User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Særskilt, ny og utsatt eksamen

Rett til særskilt eksamen

Dersom du har fått karakteren 1 i standpunkt i et fag, har du rett til særskilt eksamen i faget dersom du ikke er trukket ut til eksamen i dette faget. Dette gjelder også for fag der det ikke holdes ordinær eksamen, for eksempel felles programfag på yrkesfag, yrkesfaglig fordypning (YFF) og kroppsøving. 

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må faget tas som privatist, og standpunktkarakteren faller bort. I noen fag må du avlegge både skriftlig og muntlig (muntlig-praktisk) eksamen for å fa faget godkjent. 

Særskilt eksamen avlegges ved den skolen som du var elev ved da standpunktkarakteren ble satt.  

Ved skolebytte har du som elev ansvar for at det inngås avtale mellom gammel og ny skole vedrørende gjennomføring av særskilt eksamen. 

 

Rett til ny eksamen  

Dersom du som elev har fått karakteren 1 til eksamen, har du rett til ny eksamen i faget, og standpunktkarakteren i faget beholdes. Skolen orienterer deg nærmere om reglene. 

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må faget tas som privatist, og standpunktkarakteren faller bort. I noen fag må du avlegge både skriftlig og muntlig (muntlig-praktisk) eksamen for å fa faget godkjent. 

Ny eksamen avlegges ved den skolen hvor du var oppmeldt til ordinær eksamen. Ved skolebytte har du som elev ansvar for at det inngås avtale mellom gammel og ny skole vedrørende gjennomføring av ny eksamen. 

 

Rett til utsatt eksamen  

Dersom du har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til utsatt eksamen. Forfall til eksamen blir regnet som gyldig når du er forhindret fra å stille til eksamen, når hindringen er uforutsigbar og du ellers ikke kan lastes for hindringen. Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks kontakte lege for å få legeerklæring. 

Hvis utsatt eksamen gjelder et trekkfag for elever, skal trekking av fag gjøres på nytt. Ved bestått utsatt eksamen vil eleven beholde standpunktkarakteren i faget.  

Elever som ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må ta faget som privatist, og standpunktkarakteren faller bort. I noen fag må det avlegges både skriftlig og muntlig eksamen.  

Utsatt eksamen avlegges ved den skolen hvor du var oppmeldt til ordinær eksamen. Ved skolebytte har du som elev ansvar for at det inngås avtale mellom gammel og ny skole vedrørende gjennomføring av utsatt eksamen. 

Sist oppdatert 29.08.2019