Strategier og planer

Kompetansestrategi

Kompetansestrategi for Trøndelag er en regional strategi utarbeidet i tråd med prioriteringene i Trøndelagsplanen 2018-2030.

Framtidas skole - Skolebruksplan 2

Skolebruksplan Trøndelag - utvikling av våre 31 videregående skoler

Tilbudsstruktur

Fylkesdirektøren inviterer til å komme med innspill til arbeidet med skolebruksplan og helhetlig tilbudsstruktur. Helhetlig tilbudsplanlegging omfatter både videregående opplæring for ungdom og voksne og høyere yrkesfaglig utdanning.

Fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet fornyer alle læreplanene i skolen, og innfører fire nye yrkesfaglige utdanningsprogram.

Kompetanseforum Trøndelag

Forpliktende samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og utdanningsaktørene skal gi bedre balanse etter kompetanse og arbeidskraft i Trøndelag.

Samisk

Trøndelag fylkeskommune er sørsamisk forvaltningsområde og tilbyr opplæring i samisk språk på videregående nivå og som voksenopplæring.

Årshjul for helhetlig elevoppfølging

Årshjul for helhetlig elevoppfølging handler om å ha et godt system for identifisering og oppfølging når det oppstår bekymring rundt en elev.

Strategi for opplæring av minoritetsspråklig ungdom og voksne

Denne strategiens målsetninger følger de forventninger som kvalitetsmeldingen, fullførings- og integreringsreformen legger opp til: Flere minoritetsspråklige ungdommer og voksne skal gjennomføre og bestå videregående opplæring. Flere minoritetsspråklige ungdommer og voksne blir inkludert i arbeids- og samfunnsliv.

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale mellom Trondheim kommunes opplæringskontor og de videregående skolene i Trondheim med programtilbudet helse- og oppvekstfag