksamen i muntlig-praktiske idrettsfag arrangeres som hovedregel ved Steinkjer eller Melhus vgs.
Eksamensgjennomføringen kan finne sted før eksamensperioden for muntlig og muntlig-praktisk eksamen.

Dette må du ta med til eksamen

 • Gyldig legitimasjon som pass, norsk ID-kort, norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998, norsk digitalt førerkort, norsk bankkort med bilde og fødselsnummer, forsvarets ID-kort, PocketID, ID-kort fra EØS- og EFTA-stater, førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island, norsk reisebevis for flyktninger eller norsk utlendingspass, NB: dette er ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise.
 • Egen datamaskin eller nettbrett dersom du skal bruke det i forberedelsesdelen.
 • Skrivesaker.
 • Hjelpemidler. 

Oppmøte

Se informasjon om oppmøtetid og -sted på Privatistportalen. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid, får du ikke avlegge eksamen.

Du skal møte i treningstøy og nødvendig utstyr tilpasset idretten, og du skal ha med deg nødvendige hjelpemidler (for eksempel skrivesaker, datamaskin, lærebok og notater). Det er ikke tilgang til garderobe og dusj.

Forberedelsesdelen

Forberedelsestiden er 45 minutter. Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i en oppgave som du trekker eller får tildelt. Oppgaven skal gi deg mulighet til å vise kompetansen din i så stor del av faget som mulig ut i fra eksamensformen. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Sensorene kan prøve deg i alle deler av læreplanen under eksamen. Du får utdelt ett stemplet A4-ark som du kan notere på under forberedelsesdelen og ta med inn til eksaminering. Du kan notere på begge sider av arket.
Forberedelsen er individuell og samarbeid og kommunikasjon med andre ikke tillatt. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon og smartklokke.

Bruk av datamaskin eller nettbrett

Hvis du velger å bruke datamaskinen eller nettbrett under forberedelsen er du selv ansvarlig for at den virker som den skal, og du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen eller nettbrettet før forberedelsen starter. Hvis du får problemer med din datamaskin eller nettbrett må du gjennomføre forberedelsen uten.

Du har tilgang til et trådløsnett under forberedelsen. Du vil kun ha tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler.

Dersom du vil bruke kursmateriell eller lignende som krever tilgang til sider som ikke er åpne under forberedelsen, må du ha lastet ned og lagret dette lokalt på din datamaskin eller nettbrett før du møter på eksamensskolen.

Eksamensgjennomføring

Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du må regne med at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

Tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen er det stemplede A4-ark som du noterte på under forberedelsen, i tillegg til nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre eksamen.

Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del med utgangspunkt i oppgaven fra forberedelsesdelen. Den praktiske delen av eksamen kan delvis bli gjennomført i gruppe. Sensorene skal gi deg muligheten til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig ut i fra eksamensformen. Du kan prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses ut av oppgaven.

Sensur

Det er privatistens kompetanse  som skal vurderes. Notater fra forberedelsesdelen skal ikke vurderes. Sensorene oppgir karakter og begrunnelse etter hver kandidat. Du har krav på begrunnelse for din karakter. Karakterer publiseres på Privatistportalen fortløpende etter eksamen er gjennomført.

Toppidrett

I Trøndelag fylke kan privatister avlegge eksamen i følgende toppidretter:
Håndball, fotball, lengdeløp skøyter, langrenn, skiskyting, orientering, friidrett, volleyball, hopp kombinert, sykkel (landevei, terreng, downhill og trail), rifleskyting, svømming, alpint, turn og e-sport.

Du må gi Eksamenskontoret beskjed om valg av toppidrett rett etter oppmelding.

Privatister som skal opp til eksamen i Toppidrett, uansett idrett og nivå, vil bli få  informasjon om arena, utstyr og oppmøtetidspunkt fra skolen eller Eksamenskontoret.

Hvis du ønsker eksamen i annen idrett, send en e-post til  i løpet av oppmeldingsperioden, så kan vi undersøke mulighetene til å finne sensorer i ønsket idrett.

Eksamen i Toppidrett kan avholdes på andre skoler enn Melhus videregående og Steinkjer videregående skole.

Eksamenssted: Melhus videregående skole
Kontaktperson: Geir Frode Moen.
E-post: 
Mobil:  926 03 599

Eksamenssted: Steinkjer videregående skole.
Kontaktperson: Leif Arne Furunes
E-post: 
Telefon: +4774177617/ +4791326073

Oppmøte

Se informasjon om oppmøtetid og –sted på Privatistportalen.
Oppslag med romopplysninger henges opp ved eksamensskolens inngangsparti. Hvis du møter for sent må du ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i Privatistportalen, får du ikke avlegge eksamen. 

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er inntil 48 timer. 

Dette må du ta med til eksamen

 • Gyldig legitimasjon som pass, norsk ID-kort, norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998, norsk digitalt førerkort, norsk bankkort med bilde og fødselsnummer, forsvarets ID-kort, PocketID, ID-kort fra EØS- og EFTA-stater, førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island, norsk reisebevis for flyktninger eller norsk utlendingspass, NB: dette er ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise.

Eksamensgjennomføring

Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del.

Sensur

Sensorene oppgir karakter og begrunnelse etter hver kandidat. Du har krav på begrunnelse for din karakter. Karakterer publiseres på Privatistportalen fortløpende etter eksamen er gjennomført.

Sist oppdatert 05.09.2023