Avmelding og fravær på eksamen

Avmelding

Hvis du ønsker å melde deg av eksamen, sender du en e-post til .
Oppgi ditt fulle navn, fødselsdato og fagkode. Eksamensavgiften blir ikke refundert ved avmelding.

Utsatt eksamen ved dokumentert fravær

Hvis du har dokumentert fravær på eksamen har du rett til å gå opp til utsatt eksamen i neste eksamensperiode. For å få utsatt eksamen må du sende inn søknad og dokumentasjon via lenken nederst.
Eksamensavgiften blir ikke refundert ved dokumentert fravær.

Dokumentasjonen må vise at:

  • Du ble hindret fra å møte til eksamen.
  • Du kunne ikke forutse at hindringen ville oppstå.
  • Det var ikke din skyld at hindringen skjedde.

Siste frist for å sende søknad er en uke etter eksamensdato.

Sykdom: du må skaffe legeerklæring for å dokumentere fraværet. Legeerklæringen må vise til fravær på selve eksamensdagen. Dersom du blir syk under eksamen og velger å levere besvarelsen, regnes eksamen som fullført og retten til utsatt eksamen bortfaller.

Kronisk sykdom: Fravær på grunn av kronisk eller langvarig sykdom vil også sees på som uforutsigbart fravær, men legeerklæringen må vise til sykdom på selve eksamensdatoen.

Hjemme med sykt barn: dersom du må være hjemme med sykt barn på eksamensdagen, må du dokumentere fraværet med en legeerklæring.

Annet fravær: Fravær som ikke skyldes sykdom må dokumenteres.

 Slik søker du:

  • Trykk på lenka under og logg inn ved bruk av elektronisk ID.
  • Søknadsskjema for fravær på privatisteksamen
  • Du må laste opp gyldig dokumentasjon som vedlegg i søknaden. Scann/ ta bilde med mobil, og pass på at hele dokumentet blir med på bildet.

Du mottar en kvittering for innsendt søknad på e-post. Denne må du ta vare på som bekreftelse på at du har søkt.
Svar på søknad vil bli sendt til din digitale postkasse. Dersom du ikke åpner brevet innen 48 timer, blir det sendt til din folkeregistrerte adresse. Pass derfor på at du har aktivert en digital postkasse.

Ved godkjent søknad, er det eksamenskontoret som melder deg opp til utsatt eksamen. Dersom du har fått innvilget særskilt tilrettelegging til eksamen denne perioden, må du sende inn ny søknad for den utsatte eksamenen. Noen fag har utgående læreplaner. I disse fagene vil eksamensavgiften bli refundert. Ved refusjon er du selv ansvarlig for å melde deg opp til ny eksamen i nytt fag. Du finner mer informasjon om overgangsordninger her: Innføring og overgangsordninger for nye læreplaner (udir.no)

Hvis søknaden ikke blir godkjent, må du selv melde deg opp til ny eksamen og betale eksamensavgift på nytt.

Hvis du ikke har mottatt svar på søknad innen ny oppmeldingsfrist, anbefaler vi at du melder deg opp til ny eksamen og betaler eksamensavgift selv. Eksamensavgiften kan refunderes dersom du får godkjent søknaden etter ny oppmelding.

Sist oppdatert 28.02.2023