Framtidas skole - Skolebruksplan 2

Framtidas skole - Skolebruksplan 2 er en utviklingsplan for våre videregående skoler.

Kollasj skolebruksplan 2

Hovedutvalg for utdanning vedtok i sak 79/20 å igangsette arbeidet med Skolebruksplan 2 - Trøndelag. I løpet av 2021 vil prosessene være med å avdekke og utforske mulige strategier for å imøtekomme utfordringer knyttet til den samlede økonomiske situasjonen for investeringerdrift og organisering av tilbud ved våre videregående skoler. 
Dette er et arbeid som skal presenteres i Utfordringsdokumentet til Fylkestinget i juni 2021før man til slutt vil legge frem en sak med anbefalinger til Fylkestinget i desember 2021.

Som en del av arbeidet vil det bli utviklet prinsipper for skolebygg og prinsipper for tilbudsplanleggingen.

Hele fylkesrådmannens invitasjon leser du her.

Påmelding til oppstartssamling 05. februar 2021

Fokusområder

Fokusområder for arbeidet med Framtida skole - skolebruksplan 2- Trøndelag er:

  • Skole og arbeidsliv
  • Faglig og sosial kompetanse
  • Nærmiljø og samfunn
  • Teknologi og relevans

Les mer om fokusområdene her.

Prosjektgruppe for arbeidet:

Roger Nordahl
Teamleder
74 17 47 09
John Sigval Evjenth
Seniorrådgiver
74 17 43 16
Anders Lehn
Seniorrådgiver
74 17 42 43
Kari Hove Solberg
Fagkoordinator/Brukerkoordinator
74 17 46 87
Christian Aamodt
Prosjektutvikler
74 17 94 60
Sist oppdatert 22.12.2020