Møteplan og referater

Møter i 2023: 02.02, 11.05, 20.09 og 13.12

Møtedatoer, saksdokumenter og referater for Kompetanseforum Trøndelag.

Saksdokumenter og referater

Referat

Program

Presentasjoner

NTNU: 

Revisjon av Kompetansestrategi for Trøndelag

Kompetanseindikatorer - innspill til utvikling

Referat

Politisk sak: Status for regionalt kompetansearbeid i Trøndelag

Lysark presentasjon - Kompetanseforum Trøndelag og Næringspartnerskap Trøndelag

Saksdokumenter

 Invitasjoner

 

Følg oss på på vår facebookside: @kompetansetrondelag
Sist oppdatert 24.05.2023