Dokumentasjon privatisteksamen

Det er to typer dokumentasjon: kompetansebevis og vitnemål.

Kompetansebevis for høsteksamen

Hvis du trenger kompetansebevis etter å ha bestått eksamen på høsten, må du bestille dette i Privatistportalen. I menypunktet "Etterspør dokumentasjon", ser du teksten: "Ønsker du å motta en fysisk kopi av kompetansebeviset" samt en glidebryter. Du må trykke på glidebryteren så denne blir blå, deretter lagre endringer. Dersom du skal ta flere eksamener til våren, vil både høstens og vårens eksamener komme på kompetansebeviset som sendes ut til våren. Da trenger du ikke å bestille kompetansebevis for høsten.

Kompetansebevis for våreksamen

Du trenger ikke å bestille kompetansebevis for våreksamen. Kompetansebeviset sendes automatisk ut som brevpost etter sensurfristen på skriftlig eksamen. Det sendes til den postadressen som er registrert i «Personopplysninger» på din profil på Privatistportalen. Husk å endre adressen innen 1. juni. Kompetansebeviset inneholder også høstens eksamener.

Vitnemål

Hvis du skal ha vitnemål etter bestått fagprøve må du kontakte fagopplæring.

Dersom du har ønsker kopi av ditt vitnemål eller få utstedt nytt vitnemål med privatistkarakterer, må du kontakte din tidligere videregående skole.

Dersom du ikke har vært elev ved en videregående skole, er det Eksamenskontoret som skal skrive ut ditt vitnemål. I så fall bestiller du det når sensuren har falt.

Bestilles her

 

Bestilling av duplikat eller ny dokumentasjon

Du kan bestille tidligere utstedt dokumentasjon fra Eksamenskontoret i Trøndelag. Dette kan bestilles:

  • duplikat av tidligere utstedt kompetansebevis eller vitnemål 
  • oversettelse av tidligere utstedt kompetansebevis eller vitnemål til engelsk.
  • nytt kompetansebevis eller vitnemål etter navneendring.
  • nytt kompetansebevis eller vitnemål ved endring av fødselsnummer.

Bestilles her

Sist oppdatert 31.08.2023