Tilbudsstruktur ved våre skoler

Arbeidet med tilbudsstruktur er en årlig prosess og Hovedutvalg for utdanning vedtar i november tilbudet som skal lyses ut for det påfølgende skoleåret. I mai måned det påfølgende år, justerer Hovedutvalg for utdanning sitt vedtatte skoletilbud, med bakgrunn bl.a. i de faktiske søkertall fra 01. mars. Overensstemmelse mellom arbeidslivets behov, elevenes søkning, elevgrunnlaget og skolenes samlede økonomiske rammer er noe av kunnskapsgrunnlaget som ligger som grunnlag i planlegginga av tilbudsstruktur og kapasitetsfastsettelse.

Presentasjon fra informasjonsmøte 09.12.20 - Skoler i Trondheim m/ omegn

Presentasjon fra informasjonsmøte 09.12.20 - Skoler utenfor Trondheim m/ omegn

Oppsummert - tilbudsjusteringer for skolene for skoleåret 2021/22. (pr. 09.12.20)

Informasjonspresentasjon fra inntakssamling 24.11 og 25.11.

Årshjul ifm tilbudsprosessen

Kort informasjon

Prinsipper for tilbudsplanlegging i Trøndelag

Prinsipper

Ressurstildelingsmodell Trøndelag

Kort info

Bedriftsnært yrkesfag - BYF-modell

Utredning vedr. alternative modeller for yrkesfagopplæring ble utført i 2020. Rapporten kan leses her.  Kort presentasjon finner du her. Les også info på vilbli.no. Hovedutvalg for utdanning vedtok i november 2020 en pilotering av modell 3, BYF3. 

Medio mai behandler Hovedutvalg for utdanning sak om justering av tilbudet for skolåret 2020/21. Saksdukumenter og vedtak leses her.

Nedenfor følger søkerstatistikken for videregående opplæring for skoleåret 2020 – 2021 i Trøndelag. Høringsfristen er ute.

 

 

Kontakt

John Sigval Evjenth
Seniorrådgiver
74 17 43 16
Randi Hagnes Røsæg
Rådgiver
74 17 43 69
Anders Lehn
Seniorrådgiver
74 17 42 43
Sist oppdatert 09.12.2020