Dokumentasjon

Det er to typer dokumentasjon: kompetansebevis og vitnemål.

Kompetansebevis høsten 2021

Hvis du trenger kompetansebevis etter eksamen høsten 2021 må du bestille dette. Dersom du skal ta flere eksamener våren 2022, vil både høstens og vårens eksamener komme på kompetansebeviset som sendes ut til våren. Da trenger du ikke å bestille kompetansebevis for høsten.

Hvis du ønsker Kompetansebevis for høstens eksamen, send en e-post til
eksamen@trondelagfylke.no etter 4. januar.
I emnefeltet skriver du: "Bestilling kompetansebevis høst 2021"

E-posten må inneholde

 • fullt navn
 • fødselsdato
 • gateadresse, postnr. og poststed.

Hvis du er elev ved en offentlig videregående skole i Trøndelag skal du ikke bestille kompetansebevis.

Vitnemål

Vitnemål skrives ut ved dokumentert fullført og bestått videregående opplæringsløp, jf. forskrift til opplæringslova § 3-39.

Hvis du skal ha vitnemål etter bestått fagprøve må du kontakt fagopplæring.

Dersom du har bestått videregående opplæring og skal ha vitnemål, eller skal ha et nytt vitnemål etter privatisteksamen, må du henvende deg til den skolen du sist var elev, da er det skolen din som skal skrive ut nytt vitnemål til deg.

Alle offentlige videregående skoler i Trøndelag har tilgang til privatisteksamener som er tatt i Trøndelag.

Dersom du har vært elev ved en skole i et annet fylke, må du ta med deg kompetansebeviset du får hos oss til den skolen du sist var elev, for å få et nytt vitnemål. 

Dersom du ikke har vært elev ved en videregående skole, er det Eksamenskontoret som skal skrive ut vitnemål. I så fall tar du kontakt med oss når sensuren har falt. 

Bestilling av duplikat eller ny dokumentasjon

For dokumentasjon som tidligere er utstedt fra Eksamenskontoret i Trøndelag er det mulig å bestille:

 • duplikat av tidligere utstedt kompetansebevis eller vitnemål 
 • oversettelse av tidligere utstedt kompetansebevis eller vitnemål til engelsk.
 • nytt kompetansebevis eller vitnemål etter navneendring.
 • nytt kompetansebevis eller vitnemål ved endring av fødselsnummer.

Du sender bestillingen på e-post til
 
I emnefeltet skriver du: "Bestilling av dokumentasjon"

E-posten må inneholde

 • fullt navn
 • fødselsdato
 • gateadresse, postnr. og poststed
 • type dokumentasjon
 • fagkoder for eksamener som skal være med på den nye dokumentasjonen

 

Sist oppdatert 13.10.2021