Hva vil du ta eksamen i?

Finne riktig fag

Du er selv ansvarlig for å velge riktig fagkode. Dersom du ønsker å endre fag på vitnemålet ditt, må du ta kontakt med skolen som utstedte ditt vitnemål for å høre hvilke muligheter du har. 

Fagfornyelsen – innføring av nye læreplaner 

I perioden 2020-2023 vil alle fag få nye læreplaner, og de gamle læreplanene vil gradvis bli faset ut. Nye læreplaner innføres trinnvis, og alle fag får nye fagkoder. 

Se oversikt over fagkoder knyttet til nye læreplaner (LK20) og hvilke fagkoder de erstatter i utgående læreplaner (LK06). Du kan også søke på fagkode for å se mer informasjon om første og siste eksmensmulighet i hvert enkelt fag. Nye fagkoder i Kunnskapsløftet 2020 (udir.no)

Som følge av de nye læreplanene, vil skriftlig eksamen bli heldigital og du må bruke egen datamaskin under hele eksamen. Foreløpig unntak er fag med todelt eksamen som inntil videre gjennomføres som før, også våren 2024. For mer informasjon om heldigital eksamen og eksempeloppgaver tykk på lenken under.
Endringer i eksamen etter nye læreplaner (udir.no)

Fag som gir generell studiekompetanse 
Fagene du trenger for å få generell studiekompetanse finner du informasjon om på sidene til Samordna opptak. Her står også om opptakskrav og poengberegning for fagskole, universitet og høgskole. 
Opptakskrav og poeng - Samordna opptak 

Fag med flere eksamensformer 

I de fleste språkfag og noen programfag på nivå 2 i programområdene realfag, språk, samfunnsfag og økonomi må privatister melde seg opp til eksamen i to fagkoder for å få faget godkjent, både muntlig eller muntlig-praktisk og skriftlig.

Hvis det er to eller tre standpunktkarakterer i et fag du har tatt tidligere, kan du velge om du ønsker å forbedre én eller flere karakterer.
Du trenger ikke å avlegge alle eksamener i samme periode.

FSPXXXX Fellesfag språk 1/ 2/ 1+2, skriftlig
Fellesfag språk 1/ 2, muntlig

PSPXXXX Programfag språk, nivå I/II/III, skriftlig
Programfag språk, nivå I/II/III, muntlig

SPR3029 Internasjonal engelsk, skriftlig
SPR3030 Internasjonal engelsk, muntlig

SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk, skriftlig
SPR3011 Samfunnsfaglig engelsk, muntlig

SPR3012 Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig
SPR3013 Engelskspråklig litteratur og kultur, muntlig

SPR3039 Reiseliv og språk, skriftlig
SPR3040 Reiseliv og språk, muntlig

REA3036 Biologi 2, skriftlig
REA3037 Biologi 2, muntlig-praktisk

REA3039 Fysikk 2, skriftlig
REA3040 Fysikk 2, muntlig-praktisk

REA3043 Geofag 2, skriftlig
REA3044 Geofag 2, muntlig-praktisk

REA3046 Kjemi 2, skriftlig
REA3047 Kjemi 2, muntlig-praktisk

REA3049 Informasjonsteknologi 2, skriftlig
REA3050 Informasjonsteknologi 2, muntlig-praktisk

REA3053 Teknologi og forskningslære 2, skriftlig
REA3054 Teknologi og forskningslære 2, muntlig-praktisk

ENG1007- Engelsk skriftlig vg1 studieforberedende utdanningsprogram
ENG1008- Engelsk muntlig vg1 studieforberedende utdanningsprogram
ENG1009- Engelsk skriftlig vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
ENG1010- Engelsk muntlig vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram

NOR1262 Norsk Vg2 yrkesfag, skriftlig
NOR1263 Norsk Vg2 yrkesfag, muntlig

NOR1267 Norsk Vg3 studieforberedende, hovedmål
NOR1268 Norsk Vg3 studieforberedende, sidemål
NOR1269 Norsk Vg3 studieforberedende, muntlig

NOR1270 Norsk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, hovedmål
NOR1271 Norsk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, sidemål
NOR1272 Norsk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

NOR1420 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende, skriftlig
NOR1421 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende, muntlig

NOR1418 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfag, skriftlig 
NOR1419 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfag, muntlig

NOR1422 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
NOR1423 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

 

Privatisteksamen i Toppidrett

Gjelder disse fagkodene:
IDR3013 Toppidrett 1
IDR3014 Toppidrett 2
IDR3015 Toppidrett 3

I Trøndelag fylke kan privatister avlegge eksamen i følgende toppidretter:
Håndball, fotball, lengdeløp skøyter, langrenn, skiskyting, orientering, friidrett, volleyball, hopp kombinert, sykkel (landevei, terreng, downhill og trail), rifleskyting, svømming, alpint, turn og e-sport. 

Du må gi Eksamenskontoret beskjed om valg av toppidrett på  når du melder deg opp slik at vi får ordnet med sensorer i idretten du har valgt. 

Hvis du ønsker eksamen i annen idrett enn det som er listet opp her, send en e-post til  i løpet av oppmeldingsperiodenDa kan vi undersøke mulighetene til å finne sensorer i ønsket idrett. 

Privatisteksamen i Fremmedspråk

I fremmedspråk må privatistene avlegge både skriftlig og muntlig eksamen for å få faget godkjent. Du må melde deg opp i begge fagkodene på Privatistportalen.

Forutsatt at sensorer kan stille på oppdrag, kan vi tilby muntligeksamen i følgende språk trykk her.

Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen er for voksne med lang praksis fra et lærefag, som et alternativ læringsløpet. Før oppmelding til fag-/svenneprøve må du melde deg opp og bestå en sentralt gitt skriftlig privatisteksamen. Eksamen må være bestått før oppmelding til fag-/svenneprøve. Eksamen for praksiskandidater har som hovedregel fagkode med tre bokstaver, etterfulgt av tallene 3102 (LK06) eller 3103 (LK20). Eksempel:  

  • BUA3102 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, skriftlig  
  • BUA3103 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, skriftlig

Fag med utgående læreplaner med tallene 3102, har siste eksamen høst 2024.
Med innføring av nye læreplaner vil fagkoden få tallene 3103, de vil være heldigitale med første eksamen vår 2023. 

Her finner du informasjon om praksiskandidatordningen, fagbrev på jobb og det å være praksisbrevkandidat

Kompetansekrav for yrkesfag

Yrkesfaglig videregående opplæring omfatter normalt to års opplæring i skole før opplæringen avsluttes som lærefag i bedrift med en kombinasjon av opplæring og verdiskaping (læretid). Noen yrkesfaglige utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole. Vanlige eksempler på Vg3-løp innen yrkesfag som gir yrkeskompetanse er apotekteknikk, fotterapi, helsesekretær, tannhelsesekretær, hudpleier, gartnernæring, landbruk med flere.

For å kvalifisere til vitnemål som gir yrkeskompetanse må alle fag og eksamener som kreves både på Vg1, Vg2 og Vg3 være fullført og bestått. Fagene som inngår i det tre-årige løpet som gir yrkeskompetanse kan gjennomføres helt eller delvis som elev eller via privatistordningen og/eller i kombinasjon med realkompetansevurdering. Fag på Vg3-nivå kan ikke realkompetansevurderes. 

Privatister i yrkesfaglige utdanningsprogram som har minst 5 år allsidig yrkespraksis, eventuelt inkludert i opplæring i faget, kan etter søknad få innvilget fritak fra kravet til fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse. 

Sist oppdatert 12.01.2024