Framtidas skole - Skolebruksplan 2

Framtidas skole - Skolebruksplan 2 er en utviklingsplan for våre videregående skoler.

Kollasj skolebruksplan 2

Hovedutvalg for utdanning vedtok i sak 79/20 å igangsette arbeidet med Skolebruksplan 2 - Trøndelag. I løpet av 2021 vil prosessene være med å avdekke og utforske mulige strategier for å imøtekomme utfordringer knyttet til den samlede økonomiske situasjonen for investeringerdrift og organisering av tilbud ved våre videregående skoler. 

 • Vi skal utvikle prinsipper for tilbudsplanlegging og prinsipper for skolebygg.

 
Kunnskapsgrunnlag

Trøndelag i tall (trondelagitall.no)

Innlegg og presentasjoner fra oppstartssamlinga Skolebruksplan2, 05.02.21

 • Åpning av Lisbeth Gederaas og Tore O. Sandvik (Video)
 • Kunnskapsgrunnlag (powerpoint) ved Jon Olav Sliper (Video)
 • Morgendagens kompetansebehov (powerpoint) ved Kristian Reinertsen (Video)
 • Sammen bygger vi Trøndelag ved Kari Anita Furunes (Video)
 • En skole for framtida - hvordan innretter vi oss? (powerpoint) ved Vegard Iversen (Video)
 • Sammenenger og veien videre (powerpoint) - Roger Nordahl og John Evjenth (video)

Fokusområder for arbeidet med Framtida skole - Skolebruksplan 2- Trøndelag er:

 • Skole og arbeidsliv
 • Faglig og sosial kompetanse
 • Nærmiljø og samfunn
 • Teknologi og relevans

Les mer om fokusområdene her.

   

Prosjektgruppe for arbeidet:

Roger Nordahl
Teamleder
74 17 47 09 948 57 400
Hilde Bendiksen Grunnan
Rådgiver
74 17 74 66 480 41 212
John Sigval Evjenth
Seniorrådgiver
74 17 43 16 477 15 811
Kari Hove Solberg
Fagkoordinator/Brukerkoordinator
74 17 46 87 994 57 848
Anders Lehn
Seniorrådgiver
74 17 42 43 913 40 093
Sist oppdatert 13.04.2021