Etter eksamen

Klage på eksamen

Informasjon og regelverk om klage på eksamen

Særskilt, ny og utsatt eksamen

Informasjon til deg som har fått karakteren 1 i standpunkt, fått karakteren 1 på eksamen eller har vært syk på eksamen

Dokumentasjon

Det er bare vitnemål og kompetansebevis som er gyldig dokumentasjon i Kunnskapsløftet. Det er skolen som har ansvar for å skrive ut ditt vitnemål.