Skriftlig eksamen

I fagfornyelsen, Kunnskapsløftet 2020 (LK20) er de fleste eksamener heldigitale. Her kan du se om din eksamen er heldigital: 
https://kandidat.udir.no/

To varianter av eksamen:

 • Eksamen hvor oppgaven leveres ut i papirform og besvarelsen kan leveres på papir eller digitalt.
 • Eksamen hvor både oppgaven og besvarelsen er digitale.

Ved todelt eksamen leveres oppgaven ut i papirform og besvarelsen for Del 1 leveres på papir og besvarelsen for Del 2 kan leveres både på papir og digitalt.

Gyldig legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon på eksamendagen som er:

 • Pass.
 • Norsk ID-kort
 • Norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998.
 • Norsk digitalt førerkort.
 • Norsk bankkort med bilde og fødselsnummer.
 • Forsvarets ID-kort.
 • PocketID.
 • ID-kort fra EØS- og EFTA-stater.
 • Førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island.
 • Norsk reisebevis for flyktninger.
 • Norsk utlendingspass, NB: dette er ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise.

Eksamenskontoret godtar ikke kopi av legitimasjon eller utgått legitimasjon. Har du ikke med deg gyldig legitimasjon på eksamensdagen får du ikke avlegge eksamen.

Verktøy for skriftlig eksamen

Du må ta med dette på eksamensdagen:

 • Egen datamaskin / nettbrett.
 • Tillatte hjelpemidler du skal bruke som svart/blå penn med godt avtrykk, andre skrivesaker, notater, bøker, hodetelefoner etc.

Oppmøte

 • Møt opp i god tid før eksamen starter.
 • Eksamen starter kl. 09:00.

Møter du før kl. 10.00 får du gjennomføre eksamen, men får ikke kompensert tapt tid. Møter du etter kl. 10.00 får du ikke gjennomføre eksamen.

Som hovedregel er det ikke tillatt å forlate eksamenslokalet før kl. 10.00, av hensyn til sikker eksamensgjennomføring. Unntak kan gjøres dersom helsesituasjonen tilsier at du bør få dra tidligere.

Lengde for din eksamen står i PrivatistWeb, og på eksamensoppgaven.

Oppstart

Registrer deg hos en eksamensvakt og sett deg på anvist plass. På pulten din ligger det en bordlapp med:

 • Navnet ditt.
 • Kandidatnummeret ditt.
 • Fagkoden du skal ta eksamen i.
 • Informasjon om trådløs nett, passord til dette nettet og serveradresse for innlevering av besvarelse.

Etter registreringen kan du ikke forlate plassen din uten tillatelse fra eksamensvakten.

Under eksamen:

 • Får du kun ha tillatte hjelpemidler, mat og drikke på/ved pulten din.
 • Skal mobiltelefon og smartklokke være avslått (ikke på lydløs eller i flymodus) og ligge i sekk/veske som settes på foran pulten.
 • Er det tillatt å bruke hodetelefoner/øreplugger, med unntak av Del 1 i todelte eksamener.
 • Er det ikke tillatt å kommunisere med andre via internett, mobiltelefon, smartklokke, bluetooth-forbindelse eller liknende.

Sjekk at du har fått utdelt riktig eksamensoppgave ved å sammenligne fagkoden på bordlappen og fagkoden på eksamensoppgaven. Hvis du har fått feil eksamensoppgave, kontakt eksamensvakta med en gang.

Sjekk om eksamensoppgaven inneholder vedlegg som skal besvares og leveres inn.

Bruk av datamaskin / nettbrett på eksamen

Du er selv ansvarlig for å kunne bruke maskinen du har med deg:

 • At den virker som den skal.
 • At du har installert programvarene du trenger.
 • At programmene kan brukes uten internett.
 • Dokumenter må kunne lagres lokalt på din maskin.

Her finner du oversikt over krav til utstyr på eksamen.

I noen fagkoder krever læreplanen at du skal bruke bestemte programvaretyper. Sjekk læreplanen og finn ut om det gjelder din fagkode. Du har selv ansvaret for å skaffe deg denne programvaren, ha den installert, være i stand til å bruke programvaren og levere besvarelsen (resultatfilen) elektronisk.

For at maskinen og programmene du skal benytte på eksamen skal fungere, er det viktig å gjøre følgende dagen før eksamen:

 • Installer flere forskjellige nettlesere slik at du kan velge en som fungerer til innlogging og til å levere besvarelsen.
 • Installer tekstbehandlingsprogram som fungerer uten nett.
 • Skal du bruke Google Dokumenter, Regneark og Presentasjoner uten nett, må du lagre dokumentene på maskinen din. Les her om hvordan dette gjøres: Bruk Google Dokumenter, Regneark og Presentasjoner uten nett
 • Sørg for at maskinen og alle programmene du skal benytte er oppdatert.
 • Ta omstart av maskinen. Får du beskjed om å oppdatere underveis, oppdater.
 • Start alle programmene du skal benytte på eksamen for å sjekke at de fungerer etter omstart.
 • Øv på å lagre besvarelsen din i det programmet du skal benytte. Dvs. gi det et navn og bestemme hvor på maskinen du lagrer det slik at du finner det igjen.

 

Heldigital eksamen 

Informasjon om heldigital eksamen og eksamensoppgaver finner du her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/slik-endrer-vi-eksamen/

 • Skriftlig eksamen blir heldigital.
 • Det vil ikke være mulig å levere besvarelser på papir.
 • Sjekk kandidat.udir.no hva som gjelder for din eksamen.

Eksamensoppgaver finner du her: Finn eksamensoppgaver (udir.no)

Hodetelefoner - lytteoppgaver
Til eksamen i engelsk fellesfag og til noen andre eksamener i musikk, må du ha med deg hodetelefoner til lytteoppgaver. Kablet utstyr er anbefalt.

Fremmedspråk - programvare for tastatur
For en del fremmedspråk vil det ikke være mulig å levere eksamensbesvarelsen på papir, og det kan være behov for å installere programvare for annet tastatur på forhånd.
Sjekk om din eksamen er heldigtal: https://kandidat.udir.no/ 

Slik installerer du det tastaturet du har bruk for:

Bildet viser hvordan du kan endre programvare for tastaturPå eksamensdagen er følgende viktig:

 1. Koble til riktig trådløsnett.
 2. Sjekk at alle program fungerer i trådløsnettet.
 3. Åpne og lagre ny fil i skriveprogrammet ditt som du skal skrive besvarelsen din i.

Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for strøm, nettverk og server.
Dersom nettverk og eller server svikter og feilen fører til at du ikke får levert besvarelsen din, må du ta kontakt med eksamensvakta snarest. 

Hjelpemidler

Her finner du informasjon om bruk av hjelpemidler til eksamen.

Her finner du informasjon om fag som krever spesielle hjelpemidler.

Her finner du oversikt over tillatte nettbaserte hjelpemidler.
Nettsidene driftes av eksterne leverandører og Eksamenskontoret kan derfor ikke garantere at nettstedene er tilgjengelige på eksamensdagen. Enkelte ressurser har mange lenker ut som er sperret for bruk under eksamen (f.eks. NDLA). Nettressursen vil fungere, men lasting av nettsidene kan oppleves noe treg og det vil også være en del eksternt innhold som ikke er tilgjengelig. Utilgjengelige nettsider eller sein lasting gir ikke klagegrunnlag.

Åpent internett i sju utvalgte fag

Skriftlig eksamen gjennomføres med helt åpent internett i syv studieforberedende programfag på Vg2 og Vg3.

Her kan du se hvilke fag som har åpent internett: Fag med åpent internett på eksamen (Udir)

Selv om du har åpen tilgang til internett under eksamen er det ikke tillatt:

 • Å ha skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre under eksamen. 
 • Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.
 • Det er heller ikke tillatt med oversettelsesprogrammer i språkfag. 

Bruk av kilder og kildehenvisning

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal kildene alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi:

 • Forfatter.
 • Fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur.
 • Nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato, hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett.

Digitale besvarelser

Slå sammen filene, slik at du leverer så få filer som mulig og helst bare én fil. Du har ikke tilgang til printer.

Ved innlevering skal du sjekke følgende:

 • At du ikke har skrevet navnet ditt i besvarelsen eller i filnavnet.
 • At du leverer riktig fil. Åpne filen og påse at alt innholdet er med.
 • Om eksamensoppgaven har vedlegg som skal leveres inn.

Papirbesvarelser

 • Ved todelt eksamen leveres Del 1 på papir.
 • For noen fagkoder fra Kunnskapsløftet 2006 (LK06) som ikke er faset ut kan man levere på papir.
 • Du får utlevert skrivepapir.
 • Du skal skrive bare på en side av papiret.

Innlevering av besvarelse

Det er kun det du produserer under selve eksamenstiden du skal levere inn.

Alt som produseres på datamaskin eller nettbrett skal du selv levere digitalt.
Det du har produsert på papir skanner skolen og leverer digitalt for deg.

Gi tegn til eksamensvakta når du ønsker å levere besvarelsen din. Husk at det kan være mange privatister i eksamenslokalet, så du må regne med ventetid. Du er selv ansvarlig for at du leverer alt og at det er i orden. Ikke forlat plassen din før du får klarsignal fra eksamensvakta om at du kan gå.

Tilgang til besvarelsen etter eksamen

Du kan se besvarelsen din på kandidat.udir.no.
Besvarelsen blir tilgjengelig dagen etter eksamen. Du må logge deg inn med ID-porten eller Feide.

Sensur

Sensurfristen for skriftlig eksamen høsten 2022 er 3. januar 2023.
Karakterene vil bli publisert på PrivatistWeb etter det.

Klage

Dersom du ønsker å klage på karakteren du har fått, går du inn på denne lenka:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/klage/

 

 

Sist oppdatert 26.09.2022