Klage

Skriftlig eksamen

Ved skriftlig eksamen kan man klage på karakteren.

Alle ordinære klager for høsteksamen 2021 skal være ferdig behandlet av klagenemnda innen 11.mars 2022.

Hurtigklage

Gjelder kun for vårsemester, og for enkelte fagkoder i studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag. Informasjon om hvilke fag som behandles som hurtigklager, finner du hver vår på www.udir.no

Klageskjema for skriftlig eksamen (hurtigklager og ordinære klager)

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen:

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Det vil si at du ikke kan klage på selve karakteren.

Klageskjema for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

 

Sist oppdatert 02.12.2021