Klage

Fristen for å klage på skriftlig eksamen, var 27. juni. Det er nå ikke lenger anledning til å klage på karakter for skriftlig eksamen.

Skriftlig eksamen

Ved skriftlig eksamen kan man klage på karakteren.

Hurtigklage

Gjelder kun for vårsemester, og for enkelte fagkoder i studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag. Klagen må være sendt oss innen 26. juni for å få den behandlet som hurtigklage.
Informasjon om hvilke fag som behandles som hurtigklager, finner du hver vår på www.udir.no

Ordinær klage

Fag som ikke er med i ordningen for hurtigklage, skal være ferdigbehandlet innen 10. september.

Klageskjema for skriftlig eksamen (hurtigklage og ordinær klage)

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Det vil si at du ikke kan klage på selve karakteren.

Klageskjema for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

 

Sist oppdatert 28.06.2022