Oppmelding

All oppmelding til privatisteksamen skjer på PrivatistWeb, her må du velge Trøndelag fylkeskommune.

Det er kun mulig å melde seg opp til eksamen i disse tidsrommene:
1. - 15. september kl. 23:59: for høsteksamen
15. januar - 1. februar kl. 23:59: for våreksamen

Du kan ikke melde deg opp to skriftlige eksamener som har sammenfallende eksamensdato. Dato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir satt etter oppmeldingsfristen, så du vil ikke få flere eksamener på samme dato.

Eksamensavgift

For at oppmeldingen skal være gyldig må eksamensavgiften være betalt innen oppmeldingsfristen. Eksamensavgiften må betales med bankkort via betalingsløsningen i PrivatistWeb.

Nytt fag: kr. 1.186, -. For fag du ikke har bestått tidligere.
Forbedre fag: kr. 2.373, -. For fag du har bestått med karakteren 2 eller høyere.
Du betaler én avgift per eksamen.

Matematikk 1P og Matematikk 1T regnes som samme fag. Hvis du har bestått i 1T og vil ta eksamen i 1P, blir det en forbedring.

Bytte fagkode

I oppmeldingsperioden er det mulig å få endret fagkode, da tar du kontakt med Eksamenskontoret på e-post eksamen@trondelagfylke.no.
Det er ikke mulig å bytte fagkode etter oppmeldingsfristens utløp. 

Målform

På PrivatistWeb under menyvalget «Personopplysninger» må du oppgi hvilken målform du har. Du er selv ansvarlig for at riktig målform blir registrert. Din eventuelle besvarelse i norsk hovedmål og sidemål vil bli sensurert i henhold til disse opplysningene.

Kollisjon mellom skriftlig elev- og privatisteksamen

Hvis du melder deg opp til skriftlig privatisteksamen og eksamensdatoen er den samme som en eksamen du er trukket ut til som elev, vil påmeldingen til eleveksamen overstyre din påmelding til privatisteksamen. Det betyr at du blir meldt av den privatisteksamen med kollisjon. Dette får du informasjon om fra skolen din når de offentliggjør trekket til skriftlig eksamen. For høsten 2021 er det 5.november. Hvis du har kollisjon mellom elev- og privatisteksamen sender du en e-post til eksamen@trondelagfylke.no hvor du ber om refusjon for innbetalt privatisteksamensavgift.

Sist oppdatert 09.09.2021