Strategier og planer

Kompetansestrategi

Kompetansestrategi for Trøndelag er en regional strategi utarbeidet i tråd med prioriteringene i Trøndelagsplanen 2018-2030.

Framtidas skole - Skolebruksplan 2

Skolebruksplan Trøndelag - utvikling av våre 31 videregående skoler

Tilbudsstruktur

Tilbudsstruktur ved våre videregående skole.

Fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet fornyer alle læreplanene i skolen, og innfører fire nye yrkesfaglige utdanningsprogram.

Kompetanseforum Trøndelag

Forpliktende samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og utdanningsaktørene skal gi bedre balanse etter kompetanse og arbeidskraft i Trøndelag.

Samisk

Trøndelag fylkeskommune er sørsamisk forvaltningsområde og tilbyr opplæring i samisk språk på videregående nivå og som voksenopplæring.