Kompetansepilot Trøndelag

- en testarena for treffsikker etter- og videreutdanning

Kompetansepiloter er en ny, treårig søknadsbasert tilskuddsordning finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjett. Prosjektene skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-Norge. Det overordnete ansvaret for prosjektene blir ivaretatt av fylkeskommunen som prosjekteier. Prosjektene i Trøndelag gjennomføres i tre områder: Fosen, Namdalen og Trøndelag sør.

Hensikten med Kompetansepilot Trøndelag er, å 

 

Prosjektet i Trøndelag har virksomheter i offentlig og privat sektor som målgruppe og bidrar til å operasjonalisere flere delmål i Handlingsprogrammet for Kompetansestrategi for Trøndelag. Prosjektperioden for Kompetansepilot er tre år. Det er en målsetting at pilotene bidrar til nye modeller som kan danne grunnlag for varige løsninger. Erfaringene fra delpilotene vil gi viktige bidrag i videreutviklingen av det kompetansepolitiske arbeidet i Trøndelag.

Faktaboks Kompetansepilot Trøndelag

Pressemelding Kompetansepilot Trøndelag

Følgeevaluering Kompetansepiloter - Samfunnsøkonomisk analyse (SØA)

 Prosjekteier Trøndelag fylkeskommune

 

Kontaktperson

Lisbeth Pedersen, Prosjektleder Kompetansepilot Trøndelag:

  • E-post: lispe@trondelagfylke.no
  • Tlf: 93 09 23 16

Følg oss på Facebook:  Kompetanse Trøndelag

Regionale kompetansepiloter

Kompetansepilot Namdal

Prosjektskisse Kompetansepilot Namdalen

Kontaktperson: Heidi Skaret Barsøe, Prosjektleder Kompetansepilot Namdalen

  • heidi.skaret.barsoe@namdalregionrad.no

Kompetansepilot Fosen

Prosjektskisse Kompetansepilot Fosen

Kontaktperson: Margaret Aune, Prosjektleder Kompetansepilot Fosen

  • margaret@fosenregionen.no

Kompetansepilot Trøndelag sør

Kontaktperson: Mari Løvli Yri, Prosjektleder Kompetansepilot Trøndelag sør

  • mayri@midtre-gauldal.kommune.no
Sist oppdatert 30.12.2022