Dato, tid og sted for eksamen

Trøndelag privatistskole (Eksamenskontoret) er formell arrangør av privatisteksamen i Trøndelag. Eksamen gjennomføres hovedsakelig ved de offentlige videregående skolene i fylket. Du får tildelt eksamenssted ut ifra adressen du har registrert på PrivatistWeb. 
Eksamenssted publiseres på din side i PrivatistWeb etter 20.mars for våreksamen og etter 20.oktober for høsteksamen. Tildelt eksamenssted kan ikke endres.Du er selv ansvarlig for å sjekke hvor din eksamen skal gjennomføres. 

Eksamensperioder

Høsteksamen gjennomføres i hovedsak i november og desember.
Våreksamen gjennomføres i hovedsak fra april og fram til skoleslutt i juni. Enkelte fag kan få tidligere eksamensdato.
Det er ditt ansvar å være tilgjengelig i hele eksamensperioden. Det er ikke mulig å endre dato, tid og sted for eksamen. Enkelte eksamener i Idrettsfag kan bli gjennomført før oppsatt eksamensperiode.

Skriftlig eksamen

Dato for sentralt gitt skriftlig eksamen finner du her 
Dato for lokalt gitt skriftlig eksamen finner du her

Eksamen gjennomføres ved de fleste offentlige videregående skoler i fylket. For høsteksamen holdes alle skriftlige eksamener ved skolene. For våreksamen holdes eksamen ved skolene og i Trondheim Spektrum for midt-fylket.

Oppmøte på eksamensdagen er senest 08:30.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Eksamen gjennomføres ved Olav Duun vgs, Steinkjer vgs, Ole Vig vgs, Trondheim Katedralskole, Strinda vgs, Thora Storm vgs og Byåsen vgs. Dato, tid og sted for din eksamen finner du på PrivatistWeb etter 20. mars. for våreksamen og etter 20. oktober for høsteksamen.

Oppmøte senest 16.00. Sluttid er avhengig av hvor mange kandidater som møter til eksamen. Alle eksamenspartier skal være ferdige til klokka 22:30. I noen fag er det vanskelig å skaffe sensorer. Det kan innebære at dato, tid og sted må endres på kort varsel. Du blir kontaktet dersom det gjelder din eksamen.

Idrett, Kroppsøving og Musikk, dans og drama

Muntlig-praktisk eksamen i disse fagkodene kan ha andre oppmøtetider og steder.
Dato, tid og sted for din eksamen finner du på PrivatistWeb etter 20. mars. for våreksamen og etter 20. oktober for høsteksamen.

Praktisk eksamen

Gjennomføres fortrinnsvis ved en offentlig videregående skole som har utdanningstilbudet. Dette kan medføre noe reisevei. Dato, tid og sted for din eksamen finner du på PrivatistWeb etter 20. mars. for våreksamen og etter 20. oktober for høsteksamen.

Parkering

Ved de fleste eksamenslokalene er det svært begrensede parkeringsmuligheter.
Hvis du velger å benytte bil, gjelder disse reglene:

  • Vi har ingen plikt til å tilby parkeringsplass.
  • Vi gir ingen utsettelse av oppmøtetidspunktet på grunn av vansker med å finne parkering.
  • Det er ditt ansvar å følge skilting og regelverk knyttet til parkeringen din.
Sist oppdatert 11.01.2023