User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Strategier og planer

Framtidas skole

Skolebruksplan Trøndelag - utvikling av våre 32 videregående skoler

Kompetansestrategi

Kompetansestrategi for Trøndelag er en regional strategi utarbeidet i tråd med prioriteringene i Trøndelagsplanen 2018-2030.

Tilbudsstruktur

Fra skoleåret 2020-21 endres antall utdanningsprogram. Hvordan blir dette i Trøndelag?