User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Eleveksamen

Viktig informasjon:

Felles reglement for Eleveksamen gjelder først fra skoleåret 18/19!

Sensor

Sensorreglement muntlig, muntlig-praktisk, tverrfaglig praktisk (YF), praktisk eksamen (YF) og praktisk eksamen (ST)

Rammeverk

Her beskriver vi hvordan vi gjennomfører eksamen i de ulike fagene.