Eleveksamen

Eleveksamen våren 2021

Muntlig eksamen går som vanlig våren 2021 for avgangselever på studieforberedende og påbygg. Muntlig-praktisk, praktisk og skriftlig eksamen er avlyst. Det er unntak for noen sentralt gitte skriftlige eksamener på yrkesfag. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2021/ Skolen din gir deg informasjon angående kunngjøring av eksamenstrekket.

Før eksamen

Her finner du informasjon om eksamenstrekk og frister og informasjon om særskilt tilrettelegging av eksamen.

Gjennomføre eksamen

Her finner du oversikt over skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Informasjon om fusk og plagiat og fravær på eksamen.

Etter eksamen

Her finner du informasjon om å klage på eksamen, særskilt/ny/utsatt eksamen og om vitnemål og kompetansebevis.

Sensor

Her finnes informasjon om gjennomføring av ikke-skriftlig eksamen for deg som faglærer og/eller ekstern sensor.