Før eksamen

Eksamenstrekk og frister

Offentliggjøring av eksamenstrekk, eksamensplan og sensurfrister.

Særskilt tilrettelegging

Hvis du har ulike vansker eller funksjonshemminger som gjør det nødvendig med tilrettelegging av eksamen, kan du søke om det.

Fravær på eksamen

Oversikt over gjeldende regelverk.

Juks og konsekvenser av juks

Oversikt over gjeldende regelverk