Informasjon om eksamenstrekk og datoer for skriftlig eksamen

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring

 

 

Bekjentgjøring av eksamenstrekk til lokalt og sentralt gitt skriftlig eksamen 

Våren 2021: 12. mai 2021 kl. 09.00 

Fellessensur: 

Våren 2021: 16.til 18. juni 2021 

Bekjentgjøring av trekk til lokalt gitt ikke-skriftlig eksamen 

48 timer før eksamen. Gjelder ikke fagkoder hvor eksamen er obligatorisk. 

 

Eksamensplan sentralt gitt skriftlig eksamen

Sist oppdatert 21.01.2021