Tilbudsstruktur ved våre skoler

Arbeidet med tilbudsstruktur er en årlig prosess og Hovedutvalg for utdanning vedtar i november tilbudet som skal lyses ut for det påfølgende skoleåret. I mai måned det påfølgende år, justerer Hovedutvalg for utdanning sitt vedtatte skoletilbud, med bakgrunn bl.a. i de faktiske søkertall fra 01. mars. Overensstemmelse mellom arbeidslivets behov, elevenes søkning, elevgrunnlaget og skolenes samlede økonomiske rammer er noe av kunnskapsgrunnlaget som ligger som grunnlag i planlegginga av tilbudsstruktur og kapasitetsfastsettelse.

12. mai behandler Hovedutvalg for utdanning sak om justering av tilbudet for skolåret 2020/21. Saksdukumenter og vedtak leses her når de er klargjort.

Nedenfor følger søkerstatistikken for videregående opplæring for skoleåret 2021 – 2022 i Trøndelag.

Søkerstatistikk for skoleåret 2021-22. v.1

Informasjonsbrev utsendt 12.03.21

Pressemelding mars 2021

Medio mai behandler Hovedutvalg for utdanning sak om justering av tilbudet for skolåret 2020/21. Saksdukumenter og vedtak leses her.

Nedenfor følger søkerstatistikken for videregående opplæring for skoleåret 2020 – 2021 i Trøndelag. Høringsfristen er ute.

 

Presentasjon fra informasjonsmøte 09.12.20 - Skoler i Trondheim m/ omegn

Presentasjon fra informasjonsmøte 09.12.20 - Skoler utenfor Trondheim m/ omegn

Oppsummert - tilbudsjusteringer for skolene for skoleåret 2021/22. (pr. 09.12.20)

Informasjonspresentasjon fra inntakssamling 24.11 og 25.11.

Årshjul ifm tilbudsprosessen

Kort informasjon

Prinsipper for tilbudsplanlegging i Trøndelag

Prinsipper

Ressurstildelingsmodell Trøndelag

Kort info

Nærskoletabell Trøndelag 

Kommuner med nærskoler (videregående opplæring)

Bedriftsnært yrkesfag - BYF-modell

Utredning vedr. alternative modeller for yrkesfagopplæring ble utført i 2020. Rapporten kan leses her.  Kort presentasjon finner du her. Les også info på vilbli.no. Hovedutvalg for utdanning vedtok i november 2020 en pilotering av modell 3, BYF3. 

Kontakt

John Sigval Evjenth
Seniorrådgiver
74 17 43 16 477 15 811
Randi Hagnes Røsæg
Rådgiver
74 17 43 69 478 28 050
Anders Lehn
Seniorrådgiver
74 17 42 43 913 40 093
Sist oppdatert 13.04.2021