Kompetanseforum Trøndelag

Kompetanseforum Trøndelag er et partnerskapssamarbeid på fylkesnivå for regional kompetansepolitikk. Forumet skal sørge for helhetlig og samordnet oppfølging av Trøndelags kompetansestrategi.

Kompetansestrategi for Trøndelag har som mål at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Trøndelag et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

Trøndelag står overfor store endringer i samfunns- og arbeidsliv. I årene fremover vil teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering, endring i næringsstruktur, innvandring og aldring av befolkningen påvirke kompetansebehovene på alle områder i arbeidslivet. De raske endringene i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring.

Partnere

Partene i forumet er Næringsalliansen for TrøndelagNAV Trøndelag, LO Trøndelag, NHO Trøndelag, VOFO, Høyere yrkesfaglig utdanning, KS Trøndelag, NTNU, Nord universitet, Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune

Mandat

Mandat for Kompetanseforum Trøndelag

Statistikkutvalg for Kompetanseforum Trøndelag

Statistikkutvalget har ansvar for å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for kompetansefeltet i Trøndelag og er underlagt Kompetanseforum Trøndelag. 

Statsforvalteren i Trøndelag, NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune inngår i arbeidet. Utvalget ledes og koordineres av Trøndelag fylkeskommune. 

Mandat statistikkutvalget for Kompetanseforum Trøndelag

Trøndelag i tall - Kunnskapsgrunnlag, statistikk og fakta

Kompetanseforumsstruktur

Kompetanseforumsstrukturen i Trøndelag er etablert for å sikre systematisk samarbeid gjennom forpliktende partnerskap mellom næringsliv, offentlig sektor og utdanningsaktører. Kompetanseforum utgjør struktur for samhandling og samskaping for oppfølging av Kompetansestrategi for Trøndelag.

Regionale kompetanseforum:

Kompetanseforumsstrukturen er under utvikling i Trøndelag. Mer informasjon kommer.

Følg vår facebookside: @kompetansetrondelag
Sist oppdatert 30.12.2022