Oppmelding

Viktig informasjon til Praksiskandidater

Eksamen etter nye læreplaner LK20 er digital, og det er ikke mulig å besvare eksamen på papir. Eksamen etter gamle læreplaner LK06 er papirbasert, der det er mulig å besvare eksamen på papir eller digitalt. Siste skriftlige eksamen i Vg3 i yrkesfag etter læreplan LK06 er høsten 2024.
Les mer på Udir.no

Oppmelding til privatisteksamen i Trøndelag skjer i Privatistportalen i Visma InSchool.

Det er kun mulig å melde seg opp til eksamen i disse periodene:
          1. september - 15. september kl. 23:59 (høsteksamen)
          15. januar - 1. februar kl. 23:59 (våreksamen)

Hvis du ikke finner fagkoden du ønsker i Privatistportalen, send en e-post til  

Vilkår for oppmelding til privatisteksamen i Trøndelag 

Før du melder deg opp til eksamen må du bekrefte at du aksepterer følgende:

  • Du har selv ansvar for at dine person- og kontaktopplysninger er oppdatert til enhver tid, slik at du mottar informasjon vi sender. Det kan ha betydning for din eksamen.
  • Du har satt deg inn i informasjonen om privatisteksamen på https://www.trondelagfylke.no/privatisteksamen.
  • Du er selv ansvarlig for å melde deg opp og betale eksamensavgiften innen fristen 15. september (høst) og 1. februar (vår).
  • Oppmeldingen er ikke gyldig før betaling er registrert.
  • Eksamensavgiften vil bare bli refundert dersom du trekker deg i oppmeldingsperioden. Etter oppmeldingsperioden refunderes ikke gebyret, enten du melder deg av eller ikke møter til eksamen.
  • Eksamen kan bli overført til en annen skole enn du valgte ved oppmelding. I noen få tilfeller kan eksamen også bli overført til et annet fylke.
  • Du kan ikke melde deg opp til eksamen i flere fylker. 
  • Du kan ikke melde deg opp i fag som du samtidig er elev i.

Eksamensavgift

For at oppmeldingen skal være gyldig må eksamensavgiften være betalt innen oppmeldingsfristen. Eksamensavgiften må betales med bankkort via betalingsløsningen i Privatistportalen i Visma InSchool.

Nytt fag: kr. 1.305, - (for hvert fag du ikke har bestått tidligere).
Forbedre fag: kr. 2.611, - (for hvert fag du har bestått med karakteren 2 eller høyere).

Kvittering

I Privatistportalen kan du hente kvittering på betalt eksamensavgift.

Endre fagkode

I oppmeldingsperioden er det mulig å endre fagkode, da tar du kontakt med Eksamenskontoret på e-post .
Det er ikke mulig å endre fagkode etter oppmeldingsfristen. 

Valg av hovedmål

I Privatistportalen under «Profil» må du oppgi ditt hovedmål. Du er selv ansvarlig for at riktig hovedmål er registrert. Besvarelsen din i norsk hovedmål og sidemål vil bli sensurert i henhold til disse opplysningene.

Kollisjon mellom skriftlig elev- og privatisteksamen

Hvis du skal ha eleveksamen og har meldt deg opp til privatisteksamen i samme eksamensperiode, risikerer du datokollisjon. Ved datokollisjon vil eleveksamen overstyre privatisteksamen, og du blir meldt av privatisteksamen. Det får du informasjon om fra skolen du er elev på, når de offentliggjør trekket til skriftlig eksamen. For våren 2024 er det 15. mai.

Hvis det gjelder deg, må du sende en e-post til og be om refusjon for innbetalt eksamensavgift.

Sist oppdatert 16.05.2024