Klage

Skriftlig eksamen med lokal sensur

Det er sensuransvarlig fylkeskommune som oppnevner og honorerer deg enten ved ordinær sensur eller ved klagebehandling.
Her finner du informasjon om klagebehandling ved lokal sensur: http://www.vigoiks.no/eksamen/informasjon-om-sensur-og-klagebehandling

Ikke-skriftlig eksamen

Ved klager på ikke-skriftlig eksamen innhenter Eksamenskontoret uttalelser fra begge sensorene før saken går til behandling i fylkeskommunal klageinstans. Sensors arbeid med klageuttalelse er inkludert i sensorhonoraret.

Det kan kun klages på formelle feil ved ikke-skriftlig eksamen, jf forskrift til opplæringslova §§ 5-10 og 5-11

På grunn av privatistene sin rett til å klage, må eksamensoppgaver, notater og begrunnelse for karakter oppbevares minst ett år etter eksamensdato.

Sist oppdatert 09.09.2020