Særskilt, ny og utsatt eksamen

Rett til særskilt eksamen

Dersom du har fått karakteren 1 i standpunkt i et fag, har du rett til særskilt eksamen i faget dersom du ikke er trukket ut til eksamen i dette faget. Dette gjelder også for fag der det ikke holdes ordinær eksamen, for eksempel felles programfag på yrkesfag, yrkesfaglig fordypning (YFF), yrkesfaglig opphenting (YFO) og kroppsøving. 

Særskilt eksamen avlegges ved den skolen som du var elev ved da standpunktkarakteren ble satt.  

Ved skolebytte har du som elev ansvar for at det inngås avtale mellom gammel og ny skole vedrørende gjennomføring av særskilt eksamen. 

Dersom du takker nei til tilbudet om særskilt eksamen, eller lar være å møte til særskilt eksamen uten å ha dokumentert fravær, vil retten til særskilt eksamen falle bort. Da blir du stående med karakteren 1 i faget. Du kan ta faget via privatistordningen. Da vil det evt. bli eksamenskarakteren fra privatisteksamenen i faget som blir stående, og standpunktkarakteren i faget faller bort. I noen fag må du som privatist avlegge både skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen i faget.

 

Rett til ny eksamen  

Dersom du som elev har fått karakteren 1 til eksamen, har du rett til ny eksamen i faget, og standpunktkarakteren i faget beholdes. Skolen orienterer deg nærmere om reglene. 

 

Ny eksamen avlegges ved den skolen hvor du var oppmeldt til ordinær eksamen. Ved skolebytte har du som elev ansvar for at det inngås avtale mellom gammel og ny skole vedrørende gjennomføring av ny eksamen. 

Dersom du takker nei til tilbudet om ny eksamen, eller lar være å møte til ny eksamen uten å ha dokumentert fravær, vil retten til ny eksamen falle bort. Da blir du stående med eksamenskarakteren 1 i faget. Du kan ta faget via privatistordningen. Da vil det evt. bli eksamenskarakteren fra privatisteksamenen i faget som blir stående, og standpunktkarakteren og eksamenskarakteren i faget faller bort. I noen fag må du som privatist avlegge både skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen i faget.

 

Rett til utsatt eksamen  

Dersom du har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til utsatt eksamen. Forfall til eksamen blir regnet som gyldig når du er forhindret fra å stille til eksamen, når hindringen er uforutsigbar og du ellers ikke kan lastes for hindringen. Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks kontakte lege for å få legeerklæring. 

Hvis utsatt eksamen gjelder et trekkfag for elever, skal trekking av fag gjøres på nytt. Ved bestått utsatt eksamen vil eleven beholde standpunktkarakteren i faget.  

 

Utsatt eksamen avlegges ved den skolen hvor du var oppmeldt til ordinær eksamen. Ved skolebytte har du som elev ansvar for at det inngås avtale mellom gammel og ny skole vedrørende gjennomføring av utsatt eksamen. 

Dersom du takker nei til tilbudet om utsatt eksamen, eller lar være å møte til utsatt eksamen uten å ha dokumentert fravær, vil retten til utsatt eksamen falle bort. Du kan ta faget via privatistordningen. Da vil det evt. bli eksamenskarakteren fra privatisteksamenen i faget som blir stående, og standpunktkarakteren i faget faller bort. I noen fag må du som privatist avlegge både skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen i faget.

Sist oppdatert 16.11.2020