Oppmelding

Oppmelding til privatisteksamen i Trøndelag skjer på PrivatistWeb.

Det er kun mulig å melde seg opp til eksamen i disse tidsrommene:
1. - 15. september kl. 23:59: for høsteksamen
15. januar - 1. februar kl. 23:59: for våreksamen

Du kan ikke melde deg opp to skriftlige eksamener som har samme eksamensdato. Dato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen blir satt etter oppmeldingsfristen. Vi passer på at du ikke får flere eksamener på samme dato.

Eksamensavgift

For at oppmeldingen skal være gyldig må eksamensavgiften være betalt innen oppmeldingsfristen. Eksamensavgiften må betales med bankkort via betalingsløsningen i PrivatistWeb.

Nytt fag: kr. 1.217, -. For fag du ikke har bestått tidligere.
Forbedre fag: kr. 2.435, -. For fag du har bestått med karakteren 2 eller høyere.
Du betaler én avgift per eksamen.

Matematikk 1P og Matematikk 1T regnes som samme fag. Hvis du har bestått i 1T og vil ta eksamen i 1P, blir det en forbedring.

Bytte fagkode

I oppmeldingsperioden er det mulig å få endret fagkode, da tar du kontakt med Eksamenskontoret på e-post .
Det er ikke mulig å bytte fagkode etter oppmeldingsfristen. 

Målform/hovedmål

Målform er en betegnelse på hvilket hovedmål du har. I norsk har vi to offisielle målformer i skriftspråket. Det er bokmål og nynorsk.
På PrivatistWeb under menyvalget «Personopplysninger» må du oppgi hvilken målform du har. Du er selv ansvarlig for at riktig målform blir registrert. Din eventuelle besvarelse i norsk hovedmål og sidemål vil bli sensurert i henhold til disse opplysningene.

Kollisjon mellom skriftlig elev- og privatisteksamen

Hvis du melder deg opp til skriftlig privatisteksamen og skal ha eleveksamen i samme eksamensperiode, risikerer du datokollisjon. Ved datokollisjon vil eleveksamen overstyre privatisteksamen, og du blir meldt av privatisteksamen. Dette får du informasjon om fra skolen din når de offentliggjør trekket til skriftlig eksamen. For høsten 2022 er det 8. november.

Sende-post til og be om refusjon for innbetalt eksamensavgift dersom dette gjelder din eksamen. 

Sist oppdatert 23.09.2022