Sensorreglement

Reglementet for sensor høsten 2020

Reglementet er under revidering og vil være klart og gjeldende før eksamensperiodens start høsten 2020