Dato, tid og sted for eksamen

Trøndelag privatistskole (Eksamenskontoret) er formell arrangør av privatisteksamen i Trøndelag. Eksamen gjennomføres hovedsakelig ved de offentlige videregående skolene i fylket.

Eksamensperioder

Høsteksamen gjennomføres i hovedsak i november og desember.
Våreksamen gjennomføres i hovedsak fra april og fram til skoleslutt i juni.
Enkelte fag kan få tidligere eksamensdato.

Det er ditt ansvar å være tilgjengelig i hele eksamensperioden. Det er ikke mulig å endre dato, tid og sted for eksamen. Enkelte eksamener i Idrettsfag kan bli gjennomført før oppsatt eksamensperiode.

Eksamensdato

Dato for skriftlig eksamen blir satt 1 år før eksamensperioden.
Dato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir satt etter oppmeldingsfristen.
Eksamenskontoret sørger for at du ikke får flere eksamener på samme dato.

Skriftlig eksamen

Dato for sentralt gitt skriftlig eksamen finner du her 
Dato for lokalt gitt skriftlig eksamen finner du her

For skriftlig eksamen velger du skole når du melder deg til eksamen i Privatistportalen. Skal du avlegge privatisteksamen i Trondheimsområdet, velger du Trøndelag privatistskole.

Eksamen gjennomføres ved Ytre Namdal vgs, Olav Duun vgs, Steinkjer vgs, Levanger vgs, Ole Vig vgs, Røros vgs, Oppdal vgs, Guri Kunna vgs, Orkdal vgs og Fosen vgs.
For Trondheimsområdet gjennomføres eksamen ved skolene for høsten og i Trondheim Spektrum for våren.

Eksamenssted publiseres på "Mine eksamener" i Privatistportalen etter 20.mars for våreksamen og etter 20.oktober for høsteksamen. Tildelt eksamenssted kan ikke endres. Du er selv ansvarlig for å sjekke hvor din eksamen skal gjennomføres. 

Oppmøte på eksamensdagen er senest 08:30.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

For muntlig og muntlig-praktisk eksamen velger du skole når du melder deg til eksamen i Privatistportalen. Skal du avlegge privatisteksamen i Trondheimsområdet, velger du Trøndelag privatistskole. Eksamen gjennomføres ved Steinkjer vgs, Ole Vig vgs, Trondheim Katedralskole, Strinda vgs, Thora Storm vgs og Byåsen vgs. 

Eksamenssted publiseres på "Mine eksamener" i Privatistportalen etter 20.mars for våreksamen og etter 20.oktober for høsteksamen. Tildelt eksamenssted kan ikke endres. Du er selv ansvarlig for å sjekke hvor din eksamen skal gjennomføres.

Oppmøte senest 16.00. Sluttid er avhengig av hvor mange kandidater som møter til eksamen. Alle eksamenspartier skal være ferdige til klokka 22:30. I noen fag er det vanskelig å skaffe sensorer. Det kan innebære at dato, tid og sted må endres på kort varsel. Du blir kontaktet dersom det gjelder din eksamen.

Idrett, Kroppsøving og Musikk, dans og drama

For eksamen i disse fagene velger du Trøndelag privatistskole når du melder deg til eksamen i Privatistportalen.

Muntlig-praktisk eksamen i disse fagkodene kan ha andre oppmøtetider og steder.

Eksamenssted publiseres på "Mine eksamener" i Privatistportalen etter 20.mars for våreksamen og etter 20.oktober for høsteksamen. Tildelt eksamenssted kan ikke endres. Du er selv ansvarlig for å sjekke hvor din eksamen skal gjennomføres.

Praktisk eksamen

Skal du melde deg til praktisk eksamen velger du Trøndelag privatistskole i Privatistportalen. Eksamen gjennomføres fortrinnsvis ved en offentlig videregående skole som har utdanningstilbudetDette kan medføre noe reisevei. 

Eksamenssted publiseres på "Mine eksamener" i Privatistportalen etter 20.mars for våreksamen og etter 20.oktober for høsteksamen. Tildelt eksamenssted kan ikke endres. Du er selv ansvarlig for å sjekke hvor din eksamen skal gjennomføres.

Parkering

Ved de fleste eksamenslokalene er det svært begrensede parkeringsmuligheter.
Hvis du velger å benytte bil, gjelder disse reglene:

  • Vi har ingen plikt til å tilby parkeringsplass.
  • Vi gir ingen utsettelse av oppmøtetidspunktet på grunn av vansker med å finne parkering.
  • Det er ditt ansvar å følge skilting og regelverk knyttet til parkeringen din.
Sist oppdatert 19.10.2023