Klage

Fristen for å klage på skriftlig eksamen, var 14. januar. Det er nå ikke lenger anledning til å klage på karakter for skriftlig eksamen.

Skriftlig eksamen

Ved skriftlig eksamen kan man klage på karakteren.
Klagefristen er ti dager etter at karakteren er bekjentgjort på PrivatistWeb. Det vil si at du må sende inn klagen innen 14. januar. 
Klagesensuren skal være klar innen 11. mars

Hurtigklage

Gjelder kun for vårsemester, og for enkelte fagkoder i studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag. 
Informasjon om hvilke fag som behandles som hurtigklager, finner du hver vår på www.udir.no

Klageskjema for skriftlig eksamen (hurtigklage og ordinær klage)

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Det vil si at du ikke kan klage på selve karakteren.

Klageskjema for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

 

Sist oppdatert 15.01.2023