Skriftlig eksamen

Dette må du ta med til eksamen

 • Gyldig legitimasjon som er norsk pass, norsk førerkort, norsk digitalt førerkort, norsk bankkort med bilde eller Pocket ID.
 • Egen datamaskin eller nettbrett dersom du skal levere besvarelsen digitalt.
 • Svart eller blå penn og eventuelt andre skrivesaker.
 • Hjelpemidler du skal bruke under eksamen.

Heldigital eksamensgjennomføring

Eksamen i nye lærerplaner (LK20) i engelsk (ENG1007 og ENG1009) vil være heldigital. Det er ikke mulig å levere eksamensbesvarelser på papir til disse eksamenene. Du må derfor ha med deg datamaskin eller nettbrett med tastatur på eksamensdagen. Mer informasjon om krav til utstyr finner du her.

Oppmøte

Møt opp i god tid og senest til det tidspunkt du har fått oppgitt i PrivatistWeb.
Eksamen starter kl. 09.00 norsk tid. Møter du før kl. 10.00 får du gjennomføre eksamen, men får ikke kompensert tapt tid. Møter du etter kl. 10.00 får du ikke gjennomføre eksamen.

Som hovedregel er det ikke tillatt å forlate eksamenslokalet før kl. 10.00, av hensyn til sikker eksamensgjennomføring. Unntak kan gjøres dersom helsesituasjonen tilsier at du bør få dra tidligere.

Fastsatt eksamenstid er oppgitt på eksamensoppgaven.

Oppstart

Registrer deg hos en av eksamensvaktene og sett deg på anvist plass. På pulten din ligger det en bordlapp med:

 • Navnet ditt.
 • Kandidatnummeret ditt.
 • Fagkoden du skal ta eksamen i.
 • Hvilket trådløsnett du skal logge på og passord til dette nettet.
 • Hvilken server som skal benyttes ved innlevering.

Etter registrering kan du ikke forlate plassen din uten tillatelse fra eksamensvakten.

Under eksamen får du kun ha tillatte hjelpemidler på/ved pulten din.
Mobiltelefon og smartklokke skal slåes helt av, ikke på lydløs eller i flymodus, og legges i sekk/veske som settes på anvist plass. Det er tillatt å bruke hodetelefoner/øreplugger, med unntak av Del 1 i todelte eksamener. Det er ikke tillatt å kommunisere med andre via internett, mobiltelefon, smartklokke, bluetooth-forbindelse eller liknende.

Sjekk at du har fått tildelt riktig eksamensoppgave ved å sammenligne fagkoden på bordlappen og fagkoden på eksamensoppgaven. Hvis du har fått feil fagkode på eksamensoppgaven, kontakt eksamensvakta med en gang.

Sjekk om eksamensoppgaven inneholder vedlegg som skal besvares og leveres inn.

Bruk av datamaskin eller nettbrett

Du er selv ansvarlig for å kunne bruke maskinen du har med deg, at den virker som den skal, at du har installert programvarene du trenger og at du behersker programvarene. Programmene må kunne brukes offline og dokumenter må kunne lagres lokalt på din datamaskin eller nettbrett.

For at maskinen og programmene du skal benytte på eksamen fungerer er det viktig å gjøre følgende dagen før eksamen:

 • Sørg for at maskinen og alle program du skal benytte er oppdatert.
 • Ta omstart av maskinen. Får du beskjed om å oppdatere underveis bør det gjennomføres en oppdatering.
 • Start alle programmene du skal benytte på eksamen for å sjekke at de fungerer etter omstart.
  • Sørg for at geogebra er oppdatert eller last ned siste versjon og installer den.
  • Sjekk at programmet starter korrekt etter omstart.

          Windows : GeoGebra Classic 6 Installer for Windows 
          Mac: GeoGebra Classic 6 in the Mac App Store
          Eldre Mac (før OS 10.9): GeoGebra Classic 5

 • Skal du bruke Google-dokumenter, regneark etc. må du sette de tilgjengelig i offline-modus. Les her om hvordan dette gjøres: Bruk Google Dokumenter, Regneark og Presentasjoner uten nett
 • Øv på å lagre besvarelsen din i det programmet du skal benytte. Dvs. gi det et navn og bestemme hvor på maskinen du lagrer det slik at du finner det igjen.

På eksamensdagen er følgende viktig:

 1. Koble til riktig trådløsnett.
 2. Sjekk at alle program etc. fungerer.
 3. Når du har startet programmet du skal benytte er det lurt å lagre det som skal bli besvarelsen din og gi det et navn før du starter å jobbe i det.

Du bør ha installert flere forskjellige nettlesere i forkant av eksamen slik at du kan velge en nettleser som fungerer til innlogging og til å levere besvarelsen. Her finner du oversikt over tekniske krav til din datamaskin.

Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for strøm, nettverk og server.
Dersom nettverk og eller server svikter og feilen fører til at du ikke får levert besvarelsen din, må du ta kontakt med eksamensvakta snarest. Hvis du får problemer med din datamaskin eller nettbrett, må du skrive besvarelsen for hånd på utdelt papir.

I noen fag krever læreplanen at du skal bruke bestemte programvaretyper. Sjekk læreplanen og finn ut om dette gjelder dine fag. Du har selv ansvaret for å skaffe deg denne programvaren, ha den installert på din datamaskin, være i stand til å bruke programvaren og levere resultatfilene elektronisk.

Hjelpemidler

Du må selv ta med tillatte hjelpemidler du ønsker å bruke under eksamen.
Her finner du informasjon om bruk av hjelpemidler til eksamen.

Her finner du informasjon om fag som krever spesielle hjelpemidler.

Her finner du oversikt over tillatte nettbaserte hjelpemidler.
Nettsidene driftes av eksterne leverandører og Eksamenskontoret kan derfor ikke garantere at nettstedene er tilgjengelige på eksamensdagen. Enkelte ressurser har mange lenker ut som er sperret for bruk under eksamen (f.eks. NDLA). Nettressursen vil fungere, men lasting av nettsidene kan oppleves noe treg og det vil også være en del eksternt innhold som ikke er tilgjengelig. Utilgjengelige nettsider eller sein lasting gir ikke klagegrunnlag.

Bruk av kilder og kildehenvisning

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal kildene alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi:

 • forfatter
 • fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur
 • nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato, hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett

Digitale besvarelser

Hvis du bruker flere programmer må du vite hvordan du overfører tekst, bilder, tabeller, grafer osv fra ett program til et annet før du kommer til eksamen. For eksempel klipp og lim, eksport og import eller print screen. Her finner du oversikt over hvilke filtyper som støttes.

Du bør slå sammen filene, slik at du leverer så få filer som mulig og helst bare én fil. Du har ikke tilgang til printer.

Ved innlevering skal du sjekke følgende:

 • Påse at du ikke har skrevet navnet ditt i besvarelsen eller i filnavnet.
 • Åpne filen for å påse at du har riktig fil og at alt innhold er med.
 • Sjekk om eksamensoppgaven har vedlegg som skal leveres inn.

Vanlig eksamen kan leveres slik:

 • Bare digitalt.
 • Bare på papir.
 • Både digitalt og papir.

Todelt eksamen kan leveres slik:
Del en leveres på papir.
Del to kan leveres:

 • Bare digitalt
 • Bare på papir
 • Både på digitalt og papir

Papirbesvarelser

Du får utlevert alt skrivepapir på eksamensdagen. Besvarelsen din skal kun skrives på papir eller vedlegg du får utlevert. Bruk svart eller blå penn som gir tydelig avtrykk.

Ved innlevering skal du sjekke følgende:

 • Skriv på kandidatnummer, fagkode, sidenummer og totalt antall sider øverst på alle ark.
 • Påse at du ikke har skrevet navnet ditt i besvarelsen.
 • Sjekk om eksamensoppgaven har vedlegg som skal leveres inn.

Innlevering av besvarelsen

Det er kun det du produserer under selve eksamenstiden du kan levere inn.

Alt som produseres på datamaskin eller nettbrett skal du selv levere digitalt.
Det du har produsert på papir skanner skolen og leverer digitalt for deg.

Gi tegn til eksamensvakta når du ønsker å levere besvarelsen din. Husk at det kan være mange privatister i eksamenslokalet, så du må regne med ventetid. Du er selv ansvarlig for at du leverer alt og at det er i orden. Ikke forlat plassen din før du får klarsignal fra eksamensvakta om at du kan gå.

Tilgang til besvarelsen etter eksamen

Du kan se dine leverte besvarelser på kandidat.udir.no.
Besvarelsen blir tilgjengelig dagen etter eksamen. Du må logge deg inn med ID-porten eller Feide.

Sist oppdatert 30.08.2021