User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Eleveksamen

Før eksamen

Her finnes informasjon om eksamenstrekk og frister og informasjon om særskilt tilrettelegging av eksamen.

Gjennomføre eksamen

Her finnes oversikt over skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Informasjon om fusk og plagiat og fravær på eksamen.

Etter eksamen

Her finnes informasjon om å klage på eksamen, særskilt/ny/utsatt eksamen og om vitnemål og kompetansebevis.

Sensor

Her finnes informasjon om gjennomføring av ikke-skriftlig eksamen for deg som faglærer og/eller ekstern sensor.