Juks og konsekvenser av juks

Hva er Juks?

Juks til eksamen kan være:

  • Kommunikasjon med andre.
    (Samskriving, chat, publisering av tekst på nettsider eller andre måter å utveksle informasjon)
  • Bruk av andre hjelpemidler enn det som er tillatt i faget.
  • Bruke av chatbot eller tilsvarende teknologi.
  • Bruk av oversettelsesprogram.
  • Plagiere litteratur.

Hva er konsekvensene av å jukse på eksamen?

Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er at:

  • Du får eksamen i faget annullert.
  • Du kan tidligst ta eksamen i faget ett år etter.

Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratet sin nettside.

Ved juks, eller forsøk på juks, får du fullføre eksamen. Du har rett til å uttale deg før besvarelsen eventuelt blir annullert. Eksamenskontoret følger opp saken.

Sist oppdatert 04.01.2024