Statistikkutvalg - Kompetanseforum Trøndelag

Statistikkutvalget for Kompetanseforum har ansvar for å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for kompetansefeltet i Trøndelag og er underlagt Kompetanseforum Trøndelag. Statsforvalteren i Trøndelag, NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune inngår i arbeidet. Utvalget ledes og koordineres av Trøndelag fylkeskommune.

Mandat Statistikkutvalget for Kompetanseforum Trøndelag

 Trøndelag i tall

Trøndelag i tall er en statistisk beskrivelse av Trøndelag og har som målsetting å være et godt kunnskapsgrunnlag til bruk for alle. Kunnskapen som gjenspeiles i denne portalen kan bidra til å stille de riktige spørsmålene i videre analyser, og kan benyttes i overordnet og langsiktig planlegging. Portalen utvikles og vedlikeholdes av Trøndelag Fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag.

Trøndelag i tall

Statistikk og analyse

Trøndelag fylkeskommune lager statistikk og analyse som grunnlag for fylkets strategier, planer og beslutninger. Vi bistår også kommunene med relevant statistikk og analyse til deres virksomhet.

Statistikk og analyse

 Faktafredag - hver fredag publiseres aktuell statistikk fra Trøndelag

 

Følg oss på Facebook: Kompetanse Trøndelag

Kontakt: Nina Hoseth, seksjonsleder Regional kompetanse

  • e-post: ninho@trondelagfylke.no

 

Sist oppdatert 17.08.2023