Skriftlig eksamen

Veileder for skriftlig eksamen våren 2024

Det er utarbeidet en veileder til elever som skal ta skriftlig eksamen våren 2024. Veilederen finner du ved å gå inn på flisa "Gjennomføring"