Dato, tid og sted for eksamen

Formell arrangør av alle privatisteksamener i Trøndelag er «Trøndelag privatistskole», som er Eksamenskontoret. Alle eksamener foregår ved de offentlige videregående skolene i fylket. Du får tildelt eksamenssted ut ifra adressen du har registrert på PrivatistWeb.
Du er selv ansvarlig for å sjekke hvor din eksamen skal gjennomføres. Dette publiseres på din side i PrivatistWeb etter 20.mars for våreksamen og etter 20.oktober for høsteksamen. Tildelt eksamenssted kan ikke endres.

Eksamensperioder

Høsteksamen gjennomføres i november og desember.
Våreksamen gjennomføres fra april og fram til skoleslutt i juni.
Det er ditt ansvar å være ledig i hele eksamensperioden. Det er ikke mulig å endre dato, tid og sted for eksamen.

Skriftlig eksamen

Eksamensplan for sentral gitte eksamener finner du her 
Eksamensplan for lokalt gitt eksamen finner du her

Eksamen gjennomføres ved de fleste offentlige videregående skoler i fylket.

Oppmøte på eksamensdagen er senest 08:00.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Eksamen gjennomføres ved Olav Duun vgs, Steinkjer vgs, Ole Vig vgs, Trondheim Katedralskole, Strinda vgs, Thora Storm vgs og Byåsen vgs.

Oppmøte senest 16.00. Sluttid for eksamen kommer an på hvor mange kandidater som møter til eksamen, du må være forberedt på at eksamen kan vare til klokka 22:30. I noen fag er det vanskelig å skaffe sensorer. Det kan innebære at dato, tid og sted må endres på kort varsel. Du blir kontaktet dersom det gjelder din eksamen.

Idrett, Kroppsøving og Musikk, dans og drama

Muntlig-praktisk eksamen i disse fagkodene kan ha andre oppmøtetider og steder.
Hva som gjelder for din eksamen finner du på PrivatistWeb etter 20. mars. for våreksamen og etter 20. oktober for høsteksamen.

Praktisk eksamen

Gjennomføres fortrinnsvis ved en offentlig videregående skole som har opplæring i faget. Dette kan medføre noe reisevei. Tidspunkt for oppmøte blir bekjentgjort sammen med eksamensstedet på PrivatistWeb. 

Parkering

Ved de fleste eksamenslokalene er det svært begrensede parkeringsmuligheter.
Hvis du velger å benytte bil, gjelder disse reglene:

  • Vi har ingen plikt til å tilby parkeringsplass.
  • Vi gir ingen utsettelse av oppmøtetidspunktet på grunn av vansker med å finne parkering.
  • Det er ditt ansvar å følge skilting og regelverk knyttet til parkeringen din.
Sist oppdatert 30.08.2021