Honorar og reiseregning

Skjema for sensorhonorar og reiseregning

Sensorhonorar - privatisteksamen
Reiseregning

Sensorhonorar

Satser for sensorhonoraret fastsettes etter avtale med organisasjonene i arbeidslivet.
Etter det siste sensoroppdraget føres alle sensoroppdrag samlet på ett skjema.
Skjema sendes til 

Sensorer som ikke skal føre sensorhonorarskjema er:

  • de som tar oppdragene fra sensorappen i PEG, for ikke-skriftlig eksamen
  • de som tar oppdrag fra PAS, for skriftlig eksamen

 

Alle sensorhonorar for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen utbetales etter at eksamensperioden er over.
Sensorhonorar for skriftlig eksamen utbetales etter sensurfristen.
Sensorhonorar for skriftlig klagesensur utbetales etter sensurfristen.

Avlyst eksamen

Oppdrag som blir avlyst senere enn fem virkedager før eksamen, gir rett til honorar på to timer.

Reiseregning

Alle reiseregninger skal føres i Agresso, både for de som er ansatt og de som ikke er ansatt i Trøndelag fylkeskommune. Reiseregningene føres fortløpende i Agresso med en reiseregning for hvert oppdrag. Det føres ikke diett.

Du kan føre reiseregning hvis du:

  • reiser mere enn 15 km en vei
  • og reiser til en annen skole enn den du jobber på

Har du fått avvist reiseregningen og må korrigere, følg denne veiledningen:

 

Sist oppdatert 17.10.2022