Tilbudsstruktur ved våre skoler

Medio mai behandler Hovedutvalg for utdanning sak om justering av tilbudet for skolåret 2020/21. Saksdukumenter og vedtak leses her.

Nedenfor følger søkerstatistikken for videregående opplæring for skoleåret 2020 – 2021 i Trøndelag. Høringsfristen er ute.

 

 

Årshjul ifm tilbudsprosessen

Kort info 

Yrkesfaglig opphenting 2020/21

Fag og skoler i Trøndelag

Kontakt

John Sigval Evjenth
Seniorrådgiver
74 17 43 16
Randi Hagnes Røsæg
Rådgiver
74 17 43 69
Anders Lehn
Seniorrådgiver
74 17 42 43
Sist oppdatert 19.03.2020