Skriftlig eksamen

Endringer under skriftlig eksamen.

Det er utarbeidet en veileder for deg som privatist på skriftlig eksamen. Denne bør du lese.
Eksamensveileder

Utdanningsdirektoratet har publisert en pressemelding med anbefalinger for våreksamen 2024

Dette er anbefalingene:

 • Øke vaktholdet i eksamenslokalene og styrke opplæringen av vaktene.
 • Ta stikkprøver før og under eksamen og når besvarelsene skal sensureres.
 • Gjøre sensorskoleringen obligatorisk.

Trøndelag fylkeskommune har med bakgrunn i dette utarbeidet egen veileder for privatisteksamen våren 2024. Veilederen er et supplement til gjeldende privatistreglement.

Veileder for skriftlig eksamen våren 2024

1.  Før eksamen

Læreplaner

Når du forbereder deg til eksamen må du sette deg godt inn i hele fagets gjeldende læreplan som er grunnlaget for vurdering. 

Læremidler og tidligere eksamensoppgaver

Når du har satt deg inn i læreplanen, må du finne relevant fagstoff. Vær oppmerksom på at en lærebok eller andre læremidler ikke nødvendigvis dekker alle delene av en læreplan. Du kan ta kontakt med en av de videregående skolene for å høre hvilke læremidler (f.eks.bøker) de bruker. 
På NDLA finner du en del digitale læremidler.

Tidligere eksamensoppgaver og eksamensveiledninger for studieforberedende og praksiskandidater.
Tidligere eksamensoppgaver og eksamensveiledninger for yrkesfag.

Forberedelsesdag

Noen fag har egen forberedelsesdag. Du finner oversikt over hvilke fag dette gjelder og lenke til forberedelsedeler på kandidat.udir.no

Fag med krav til fordypning, feltarbeid eller utforskning av selvvalgt emne

I noen fag er det krav til fordypning, feltarbeid eller utforskning av selvvalgt emne. Det er ditt ansvar å sette deg inn i læreplanens eventuelle krav. 

Bruk av datamaskin eller nettbrett

Du er selv ansvarlig for å kunne bruke maskinen du har med deg.
For at maskinen og programmene du skal benytte på eksamen skal fungere, er det viktig å gjøre følgende før eksamen:

 • Oppdater og restarte maskinen.
 • Installere flere forskjellige nettlesere slik at du har flere å velge mellom.
 • Installere tekstbehandlingsprogram som fungerer uten nett.
 • Skal du bruke Google Dokumenter, Regneark og Presentasjoner uten nett, må du lagre dokumentene på maskinen din. Les her om hvordan dette gjøres: Bruk Google Dokumenter, Regneark og Presentasjoner uten nett
 • Start alle programmene du skal benytte på eksamen for å sjekke at de fungerer.
 • Øv på å lagre besvarelsen din i det programmet du skal benytte ved å gi det et navn og bestemme hvor på maskinen du lagrer det slik at du finner det igjen. 

Her finner du oversikt over Krav til utstyr på eksamen.

Hjelpemidler 

Her finner du informasjon om bruk av hjelpemidler til eksamen.

Tilgang til felles-nasjonale-nettressurser får du gjennom det begrensede eksamensnettverket på eksamensdagen. Nettressursene driftes av eksterne leverandører og Eksamenskontoret kan derfor ikke garantere at nettstedene er tilgjengelige på eksamensdagen. Enkelte ressurser har mange lenker som er sperret for bruk under eksamen (f.eks. NDLA).

Alle hjelpemidler bortsett fra de som er tilgjengelig som felles-nasjonale-nettressurser, må du laste ned slik at de fungerer offline.

Fremmedspråk - programvare for tastatur

Hvis det er behov for å installere programvare for et annet tastatur må det gjøres på forhånd.
Sjekk informasjon om din eksamen på kandidat.udir.no

Slik installerer du det tastaturet du har bruk for.

2.  Eksamensdagen

Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for strøm, nettverk og server.
Dersom nettverket eller serveren svikter og feilen fører til at du ikke får levert besvarelsen din, må du ta kontakt med eksamensvakta snarest. 

Dette må du ta med på eksamensdagen:

 • Egen datamaskin eller nettbrett. På det begrensede eksamensnettet kan du være logget inn og gjennomføre eksamen med bare en skriveenhet (datamaskin eller nettbrett).
 • Tillatte hjelpemidler (notater, bøker etc.)
 • Hodetelefoner
 • Gyldig legitimasjon:
     - Pass
     - Norsk ID-kort
     - Norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998
     - Norsk digitalt førerkort
     - Norsk bankkort med bilde og fødselsnummer
     - Forsvarets ID-kort
     - PocketID
     - ID-kort fra EØS- og EFTA-land
     - Førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island
     - Norsk reisebevis for flyktninger
     - Norsk utlendingspass, NB: dette er ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise

Eksamenskontoret godtar ikke kopi av legitimasjon eller utgått legitimasjon. Har du ikke med deg gyldig legitimasjon på eksamensdagen får du ikke avlegge eksamen.

Oppmøte i eksamenslokalet

Møt opp 08:15. 
Registrer deg hos en eksamensvakt og sett deg på anvist plass. 

Eksamen starter kl. 09:00.
Møter du for sent, men før kl. 10.00, får du gjennomføre eksamen. Du får ikke kompensert tapt tid. Møter du etter kl. 10.00 får du ikke gjennomføre eksamen.

På pulten din finner du en bordlapp med:

 • Navn
 • Kandidatnummer
 • Fagkode
 • Informasjon om pålogging til eksamensnettet
 • Serveradresse for innlevering av besvarelse.

Husk:

 • Tillatte hjelpemidler, mat og drikke kan ligge på/ved pulten din.
 • Mobiltelefon og smartklokke skal være avslått (ikke på lydløs eller i flymodus) og ligge i sekk/veske som settes foran pulten.
 • Det er tillatt å bruke hodetelefoner/øreplugger, med unntak av Del 1 i todelte eksamener.
 • Det er ikke tillatt å kommunisere med andre.
 • Du kan ikke forlate pulten din før klokken 10:00.

Sjekk:

 • At du har fått utdelt riktig eksamensoppgave ved å sammenligne fagkoden på bordlappen med fagkoden på eksamensoppgaven. Hvis du har fått feil eksamensoppgave, kontakt eksamensvakta med en gang.

Av hensyn til sikker eksamensgjennomføring, er det ikke tillatt å forlate eksamenslokalet før kl. 10.00. Unntak kan gjøres dersom helsesituasjonen tilsier at du må dra tidligere.

Heldigital eksamen

Koble til eksamensnettet.
Det går tydelig frem av eksamensoppgaven hvordan den skal besvares. 
De fleste oppgaver besvares direkte i tekstboks. 
Hvis oppgaven krever opplasting av en fil, vil det gå klart frem i oppgaven. Udir anbefaler å levere filen i pdf-format, sjekk Levering av eksamenssvar.
Slå sammen filene, slik at du leverer bare én fil.
Hvis oppgaven ikke krever opplasting av fil, vil det ikke være mulig å besvare oppgaven gjennom en filopplasting. 

Papirbasert eksamen med innlevering på papir/digitalt

Koble til eksamensnettet.
Du får utlevert eksamensoppgaven på papir.
Du får utlevert skrivepapir, skriv bare på en side av papiret.
Todelt eksamen:
    Del 1 leveres på papir.
    Del 2 kan leveres på papir, digitalt eller begge deler.
Andre eksamener:
    Kan leveres på papir, digitalt eller begge deler.
Sjekk om eksamensoppgaven inneholder vedlegg som skal leveres inn. 
Slå sammen filene, slik at du leverer så få filer som mulig og helst bare én fil. Du har ikke tilgang til printer.

Viktig!

Eksamensnettet er et begrenset nett, uten automatisk lagring for dokumenter. Det er derfor viktig å lagre underveis.

Bruk av kilder og kildehenvisning

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal kildene alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi:

 • Forfatter.
 • Årstallet litteraturen er utgitt.
 • Fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur.
 • Nøyaktig nettadresse/lenke og nedlastingsdato, hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett.

Innlevering av besvarelse

Ved innlevering skal du sjekke følgende:

 • At du ikke har skrevet navnet ditt i besvarelsen.
 • At du har besvart alle oppgavene.
 • At du leverer riktig fil hvis oppgaven krever filopplasting.
 • Det er kun det du produserer under selve eksamenstiden du skal levere inn.

Alt som produseres på datamaskin eller nettbrett skal du laste opp selv og levere digitalt.
Det du har produsert på papir skanner skolen og leverer digitalt for deg.

Gi tegn til eksamensvakta når du ønsker å levere besvarelsen din. Husk at det kan være mange privatister i eksamenslokalet, så du må regne med ventetid. Du er selv ansvarlig for at du leverer riktig fil til sensur. Ikke forlat plassen din før du får klarsignal fra eksamensvakta om at du kan gå.

3.  Etter eksamen

Tilgang til besvarelsen etter eksamen

Du kan se besvarelsen din på kandidat.udir.no.
Besvarelsen blir tilgjengelig dagen etter eksamen. Du må logge deg inn med ID-porten eller Feide.

Sensur

Sensurfristen for skriftlig eksamen våren 2024, er 21. juni 2024.
Karakterene vil bli publisert i Privatistportalen.

Klage

Dersom du ønsker å klage på karakteren du har fått, gjøres det direkte i Privatistportalen.
Les om frister og ferdigbehandling i boksen Klage.

 

 

Sist oppdatert 13.05.2024