Avmelding og fravær på eksamen

Avmelding

Hvis du ønsker å melde deg av eksamen, sender du en e-post til .
Oppgi ditt fulle navn, fødselsdato og fagkode. Du vil ikke få tilbakebetalt eksamensavgiften.

Utsatt eksamen ved dokumentert fravær

Hvis du har dokumentert fravær på eksamen, har du rett til å gå opp til utsatt eksamen neste eksamensperiode. For å få utsatt eksamen, må du sende inn søknad og dokumentasjon. 

Dokumentasjonen må vise at:

  • Du ble hindret fra å møte til eksamen.
  • Du kunne ikke forutse at hindringen ville oppstå.
  • Det var ikke din skyld at hindringen skjedde.

Du finner lenke til søknadsskjemaet lengre ned på siden. Du vil ikke få tilbakebetalt eksamensavgiften. Siste frist for å sende søknad er fire uker etter eksamensdato.

Sykdom: du må skaffe legeerklæring for å dokumentere fraværet. Legeerklæringen må vise til fravær på selve eksamensdagen. Dersom du blir syk under eksamen og velger å levere besvarelsen, regnes eksamen som fullført og retten til utsatt eksamen bortfaller.

Kronisk sykdom: Fravær på grunn av kronisk eller langvarig sykdom vil sees på som uforutsigbart fravær, men legeerklæringen må vise til sykdom på selve eksamensdatoen.

Hjemme med sykt barn: dersom du må være hjemme med sykt barn på eksamensdagen, må du dokumentere fraværet med en legeerklæring.

Annet fravær: Fravær som ikke skyldes sykdom må dokumenteres.

 Slik søker du:

  • Trykk på lenka under og logg inn ved bruk av elektronisk ID.
  • Søknadsskjema for fravær på privatisteksamen
  • Du må laste opp gyldig dokumentasjon som vedlegg i søknaden. Skann/ ta bilde med mobil og pass på at hele dokumentet blir med på bildet.

Du vil motta en kvittering for innsendt søknad på e-post. Denne må du ta vare på som bekreftelse på at du har søkt. Svar på søknad vil bli sendt til din digitale postkasse. Dersom du ikke åpner brevet innen 48 timer, blir det sendt til din folkeregistrerte adresse. Pass derfor på at du har aktivert en digital postkasse.

Ved godkjent søknad, er det eksamenskontoret som melder deg opp til utsatt eksamen. Dersom du har fått innvilget særskilt tilrettelegging til eksamen, må du sende inn ny søknad for den utsatte eksamenen.

Noen fag har utgående læreplaner. Der det finnes tilsvarende nye fagkoder, melder vi deg opp i disse. Du må se til at du har satt deg inn i læreplanen som er gjeldende for faget du er oppmeldt i.

I de fagene der det ikke finnes alternative fagkoder etter Kunnskapsløftet, vil eksamensavgiften bli tilbakebetalt.
 Innføring og overgangsordninger for nye læreplaner (udir.no)

Hvis søknaden ikke blir godkjent, må du melde deg opp til ny eksamen og betale eksamensavgift på nytt.

Oppmeldingsfristen for høsten er 15.september og for våren er den 1.februar. Hvis du ikke har mottatt svar på søknaden din innen oppmeldingsfristen, anbefaler vi at du melder deg opp til ny eksamen og betaler eksamensavgiften. Hvis du får godkjent søknaden etter du har meldt deg opp til ny eksamen, får du tilbakebetalt eksamensavgiften.

Sist oppdatert 03.01.2024