Særskilt, ny og utsatt eksamen

Rett til særskilt eksamen

Hvis du har fått karakteren 1 i standpunkt i et fag, har du rett til særskilt eksamen i faget dersom du ikke er trukket ut til eksamen i dette faget. Dette gjelder også for fag der det ikke holdes ordinær eksamen, for eksempel felles programfag på yrkesfag, yrkesfaglig fordypning (YFF), yrkesfaglig opphenting (YFO) og kroppsøving. 

Særskilt eksamen avlegges ved den skolen du var elev ved da standpunktkarakteren ble satt.  

Ved skolebytte har du ansvar for at det inngås avtale mellom gammel og ny skole om gjennomføring av særskilt eksamen. 

Hvis du takker nei til tilbudet om særskilt eksamen, eller lar være å møte til særskilt eksamen uten å ha dokumentert fravær, vil retten til særskilt eksamen falle bort. Da blir du stående med karakteren 1 i faget. Du kan ta faget via privatistordningen. Da vil det eventuelt bli eksamenskarakteren fra privatisteksamenen i faget som blir stående, og standpunktkarakteren i faget faller bort. I noen fag må du som privatist avlegge både skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen i faget.

 Rett til ny eksamen  

Hvis du har fått karakteren 1 til eleveksamen, har du rett til ny eksamen i faget, og standpunktkarakteren i faget beholdes. Skolen orienterer deg nærmere om reglene. 

Ny eksamen avlegges ved den skolen du var oppmeldt til ordinær eksamen. Ved skolebytte har du ansvar for at det inngås avtale mellom gammel og ny skole om gjennomføring av ny eksamen. 

Hvis du takker nei til tilbudet om ny eksamen, eller lar være å møte til ny eksamen uten å ha dokumentert fravær, vil retten til ny eksamen falle bort. Da blir du stående med eksamenskarakteren 1 i faget. Du kan ta faget via privatistordningen. Da vil det eventuelt bli eksamenskarakteren fra privatisteksamenen i faget som blir stående, og standpunktkarakteren og eksamenskarakteren i faget faller bort. I noen fag må du som privatist avlegge både skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen i faget.

Rett til utsatt eksamen  

Hvis du har dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til utsatt eksamen. Fraværet regnes som gyldig hvis du er forhindret fra å stille til eksamen og hindringen er uforutsigbar og du ellers ikke kan lastes for hindringen. Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks kontakte lege for å få legeerklæring. 

Hvis utsatt eleveksamen gjelder et trekkfag, skal trekking av fag gjøres på nytt. Ved bestått utsatt eksamen vil du beholde standpunktkarakteren i faget.  

Utsatt eksamen avlegges ved den skolen du var oppmeldt til ordinær eksamen. Ved skolebytte har du ansvar for at det inngås avtale mellom gammel og ny skole om gjennomføring av utsatt eksamen. 

Dersom du takker nei til tilbudet om utsatt eksamen, eller lar være å møte til utsatt eksamen uten å ha dokumentert fravær, vil retten til utsatt eksamen falle bort. Du kan ta faget via privatistordningen. Da vil det eventuelt bli eksamenskarakteren fra privatisteksamenen i faget som blir stående, og standpunktkarakteren i faget faller bort. I noen fag må du som privatist avlegge både skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen i faget.

Sist oppdatert 04.07.2023