Klage på eksamen

Klage på karakter ved skriftlig eksamen 

Du kan klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren din, eller burde ha gjort deg kjent med den. 
Det kan bli tre utfall ved klage på karakter til skriftlig eksamen; karakteren kan gå ned, den kan bli uendret og den kan gå opp. Klage på karakter til skriftlig eksamen registrerer du i Visma InSchool.

Hurtigklage

For sentraltgitt eksamen på våren er det i noen fag mulighet for hurtigklagebehandling.  Ved hurtigklagebehandling fastsetter skolen egen frist, som kan være kortere enn 10 dager. Informasjon om hurtigklage finner du her: 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#klagebehandling-videregaende 


Ta kontakt med skolen din dersom det er aktuelt å klage på skriftlig eksamen.

 

Klage ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen 

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for eksamensresultatet. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt klager er gjort kjent med karakteren sin, eller burde ha gjort seg kjent med den.  

Dersom du får medhold i klage ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen, kan du velge om du vil gå opp til ny eksamen eller ikke. Gjelder klagen eksamen i et trekkfag, skal det gjøres et nytt trekk av fag hvis du ønsker en ny eksamen. 

Ta kontakt med skolen din dersom det er aktuelt å klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Skjema for klage

Les mer om klager på Udir.no

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#klagebehandling-videregaende

Sist oppdatert 30.08.2023