Hva vil du ta eksamen i?

Høsten 2021 er siste mulighet for å avlegge eksamen i  vg1-fag etter LK06 (gammel læreplan)

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Fra skoleåret 2020 –21 utvides antall utdanningsprogram for yrkesfagene fra åtte til ti, med fire helt nye utdanningsprogram.

Bygg og anleggsteknikk
Elektrofag 
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Teknikk og industriell produksjon
Ny: Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 
Ny: Håndverk, design og produktutvikling
Ny: Informasjonsteknologi og medieproduksjon 
Ny: Salg, service og reiseliv

I tillegg er det nye læreplaner og nye fagkoder i disse fellesfagene for vg 1 yrkesfag:

Matematikk 1P-Y
Matematikk 1T-Y
Naturfag
Engelsk

Studieforberedende utdanningsprogram

Innenfor studieforberedende utdanningsprogram er det nye programfag innenfor både idrettsfag, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur og medier og kommunikasjon.

I tillegg er det også noen nye læreplaner og fagkoder i fellesfag.

Matematikk 1P
Matematikk 1T
Engelsk
Naturfag
Samfunnskunnskap 
Geografi
Fremmedspråk

Finne riktig fag

Du er selv ansvarlig for å velge riktig fagkode. Du kan ikke melde deg opp til privatisteksamen i et fag samtidig som du er elev i faget. Dersom du ønsker å endre fag på vitnemålet ditt, må du ta kontakt med skolen som utstedte ditt vitnemål for å høre hvilke muligheter du har.

Fag som gir generell studiekompetanse

Det er Samordna opptak som bestemmer hvilke fag som gir generell studiekompetanse. Her finner du informasjon om gjeldende regler 

Fag med flere eksamensformer 

I de fleste språkfag og noen programfag på nivå 2 i programområdene realfag, språk, samfunnsfag og økonomi må privatister melde seg opp til eksamen i to fagkoder for å få faget godkjent, både muntlig eller muntlig-praktisk og skriftlig.

Hvis det er to eller tre standpunktkarakterer i et fag du har tatt tidligere, kan du velge om du ønsker å forbedre én eller flere karakterer.
Du trenger ikke å avlegge alle eksamener i samme periode.


FSPXXXX Fellesfag språk 1/ 2/ 1+2, skriftlig
Fellesfag språk 1/ 2, muntlig

PSPXXXX Programfag språk, nivå I/II/III, skriftlig
Programfag språk, nivå I/II/III, muntlig

SPR3008 Internasjonal engelsk, skriftlig
SPR3009 Internasjonal engelsk, muntlig

SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk, skriftlig
SPR3011 Samfunnsfaglig engelsk, muntlig

SPR3012 Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig
SPR3013 Engelskspråklig litteratur og kultur, muntlig

SPR3020 Reiseliv og språk, skriftlig
SPR3021 Reiseliv og språk, muntlig

REA3002 Biologi 2, skriftlig
REA3003 Biologi 2, muntlig-praktisk

REA3005 Fysikk 2, skriftlig
REA3006 Fysikk 2, muntlig-praktisk

REA3009 Geofag 2, skriftlig
REA3010 Geofag 2, muntlig-praktisk

REA3012 Kjemi 2, skriftlig
REA3013 Kjemi 2, muntlig-praktisk

REA3015 Informasjonsteknologi 2, skriftlig
REA3016 Informasjonsteknologi 2, muntlig-praktisk

REA3019 Teknologi og forskningslære 2, skriftlig
REA3020 Teknologi og forskningslære 2, muntlig-praktisk

ENG1002 Engelsk Vg1 studieforberedende, skriftlig
ENG1102 Engelsk Vg1 studieforberedende, muntlig

ENG1003 Engelsk Vg2 yrkesfag, skriftlig
ENG1103 Engelsk Vg2 yrkesfag, muntlig

ENG1007- Engelsk skriftlig vg1 studieforberedende utdanningsprogram
ENG1008- Engelsk muntlig vg1 studieforberedende utdanningsprogram
ENG1009- Engelsk skriftlig vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
ENG1010- Engelsk muntlig vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram

NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag, skriftlig
NOR1219 Norsk Vg2 yrkesfag, muntlig

NOR1211 Norsk Vg3 studieforberedende, hovedmål
NOR1212 Norsk Vg3 studieforberedende, sidemål
NOR1213 Norsk Vg3 studieforberedende, muntlig

NOR1231 Norsk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, hovedmål
NOR1232 Norsk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, sidemål
NOR1233 Norsk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende, skriftlig
NOR1406 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende, muntlig

NOR1408 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfag, skriftlig
NOR1409 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfag, muntlig

NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
NOR1411 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

 

Privatisteksamen i Toppidrett

Gjelder disse fagkodene:
IDR3001 og IDR3013 Toppidrett 1
IDR3002 Toppidrett 2
IDR3003 Toppidrett 3

I Trøndelag fylke kan privatister avlegge eksamen i følgende toppidretter:
Håndball, fotball, lengdeløp skøyter, langrenn, skiskyting, orientering, friidrett, volleyball, hopp kombinert, sykkel (landevei, terreng, downhill og trail), rifleskyting, svømming, alpint og e-sport. 

Hvis du ønsker eksamen i annen idrett, send en e-post til  i løpet av oppmeldingsperioden, så kan vi undersøke mulighetene til å finne sensorer i ønsket idrett.

Du må gi Eksamenskontoret beskjed om valg av toppidrett på  etter oppmelding. 

Privatisteksamen i Fremmedspråk

Forutsatt at sensorer kan stille på oppdrag, kan vi tilby muntligeksamen i følgende språk:
Arabisk, bosnisk, dari, fransk, kinesisk, italiensk, kurdisk (sorani), nederlandsk, nordsamisk, pashto, persisk (farsi), polsk, russisk, serbisk, spansk, somali, sørsamisk, tamil, tegnspråk, tyrkisk, tysk og vietnamesisk.
Hvis du ønsker eksamen i andre språk, send en e-post til  i løpet av oppmeldingsperioden, så kan vi undersøke mulighetene til å finne sensorer i ønsket språk.

Norsk for språklige minoriteter med kort botid

 

Gjeldende fagkoder er

NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
NOR1406 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygning til generell studiekompetanse, skriftlig
NOR1411 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygning til generell studiekompetanse, muntlig
NOR1408 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, skriftlig
NOR1409 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, muntlig 

Privatister kan ta eksamen etter disse læreplanene hvis:

 • Du har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk
 • Du kan dokumentere at de har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet du tar eksamen første gang
 • Du har ikke tidligere har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk

Dokumentasjon på botid får du hos

 • Politiet (Registreringsbevis for EØS-borgere)
 • Skatteetaten (Bostedsattest)
 • UDI (Vedtak- innvilgelse av søknad om beskyttelse og reisebevis)

Dokumentasjonen sendes til Eksamenskontoret per post:

Eksamenskontoret
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Frist for innsending av dokumentasjon:
20. september for høsteksamen
6. februar for våreksamen

Kandidater som ikke leverer dokumentasjon innen oppgitt frist, blir automatisk oppmeldt til eksamen i de ordinære fagkodene.

Praksiskandidat

Har du praksis fra bedrift og skal ta fag-/svenneprøve som praksiskandidat, må du bestå en sentralt gitt skriftlig privatisteksamen før oppmelding til praktisk prøve. Du skal da melde deg opp til skriftlig privatisteksamen på Vg3-nivå. Disse fagkodene har som hovedregel tre bokstaver foran fire tall: XXX3102.

Her finner du informasjon om praksiskandidatordningen, fagbrev på jobb og det å være praksisbrevkandidat

Yrkeskompetanse som ikke gir fag/svennebrev

I noen yrkesfaglige utdanningsprogram finnes det utdanningsløp som avsluttes med Vg3 i skole og fører til yrkeskompetanse uten fag- /svennebrev.

Vanlige eksempler på Vg3-løp innen yrkesfag som gir yrkeskompetanse er apotekteknikk, fotterapi, helsesekretær, tannhelsesekretær, hudpleier, gartnernæring, landbruk med flere. Mer informasjon om programområder innen Vg3 i skole som fører fram til vitnemål med yrkeskompetanse finnes her.

Yrkesfaglig videregående opplæring omfatter normalt to års opplæring i skole før opplæringen avsluttes som lærefag i bedrift med en kombinasjon av opplæring og verdiskaping (læretid). Noen yrkesfaglige utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole.

For å kvalifisere til vitnemål som gir yrkeskompetanse må alle fag og eksamener som kreves både på Vg1, Vg2 og Vg3 være fullført og bestått. Fagene som inngår i det tre-årige løpet som gir yrkeskompetanse kan gjennomføres helt eller delvis som elev eller via privatistordningen og/eller i kombinasjon med realkompetansevurdering. Fag på Vg3-nivå kan ikke realkompetansevurderes.

Informasjon om realkompetansevurdering finner du her

Privatister i yrkesfaglige utdanningsprogram som har minst 5 år allsidig yrkespraksis, eventuelt inkludert i opplæring i faget, kan etter søknad få innvilget fritak fra kravet til fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse.

Elever som følger opplæring i videregående skole har faget Yrkesfaglig fordypning både på vg1 og vg2. Elever får en standpunktkarakter i faget på hvert nivå. Det finnes ikke privatisteksamen i fagkodene YFF4106 Yrkesfaglig fordypning vg1 eller YFF4209 Yrkesfaglig fordypning vg2. For å få godkjent faget/fagene Yrkesfaglig fordypning, må privatisten levere en søknad for å få godkjent praksis, i tråd med forskriften Yrkesfaglig fordypning.

Skal du ta et eller fag som privatist på veien mot vitnemål som gir yrkeskompetanse? All informasjon om privatisteksamen i Trøndelag finner du her.

 • Kan jeg få godskrevet tidligere bestått videregående opplæring?
  Dersom du har gjennomført og bestått opplæring fra tidligere læreplaner, kan du søke om å få dette godkjent som en del av kravet til teori/fag.
 • Hvem kan hjelpe meg med å vurdere om tidligere bestått opplæring kan godkjennes i henhold til dagens læreplaner?
  Eksamenskontoret kan hjelpe deg med å vurdere både tidligere bestått opplæring og / eller vurdering av praksis. Send en e-post til  .
 • Er det noe krav til praksis?
  Det er ingen krav til praksis fra bedrift for å gjennomføre opplæring/privatisteksamen som gir yrkeskompetanse.
 • Må jeg ha kroppsøving for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse?
  Det går fram av fag- og timefordelingen for Vg3 som gir yrkeskompetanse at det må dokumentere kompetanse i faget KRO1006 Kroppsøving.
  Privatister i yrkesfaglige utdanningsprogram som har minst fem år allsidig yrkespraksis, kan etter søknad få innvilget fritak fra fellesfag (herunder kroppsøving) for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse.
 • Kan jeg bli realkompetansevurdert i fag på Vg3-nivå?
  Nei, det er ikke mulig.
 • Hva er pensum for fag på Vg3 som gir yrkeskompetanse?
  Det er læreplanene i de respektive fagene som er pensum med tanke på eksamen, læreplaner finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.
 • Hvem skriver ut vitnemålet mitt?
  Dersom du gjennomfører alle eksamener på Vg3-nivå som privatist og/eller får et eller flere fag fra tidligere læreplaner godkjent av Eksamenskontoret, er det også Eksamenskontoret som skriver ut et vitnemål til deg.
Sist oppdatert 31.08.2021