Avvik ved eksamensgjennomføring

Dersom du opplever avvik eller har andre tilbakemeldinger i forbindelse med
sensorarbeidet, oppfordrer vi deg til å melde dette inn til Eksamenskontoret.
Bruk vår e-post  eller ta kontakt med oss på telefon 74174023.

Sist oppdatert 05.03.2021