Oppmelding

Viktig informasjon til Praksiskandidater

Eksamen etter LK20 er digital, og det er ikke lenger mulig å besvare eksamen på papir. Hvis praksiskandidater på yrkesfag ønsker å ta eksamen på papir, må de melde seg opp og ta eksamen etter LK06. Siste sentralt gitte skriftlige eksamen i yrkesfag etter utgått læreplan er høsten 2024.
Les mer på Udir.no

Viktig om Geofag: Antallet plasser i Geofag 1 er begrenset til 54. Antallet eksamensplasser i faget Geofag 2 er begrenset til 12. Dette på grunn av mangel på sensorer. Privatistweb stenger ikke automatisk for påmelding når maks antall har betalt eksamensavgiften i faget. De som eventuelt melder seg opp etter maks antall, blir avmeldt av eksamenskontoret og innbetalt eksamensavgift blir refundert.

Oppmelding til privatisteksamen i Trøndelag skjer på PrivatistWeb.

Det er kun mulig å melde seg opp til eksamen i disse tidsrommene:
1. - 15. september kl. 23:59: for høsteksamen
15. januar - 1. februar kl. 23:59: for våreksamen

Du kan ikke melde deg opp to skriftlige eksamener som har samme eksamensdato. Dato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir satt etter oppmeldingsfristen. Vi passer på at du ikke får flere eksamener på samme dato.

Eksamensavgift

For at oppmeldingen skal være gyldig må eksamensavgiften være betalt innen oppmeldingsfristen. Eksamensavgiften må betales med bankkort via betalingsløsningen i PrivatistWeb.

Nytt fag: kr. 1.251, -. For fag du ikke har bestått tidligere.
Forbedre fag: kr. 2.503, -. For fag du har bestått med karakteren 2 eller høyere.
Du betaler én avgift per eksamen.

Matematikk 1P og Matematikk 1T regnes som samme fag. Hvis du har bestått i 1T og vil ta eksamen i 1P, blir det en forbedring.

Bytte fagkode

I oppmeldingsperioden er det mulig å få endret fagkode, da tar du kontakt med Eksamenskontoret på e-post .
Det er ikke mulig å bytte fagkode etter oppmeldingsfristen. 

Målform/hovedmål

Målform er en betegnelse på hvilket hovedmål du har. I norsk har vi to offisielle målformer i skriftspråket. Det er bokmål og nynorsk.
På PrivatistWeb under menyvalget «Personopplysninger» må du oppgi hvilken målform du har. Du er selv ansvarlig for at riktig målform blir registrert. Din eventuelle besvarelse i norsk hovedmål og sidemål vil bli sensurert i henhold til disse opplysningene.

Kollisjon mellom skriftlig elev- og privatisteksamen

Hvis du melder deg opp til skriftlig privatisteksamen og skal ha eleveksamen i samme eksamensperiode, risikerer du datokollisjon. Ved datokollisjon vil eleveksamen overstyre privatisteksamen, og du blir meldt av privatisteksamen. Dette får du informasjon om fra skolen din når de offentliggjør trekket til skriftlig eksamen. For våren 2023 er det 12. mai.

Sende-post til og be om refusjon for innbetalt eksamensavgift dersom dette gjelder din eksamen. 

Sist oppdatert 15.01.2023