User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Dokumentasjon

Dokumentasjon 

Det er bare vitnemål og kompetansebevis som er gyldig dokumentasjon i Kunnskapsløftet. Vitnemål for elever skal skrives ut av skolen der eleven fullfører og består opplæringa.  

Dersom du ikke har kvalifisert for vitnemål tidligere, er det skolen hvor du sist fikk standpunktkarakter som skal skrive ut vitnemål til deg. 

Duplikat eller nytt vitnemål? 

Trenger du en kopi av vitnemålet ditt, uten nye fag, er det et duplikat. Nytt vitnemål skal skrives ut av den skolen som skrev det opprinnelige vitnemålet. 

Forbedringer og nye fag 

Har du forbedret karakteren(e) din(e) som privatist? Har du tatt nye fag som privatist? Mer informasjon om forbedringer og nye fag finner du her: 

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/nye-fag-og-forbedringer/index.html  

Utskrift av eksamensprotokoll 

Utskrift av eksamensprotokoll er ikke godkjent dokumentasjon. 

Prisliste for duplikat og utskrifter:

Prisoversikt over tjenester levert av Eksamenskontoret

 

Sist oppdatert 07.12.2017