Oppmelding

Viktig informasjon til Praksiskandidater

Eksamen etter læreplan LK20 er digital, og det er ikke mulig å besvare eksamen på papir. Eksamen etter læreplan LK06 er papirbasert, og hvis privatister ønsker å gjennomføre eksamen på papir, må de melde seg opp til eksamen etter læreplan LK06. Siste skriftlige eksamen i Vg3 i yrkesfag etter læreplan LK06 er høsten 2024.
Les mer på Udir.no

Oppmelding til privatisteksamen i Trøndelag skjer i Privatistportalen i Visma InSchool.

Det er kun mulig å melde seg opp til eksamen i disse tidsrommene:
1. - 15. september kl. 23:59: for høsteksamen
15. januar - 1. februar kl. 23:59: for våreksamen

  • Du skal melde deg opp til eksamen i det fylket du skal ta eksamen i.
  • Det går ikke an å melde seg til flere fylker samme semester.
  • Du kan ikke melde deg opp til privatisteksamen i et fag som du er elev i.
  • Du kan ikke melde deg opp til to skriftlige eksamener som har samme eksamensdato.

Dato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir satt etter oppmeldingsfristen. Eksamenskontoret sørger for at du ikke får flere eksamener på samme dato.

Eksamensavgift

For at oppmeldingen skal være gyldig må eksamensavgiften være betalt innen oppmeldingsfristen. Eksamensavgiften må betales med bankkort via betalingsløsningen i Privatistportalen i Visma InSchool.

Nytt fag: kr. 1.251, -. For fag du ikke har bestått tidligere.
Forbedre fag: kr. 2.503, -. For fag du har bestått med karakteren 2 eller høyere.
Du betaler én avgift per eksamen.

Matematikk 1P og Matematikk 1T regnes som samme fag. Hvis du har bestått i 1T og vil ta eksamen i 1P, blir det en forbedring.

Kvittering
I Privatistportalen kan du hente kvittering på betalt eksamensavgift.

Bytte fagkode

I oppmeldingsperioden er det mulig å endre fagkode, da tar du kontakt med Eksamenskontoret på e-post .
Det er ikke mulig å bytte fagkode etter oppmeldingsfristen. 

Målform/hovedmål

Målform er en betegnelse på hvilket hovedmål du har. I norsk har vi to offisielle målformer i skriftspråket. Det er bokmål og nynorsk.
I Privatistportalen under «Profil» må du oppgi ditt hovedmål. Du er selv ansvarlig for at riktig hovedmål er registrert. Din eventuelle besvarelse i norsk hovedmål og sidemål vil bli sensurert i henhold til disse opplysningene.

Kollisjon mellom skriftlig elev- og privatisteksamen

Hvis du melder deg opp til skriftlig privatisteksamen og skal ha eleveksamen i samme eksamensperiode, risikerer du datokollisjon. Ved datokollisjon vil eleveksamen overstyre privatisteksamen, og du blir meldt av privatisteksamen. Dette får du informasjon om fra skolen din når de offentliggjør trekket til skriftlig eksamen. For høsten 2023 er det 10. november.

Hvis dette gjelder deg, må du sende-post til og be om refusjon for innbetalt eksamensavgift.

Sist oppdatert 06.09.2023