Dato, tid og sted for eksamen

Publiseres i Privatistportalen på Mine Eksamener:

 • etter 25.mars for våreksamen
 • etter 25.oktober for høsteksamen. 

Tildelt eksamenssted kan ikke endres og du er selv ansvarlig for å sjekke hvor din eksamen skal gjennomføres. 
Trøndelag privatistskole
 (Eksamenskontoret) er formell arrangør av privatisteksamen i Trøndelag.

I noen fag i muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen, er det vanskelig å skaffe sensorer. Det kan innebære at dato, tid og sted må endres på kort varsel. Du blir kontaktet dersom det gjelder din eksamen.

Eksamensperioder

Høsteksamen gjennomføres i november og desember.
Våreksamen gjennomføres i april, mai og juni.
Enkelte fag kan ha tidligere eksamensdato (for eksempel idrettsfag).

Det er ditt ansvar å være tilgjengelig i hele eksamensperioden. Det er ikke mulig å endre dato, tid og sted for eksamen.

Skriftlig eksamen

Dato for sentralt gitt eksamen.
Dato for lokalt gitt eksamen. 

I Privatistportalen kan du velge å gjennomføre eksamen på disse skolene:

 • Trøndelag privatistskole (Trondheimsområde som inkluderer Melhus vgs og Malvik vgs) 
 • Ytre Namdal vgs
 • Olav Duun vgs
 • Steinkjer vgs
 • Levanger vgs
 • Ole Vig vgs
 • Orkdal vgs
 • Røros vgs
 • Oppdal vgs
 • Guri Kunna vgs
 • Fosen vgs

I Trondheimsområdet gjennomføres eksamen ved skolene for høsten og i Trondheim Spektrum for våren.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

I Privatistportalen kan du velge å gjennomføre eksamen på disse skolene:

 • Trøndelag Privatistskole (Trondheim Katedralskole, Strinda vgs, Thora Storm vgs og Byåsen vgs)
 • Steinkjer vgs
 • Ole Vig vgs

Oppmøte 16.00.
Sluttid er avhengig av hvor mange kandidater som møter til eksamen. Alle eksamenspartier skal være ferdige til klokka 22:30

Idrett, Kroppsøving og Musikk, dans og drama
I Privatistportalen skal du velge å gjennomføre eksamen på:

 • Trøndelag Privatistskole

Muntlig-praktisk eksamen i disse fagkodene kan ha andre oppmøtetider og steder enn muntlig-praktisk i andre fagkoder.

Praktisk eksamen

I Privatistportalen skal du velge å gjennomføre eksamen på:

 • Trøndelag Privatistskole

Eksamen gjennomføres fortrinnsvis ved en offentlig videregående skole som har utdanningstilbudetDette kan medføre noe reisevei. 

Parkering

Ved de fleste eksamenslokalene er det svært begrensede parkeringsmuligheter.
Hvis du velger å benytte bil, gjelder disse reglene:

 • Det er ditt ansvar å følge skilting og regelverk knyttet til parkeringen på stedet.
 • Du får ikke kompensert eksamenstid på grunn av manglende parkering.
Sist oppdatert 14.12.2023