Fagfornyelsen

Udir fornyer alle læreplanene i skolen. Fagfornyelsen (LK20 / LK20S) innebærer en omfattende redigering av læreplanverket LK06. Med Fagfornyelsen innføres også fire nye yrkesfaglige utdanningsprogram.

Det nye læreplanverket innføres trinnvis. Læreplanene for VG1 tas i bruk høsten 2020, læreplanene for VG2 skoleåret 2021-22 og VG3 skoleåret 2022-23. Dette innebærer at elever som begynner på videregående skole fra og med høsten 2020, får opplæring etter læreplanene i LK20 / LK20S.

Sist oppdatert 12.05.2021