User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Framtidas skole

Framtidas skole - skolebruksplan Trøndelag er en utviklingsplan for våre videregående skoler. Planen skal sikre en likeverdig utvikling av våre 32 videregående skoler

Fokusområder for arbeidet med Framtida skole - skolebruksplan Trøndelag er:

  • Skole og arbeidsliv
  • Faglig og sosial kompetanse
  • Nærmiljø og samfunn
  • Teknologi og relevans

Dialogkonferanser 2019

I løpet av 2019 gjennomføres det dialogkonferanser med tilhørende høringsrunder. Tema på konferansene er:

  • Kompetansestrategi for Trøndelag  - med handlingsprogram
  • Framtidas skole - skolebruksplan Trøndelag
  • Ny yrkesfaglig struktur fra 2020

Datoer for konferansen      Invitasjon/program           Påmeldingslenke

Bakgrunns- og notatdokumenter

Sist oppdatert 18.09.2019