Framtidas skole

Framtidas skole - skolebruksplan Trøndelag er en utviklingsplan for våre videregående skoler.

Fokusområder for arbeidet med Framtida skole - skolebruksplan Trøndelag er:

  • Skole og arbeidsliv
  • Faglig og sosial kompetanse
  • Nærmiljø og samfunn
  • Teknologi og relevans

Les mer om fokusområdene her.

Dialogkonferanser 2019

I løpet av 2019 ble det gjennomført dialogkonferanser med tilhørende høringsrunder. Tema på konferansene var:

  • Kompetansestrategi for Trøndelag  - med handlingsprogram
  • Framtidas skole - skolebruksplan Trøndelag
  • Ny yrkesfaglig struktur fra 2020. Se mer her.        

Bakgrunns- og notatdokumenter

Sist oppdatert 06.05.2020