Klage på eksamen

Klage på karakter ved skriftlig eksamen 

Du kan klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren din, eller burde ha gjort deg kjent med den. Klage på karakter til skriftlig eksamen leveres til skolen på et skjema som du finner her:
Skjema klage skriftlig eksamen

Hurtigklage

For sentraltgitt eksamen på våren er det i noen fag mulighet for hurtigklagebehandling.  Ved hurtigklagebehandling kan den enkelte skole sette egne frister, som kan være kortere enn 10 dager. Informasjon om hurtigklage finner du her: 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#klagebehandling-videregaende 


Ta kontakt med skolen din dersom det er aktuelt å klage på skriftlig eksamen.

 

Klage ved ikke-skriftlig eksamen 

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for eksamensresultatet. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt klager er gjort kjent med karakteren sin, eller burde ha gjort seg kjent med den.  

Dersom klageren får medhold i klage ved ikke-skriftlig eksamen, skal karakteren annulleres, og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klageren velger å gå opp til ny eksamen, skal prøvesvaret bedømmes av en ny sensor. Gjelder klagen i et trekkfag, skal trekkingen av fag gjøres på nytt. 

Ta kontakt med skolen din dersom det er aktuelt å klage på ikke-skriftlig eksamen.

Skjema for klage

Les mer om klager på Udir.no

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#klagebehandling-videregaende

Sist oppdatert 15.06.2021