Kompetanseforum Trøndelag

Ny nettside Kompetanseforum Trøndelag

Denne siden vil etter hvert bli faset ut. Trykk på knappen under for å gå til vår nye side.
Ny side kompetanseforum Trøndelag

Kompetansestrategi

Dokumenter og informasjon om arbeidet med revisjon av Kompetansestrategi for Trøndelag

Om Kompetanseforum Trøndelag

Kompetanseforum Trøndelag er et partnerskapssamarbeid på fylkesnivå for regional kompetansepolitikk.

Møteplan og referater

Møtedatoer, saksdokumenter og referater for Kompetanseforum Trøndelag.

Kompetansepilot Trøndelag

Gjennom ordningen Kompetansepiloter skal det identifiseres hvilke behov for kompetanseutviklende tiltak arbeids- og næringsliv i distriktene har, og å koble disse til relevante etter- og videreutdanningstilbud.

Kompetanseportal

Kunnskapsgrunnlag og inspirasjon - Regionale kompetansebehov og kompetansepolitisk utvikling i Trøndelag

Kompetansehevende tiltak

Etter- og videreutdanning.

Statistikkutvalget

Statistikkutvalget for Kompetanseforum og statistikkportalen Trøndelag i tall