Muntlig eksamen

1. Før eksamen

 Læreplaner

Når du forbereder deg til eksamen, må du sette deg godt inn i alle delene i fagets læreplan.
Gjeldende læreplaner i fag finner du her

Læremidler

Når du har satt deg inn i læreplanen, må du finne relevant fagstoff. Vær oppmerksom på at en lærebok eller andre læremidler ikke nødvendigvis dekker alle delene av en læreplan.
Du kan ta kontakt med en av de videregående skolene for å høre hvilke læremidler (f.eks.bøker) de bruker. 
På NDLA finner du en del digitale læremidler

Fag med krav til fordypning

I noen fag er det krav til fordypning. Det er ditt ansvar å sette deg inn i læreplanens eventuelle krav til fordypning. Til muntlig eksamen anbefaler Eksamenskontoret at du lager en oversikt som viser hva du har fordypet deg i, og hvilke kilder/læremidler du har brukt. Oversikten leveres til sensorene ved oppmøte på eksamensdagen. 

2. Eksamensdagen

Dette må du ta med til eksamen

  • Gyldig legitimasjon som pass, norsk ID-kort, norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998, norsk digitalt førerkort, norsk bankkort med bilde og fødselsnummer, forsvarets ID-kort, PocketID, ID-kort fra EØS- og EFTA-land, førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island, norsk reisebevis for flyktninger eller norsk utlendingspass, NB: dette er ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise.
  • Egen datamaskin eller nettbrett dersom du skal bruke det i forberedelsesdelen.
  • Skrivesaker.
  • Hjelpemidler.

Oppmøte

Oppmøte er senest kl. 16:00 ved den skolen som er oppgitt på din side på Privatistportalen. Det er felles oppmøtetid for alle kandidatene på gruppa (inntil 7 stykker). Sluttid for eksamen kommer an på hvor mange kandidater som møter til eksamen, du må være forberedt på at eksamen kan vare til kl. 22:30. Eksamenskontoret anbefaler at du tar med deg mat og drikke.
Oppslag med romopplysninger henges opp ved eksamensskolens inngangsparti. Hvis du møter for sent må du ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i Privatistportalen, får du ikke avlegge eksamen. 

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er 30 minutter. Tiden regnes fra du setter deg på plassen du får tildelt. Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i et tema som du enten trekker eller får tildelt. Du velger selv en avgrensning av temaet. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Sensorene kan eksaminere i hele fagets læreplan under eksamen. Det vil si at du kan prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses ut av oppgaven. Du får utdelt ett stemplet A4-ark som du kan notere på under forberedelsestiden og ta med inn til eksaminering. Du kan notere på begge sider av arket.
Forberedelsen er individuell og samarbeid og kommunikasjon med andre er ikke tillatt. 
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon og smartklokke.

Språkfag

I språkfagene kan det legges til rette for at privatister kan få lyttemateriell. Lyttemateriell skal gjennomføres som en del av forberedelsen før eksamen på selve eksamensdagen. 
Bruk av oversettelsesprogram i språkfagene er ikke tillatt.

Du får følgende informasjon på eksamensdagen:

  • Hvilket trådløst nett du skal velge under forberedelsesdelen
  • Nettverkspassord.

Når du har valgt riktig trådløst nett, åpner du nettleseren og skriver inn følgende nettadresse: http://eksamen.trondelagfylke.no. Der finner du lenker til alle lovlige nettbaserte hjelpemidler. Dersom du går til denne adressen utenom det godkjente nettet vil du få en nettside med rød bakgrunn som sier at du er på feil nett.

Bruk av datamaskin eller nettbrett

Du er selv ansvarlig for å kunne bruke den datamaskinen eller nettbrettet du har med deg og at den virker som den skal. Du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen eller nettbrettet før forberedelsen starter. Husk å skru av lyden. Hvis du får problemer med din datamaskin eller nettbrett må du gjennomføre forberedelsen uten. Du har adgang til et trådløsnett under forberedelsen. Du vil kun ha tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler. Dersom du vil bruke kursmateriell eller lignende som krever tilgang til sider som ikke er åpne under forberedelsen, må du ha lastet ned og lagret dette lokalt på din datamaskin eller nettbrett før du møter på eksamensskolen.

Eksamineringen

Eksamen har en ramme på inntil 30 minutter. Du kan disponere inntil 10 minutter til framlegg av temaet fra forberedelsestiden. Framlegget etterfølges av en samtale mellom deg og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i ditt framlegg. Sensorene kan prøve deg i hele læreplanen. 

Tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen, er det stemplede A4-ark som du noterte på under forberedelsen.

3. Etter eksamen

Sensur

Sensorene oppgir karakter og begrunnelse etter hver kandidat. Du har krav på begrunnelse for din karakter. Karakterer publiseres på Privatistportalen fortløpende etter eksamen er gjennomført.

Klage

Ved muntlig eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Det vil si at du ikke kan klage på selve karakteren.

Sist oppdatert 13.05.2024