Kompetanseforum Trøndelag

Kompetansestrategi for Trøndelag skal bidra til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse. Dette målet kan bare nås gjennom forpliktende samarbeid, koordinering og samstyring. Det er derfor etablert et partnerskap på fylkesnivå med ansvar for kompetansepolitikk i Trøndelag - Kompetanseforum Trøndelag. Partnere: KS, Statsforvalteren i Trøndelag, NAV, NHO, LO, VOFO, høyere yrkesfaglig utdanning, NTNU, Nord universitet, Næringsalliansen for Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. Trøndelag fylkeskommune ved Sekretariat for Kompetanseforum Trøndelag tilrettelegger og fasiliterer forumets arbeid.

Kompetansestrategi

Dokumenter og informasjon om arbeidet med revisjon av Kompetansestrategi for Trøndelag

Om Kompetanseforum Trøndelag

Kompetanseforum Trøndelag er et partnerskapssamarbeid på fylkesnivå for regional kompetansepolitikk.

Møteplan og referater

Møtedatoer, saksdokumenter og referater for Kompetanseforum Trøndelag.

Kompetansepilot Trøndelag

Gjennom ordningen Kompetansepiloter skal det identifiseres hvilke behov for kompetanseutviklende tiltak arbeids- og næringsliv i distriktene har, og å koble disse til relevante etter- og videreutdanningstilbud.

Kompetanseportal

Kunnskapsgrunnlag og inspirasjon - Regionale kompetansebehov og kompetansepolitisk utvikling i Trøndelag

Kompetansehevende tiltak

Etter- og videreutdanning.

Statistikkutvalget

Statistikkutvalget for Kompetanseforum og statistikkportalen Trøndelag i tall