Fritak fra vurdering med karakter i ett av de norske skriftspråka

Er du eller har vært elev ved en videregående skole, er det den siste skolen du gikk på som skal behandle søknaden om fritak fra vurdering i skriftlig sidemål. 

Skal du søke om fritak fra vurdering i ett av de norske skriftspråka som privatist, må du melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgift i en av disse fagkodene:

  • NOR1268 Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  • NOR1271 Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig

Hvis du får innvilget søknaden din om fritak fra vurdering med karakter i ett av de norske skriftspråka, melder Eksamenskontoret deg av privatisteksamen og refunderer eksamensavgiften.

Du kan søke om fritak fra vurdering med karakter dersom du:

1) har problemer med å lære begge målformer på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon

2) ikke har gått norsk skole på ungdomstrinnet (8. - 10. trinn)

3) i løpet av ungdomstrinnet (8. - 10. trinn) eller videregående opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring

4) i løpet av ungdomstrinnet (8. - 10. trinn) eller videregående opplæring har gått i internasjonal eller utenlandsk skole i Norge som er godkjent for å ikke gi karakter i sidemål

Slik søker du:

  • Du bruker digitalt skjema når du søker:
    Søknad om fritak for vurdering med karakter i  et av de norske skriftspråkene
  • Dokumentasjon
    Dokumentasjon, slik som sakkyndig uttelelse fra PPT, Logoped eller annen dokumentasjon kan være nødvendig og lastest opp som vedlegg. 

    Skann gyldig dokumentasjon, hvis du ikke allerede har den digitalt. Du kan også ta bilde med mobil. Det er viktig at hele dokumentasjonen blir med på bildet. NB! Dokumentasjon vedrørende sykdom, skade eller dysfunksjon, må vise at du har problemer med å greie begge målformene.

Du mottar en kvittering for innsendt søknad på mail. Denne må du ta vare på som bekreftelse på at du har søkt.

 

 

Sist oppdatert 16.02.2024