Klage

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Det vil si at du ikke kan klage på selve karakteren.

Klageskjema for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Skriftlig eksamen

Dersom du ønsker å klage på karakteren du har fått, gjøres det direkte i Privatistportalen i Visma InSchool.

Ordinære klager

  • Klagefristen er 10 dager.
  • Høsteksamen 2023, skal være ferdigbehandlet innen 11. mars 2024.
  • Våreksamen 2024, skal være ferdigbehandlet innen 10. september 2024.

Hurtigklager

  • Gjelder bare våreksamen for noen fag.
  • Klagefristen er 25. juni 2024.
  • Alle klagene behandles i uke 26.

Fag som kan behandles som hurtigklage:
norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3. 
Hurtigklage forutsetter at statsforvalteren har kvalifiserte sensorer til klagebehandlingen i faget. Hvilke fag som har tilbud om hurtigklage kan endre seg fra år til år.

Eksamenskontoret påpeker at det kan ta mellom 2 og 3 måneder fra du sender inn klagen til du får svar. Vi råder derfor alle som har sendt inn klage til å melde seg til ny eksamen på grunn av tiden klagebehandlingen kan ta. Dersom resultatet av klagebehandlingen fører til at du ikke lenger har behov for ny eksamen kan du søke om å få refundert eksamensavgiften innen utgangen av mars.

 

 

 

Sist oppdatert 08.01.2024