Juks

Dersom sensorene har mistanke om at privatisten har jukset under eksamen skal eksamen og sensuren likevel gjennomføres.

Ikke-skriftlig eksamen

Ved mistanke om juks, må sensor ta kontakt med eksamensansvarlig ved skolen omgående.

Skriftlig eksamen

Ta kontakt med fylkeskommunen eller fylkesmannen som har oppnevnt deg.

Sist oppdatert 07.10.2022