Sensor

Muntlig eksamen

Sensorveiledning og vurderingskriterier for fag med eksamensformen M

Muntlig-praktisk eksamen

Sensorveiledning og vurderingskriterier for fag med eksamensformen MP

Praktisk eksamen

Sensorveiledning og vurderingskriterier for fag med eksamensformen praktisk- eller tverrfaglig praktisk eksamen